08142022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 14 مرداد 1401 ساعت 14:02

«من یک هوادار سر موضعم»

نوشته شده توسط
دلنوشته ای، بمناسبت تابستان خونین سال 67 ، در وصف یاران سربدار و «هوادار سر موضع»

هرمز صفاییدر مقابل یک پرسش «چه باید کرد مسعود» به او پاسخ مثبت دادیم و گفتیم: «من هوادار سر موضعم.» در برابر تسلیم و ذلتخواهی خمینی به او و رژیمش نه گفتیم. ما با نام «مسعود» مقاومت را برگزیدیم.

آری «من هوادار سر موضعم»
میلیشیای مسعود شدیم. ساک دستی کوچکی را برداشتیم، برای کسب آزادی به دنبال او براه افتادیم. «من هوادار سر موضعم»
از جان، مال، جاه و مقام، خانه و دیار و عزیزان دست کشیدیم. سختی راه را پذیرا شدیم و فریاد زدیم:

«من هوادار سر موضعم»
برای ترویج آگاهی، بر سر چهار راههای مختلف، در سرما و در گرما، در یک دست نشریه گرفتیم و دست دیگر را گره کردیم. بی خوابی، تشنگی و گرسنگی را تحمل کردیم، ولی از پای نیفتادیم.

«من هوادار سرموضعم».
بر پشتهایمان دشنه، در سینه هایمان گلوله، و بر سرمان سنگ کوفتند. ولی ما از او دست نکشیدیم.

«من هوادار سرموضعم»
شرایط سیاسی کشور تغییر کرد. سلاح بدست گرفتیم، برای دفاع از حریم آزادی و مردم اسیر و درزنجیرمان با ارتجاع خونریز و حاکمان سرکوبگر جنگیدیم.

«من هوادار سر موضعم».
آوارگی و ترک عزیزان را پذیرا شدیم. زیر پلها، در باغها، بیابانها، پشت بامها و در گودالها خوابیدیم. ولی تسلیم نشدیم.

«من هوادار سر موضعم»
هزار هزار از ما را دستگیر کردند و به زندان بردند. هزاران بار بر بدنهایمان شلاق زدند. اما ما هر بار گفتیم:

«من هوادار سر موضعم»
ما را «هواداران ناآگاه و فریب خورده» و رهبران ما را «خائن و آمریکایی» خواندند. اما ما همچنان گفتیم:

«من هوادار سر موضعم»
سر هزاران تن از ما را بر طنابهای دار آویختند. اما ما در آن بالا با افتخار رقص رهایی کردیم و همچنان فریاد زدیم:

«من هوادار سر موضعم»
در زندانهای ارتجاع سعی کردند، هویت مجاهدی مان را کتمان کنند. ما را از انسانیت تهی کنند. گرسنگی،درد و رنج، توهین، تحقیر و دشنام را شنیدیم. منافقمان خواندند.، ولی تسلیم نشدیم.

«من هوادار سرموضعم»
برای ایجاد رعب و وحشت، سی هزار تن از یاران اسیر و دست بستۀ ما را، در تابستان خونین سال 67 درمعرض یک انتخاب قرار دادند، «مسعود رجوی یا خمینی» ما طناب دار را بوسیدیم و فریاد زدیم: «مرگ برخمینی ، درود بر رجوی» و مسعود را انتخاب کردیم و سربدار شدیم.

«من هوادار سر موضعم»
آنگاه بسیاری از ما که زنده ماندند، با ساک دستی کوچکمان، برای ادامه راه یارانمان، همراه با او ره هجرت را برگزیدیم و به دیار غربت گریختیم.

«من هوادار سر موضعم»
در دیار غربت، دچار زرق و برق دیار فرنگ نشدیم. بر خلاف دیگر مدعیان لاف زن حراف، به یک «جمع روشنفکری» تبدیل نشدیم. یارانمان را فراموش نکردیم.

«من هوادار سر موضعم»
در خارج از وطن، سر تمام چهار راهها، در کوچه ها و خیابانها، در مراکز خرید و غیره، در دستی اعلامیه و در دستی دیگر، عکس یاران سربدارمان را گرفتیم، و چهره دجالان دین فروش عمامه دار را افشا نمودیم.

«من هوادار سر موضعم»
بیش از چهار دهه است که تمام شهروندان، سیاستمداران، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان، نمایندگان پارلمانها در اروپا و در کنگره و سنای آمریکا در یک سو و در طرف دیگر مماشاتگران و دلالان خون، در بلاد غرب ما را می شناسند.

«من هوادار سر موضعم»
هزاران بار در سرما و گرمای شدید، میز غارتگران منابع مردم ایران را، با تظاهراتهایمان بهم زدیم.

«من هوادار سر موضعم»
برای اعتراض به کشتار در سرزمینمان توسط آخوندهای جنایتکار، سفارت خانه های ارتجاع را به آتش کشیدیم و مزدورانشان را گوشمالی دادیم.

«من هوادار سر موضعم»
بارها و بارها بهنگام بهم زدن میز مماشاتگران با رژیم فاشیستی حاکم بر ایران، بر دستهایمان دستبند زدند. بروی گرده هایمان نشستند و به زندان افتادیم. ولی دست از آرمان مسعود نکشیدیم.

«من هوادار سرموضعم»
اموالمان را در ایران غارت کردند. عزیزانمان را دستگیر و با ما ممنوع التماس و آنها را برای دیدار با ما ممنوع الخروج کردند. ولی ما دست از آرمانمان بر نداشتیم. چرا که

«من هوادار سر موضعم»
بارها به ما پیشنهاد مال، پول، جاه و مقام دادند، تا دست از «مسعود» برداریم. اما احمقها هنوز هم نمیدانند که

«من هوادار سر موضعم»
به ما انگ و مارکهای رنگارنگ زدند. فرقه و سکتمان خواندند. توهین، فحاشی و بی حرمتی کردند، تا دست از مسعود و مبارزه با آخوند برداریم. ولی کور خواندند.

«من هوادار سر موضعم»
ما همچون یاران سربدار و سر موضعمان در تابستان خونین سال 67 فریاد می زنیم:
«مرگ بر ارتجاع، درود بر رجوی»
و همچون صبا هفت برادران با مشتهای گره کرده، با آخرین رمقمان فریاد برخواهیم آورد:
«تا آخرش می ایستیم»

زیرا که «من یک هوادار سر موضعم»

مرگ بر خلیفه ارتجاع «خامنه ای»
درود بر رجوی
هرمز صفایی
مرداد ۱۴۰۱

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان