12042022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 19 شهریور 1401 ساعت 12:10

رویترز: تحریم وزارت اطلاعات و وزیر آن توسط امریکا به خاطر حملة سايبري به آلباني

نوشته شده توسط
این اقدام پس از آن صورت می گیرد که آلبانی روز چهارشنبه روابط دیپلماتیک خود را با ایران به دلیل همین حمله قطع کرد و به دیپلمات های رژيم ايران و کارکنان سفارت آن دستور داد ظرف 24 ساعت آلبانی را ترک کنند

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که وزارت اطلاعات و امنیت ایران چندین شبکه از بازیگران تهدید سایبری، از جمله کسانی را که در حملات سایبری جاسوسی و باج افزار در حمایت از رژيم ایران نقش دارند، هدایت می کند.

وزارت خزانه داری آمریکا: اسماعيل خطيب وزير اطلاعات رژيم ايران و وزارت اطلاعات رژیم ايران بخاطر فعالیتهای شرورانه سایبری در لیست  تحریمها قرار گرفتند

سایت وزارت خزانه داری آمریکا 9 سپتامبر 2022  :

امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا وزارت اطلاعات و امنیت ایران رژیم ایران  و وزیر اطلاعات آن را به دلیل درگیر بودن در فعالیت‌های سایبری علیه آمریکا و متحدانش لیست گذاری کرد. حداقل از سال 2007،  وزارت اطلاعات و عوامل نیابتی سایبری آن، عملیات‌های مخرب سایبری را برای هدف قرار دادن طیفی از سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در سراسر جهان و در بخش‌های مختلف زیرساختی انجام داده‌اند. در ژوئیه 2022، عوامل تهدید سایبری که ارزیابی میشود توسط رژیم ایران حمایت می‌شوند و وزارت اطلاعات، سیستم‌های کامپیوتری دولت آلبانی را مختل کردند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، گفت: حمله سایبری رژیم ایران به آلبانی، رفتار مسئولانه در زمان صلح در فضای سایبری را نادیده می‌گیرد. وي افزود ما فعالیت های سایبری تهاجمی فزاینده رژیم ایران را که آمریکا یا متحدان و شرکای ما را هدف قرار می دهد، تحمل نخواهیم کرد. 

بيانيه وزارت خزانه داري وزارت اطلاعات که اسماعیل خطیب مسئولیت آن را به عهده دارد چندین شبکه از عوامل تهدید سایبری را که در حملات سایبری جاسوسی و باج افزار در حمایت از اهداف سیاسی ایران درگیر هستند، هدایت می کند. علاوه بر انجام فعالیت‌های مخرب سایبری که وب‌سایت‌های دولت آلبانی را تحت تأثیر قرار می‌داد، عوامل سایبری وزارت اطلاعات رژيم ايران همچنین مسئول اسناد مرتبط با اطلاعات شخصی ساکنان آلبانیایی هستند.

امروز وزارت اطلاعات رژيم ايران و همچنين اسماعيل خطيب وزير اطلاعات آن لیست گذاری میشود.

علاوه بر این، اشخاص حقیقی و حقوقی که درگیر داد و ستد با افراد و نهادهایی که امروز لیست گذاری شده اند، شوند ممکن است خودشان مشمول تحريم و لیست گذاری شوند

بیانیه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا:  در ژوئیه 2022، عوامل تهدید سایبری که توسط دولت ایران و وزارت اطلاعات آن حمایت می‌شوند، سامانه های کامپیوتری دولت آلبانی را مختل کردند

- حداقل از سال 2007، وزارت اطلاعات ایران و عوامل نیابتی سایبری آن، سلسله عملیات‌ مخرب سایبری را برای هدف قرار دادن طیفی از سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی در سراسر جهان و در بخش‌های مختلف زیرساختی انجام داده‌اند

- آمریکا به استفاده از تمام ابزارهای مناسب برای مقابله با حملات سایبری عليه خود و متحدانش ادامه خواهد داد

منبع: سایت وزارت خارجه آمریکا – بیانیه بلینکن: ۱۴۰۱۰۶۱۸-۹سپتامبر۲۰۲۲

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان