12042022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 07 مهر 1401 ساعت 14:11

تظاهرات بزرگ در برلین : شنبه اول اکتبر ۲۰۲۲ ـ ما صدای زنان و جوانان شورشی هستیم مطلب ویژه

نوشته شده توسط
برلین : تظاهرات بزرگ حمایت از قیام ـ شنبه اول اکتبر ۲۰۲۲

 ما صدای زنان و جوانان شورشی میهن و صدای ۳۰۰ شهید و ۱۵۰۰۰ زندانی قیامی را روز شنبه در خیابانهای مرکزی برلین یکبار دیگر بلند از همیشه بگوش جهانیان می رسانیم

ما با شرکت گسترده تر از همیشه، به همه دنیا می گوییم قیام تا سرنگونی دیکتاتور ادامه داردتظاهرات در برلین اول اکتبر ۲۰۲۲

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان