12042022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 21 آبان 1401 ساعت 23:55

منشاء مخالفت با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر؟

نوشته شده توسط
 از قيام ديماه 1398  يعني سه سال است كه شعار  مرگ برستمگر چه شاه باشه چه رهبر ، كه از دانشگاههاي داخل كشور شروع شد ،  با  اوج گيري قيام مهر و آبان 1401 تبديل بيك شعارسراسري شده است.

اين شعار كه به تنهايي بيانگر يك اصل مبارزاتي و آزادیخواهانه مهم در مبارزات  چهل ساله عليه ديكتاتوري شيخ با همدستي بقاياي ديكتاتوري سلطنتي است، شعاري راهگشا بود كه به تنهايي پتانسيل زيادي را با خود حمل ميكرد ، چرا كه نه تنها حاوي مرزبندي روشن وواضح  با  دو ديكتاتور خونريزو ضد آزادی  است كه بعداز انقلاب مشروطه ، طي حاكميت ننگيشان ايران را  به ويراني كشاندند،  بلكه يك مسير روشن و واضح را در برابر همه مبارزان آزادي ايران زمين ترسيم ميكند ويك شعار متحد كننده درمسیر سرنگونی هر نوع دیکتاتوری است .

در 116سالي كه از انقلاب مشروطه ميگذرد ، مردم ستمكشيده ما شاهد اتحاد نامقدس دو پديده شاه وشيخ بر عليه منافعشان بودند.  رضا خان قلدر در سالهاي اول براي تحكيم حكومتش از آخوندهاي درباري بيشترين استفاده را كرد. همچنانكه در كودتاي ننگين 28 مرداد عليه  دكتر مصدق كبير يعني يگانه  دولت ملي تاريخ ايران بعد از مشروطه  ،  نقش آخوند كاشاني غير قابل انكار است .

شعبان جعفري معروف به شعبان  بی مخ درکتاب خاطرات خود درمورد فرارشاه ازايران  مینویسد : « روز 9 اسفند(1331) ما اول صبح رفتیم خونه کاشانی ،  او گفت: « برین شاه داره از مملکت بیرون میره, برین نذارین شاه بره .......اگه شاه بره عمامه ی ماهم رفته!»…

در ازاء  خدمات  بيشمار شيخ به سلطنت پهلوي ،   در سنوات اخير هرگاه نيازي بوده ،  بقاياي شاه   هم به كمك شيخ شتافته اند ، مخالفت رضا پهلوي با خروج مجاهدين از ليست سازمانهاي تروريستي درست در زماني كه اين ليست بهانه اي دست مالكي جلاد  نخست وزير عراق بود كه به شهر اشرف حمله كند،  در كارنامه سياه همكاري شيخ وشاه ثبت شده است وفراموش نميشود . (مصاحبه رضا پهلوي با صداي آمريكا 11مهر91)

رضا پهلوي پنهان نميكند كه پاسداران جاني حكومت آخوندي را حافظان نظم بعد از سرنگوني آخوندها ميداند ومدعي است كه با آنها مستمر در ارتباط است !! اين اعتراف كاملا نشان ميدهد كه وزارت اطلاعات بدنام  آخوندي تا كجا دردستگاه اين بازمانده ديكتاتوري مخلوع نفوذ كرده است .

بنابراين بسيار روشن است كه چرا شاه وشيخ با اين شعار مخالفند .به همين خاطر بتدريج كه همزمان با تحولات داخل ايران ، تظاهرات در خارج كشور گسترش يافت ، اين شعار به عنوان يك شعار محوري در تظاهرات مورد استقبال قرار گرفت كه نمونه بارز ومشخص آن در تظاهرات برلين بود . اين تظاهرات ضربه بزرگي به حكومت آخوندي بود و در  عين حال نشان داد سلطنت طلبان هيچ جايي در ميان مردم ايران ندارند و از اين تظاهرات هم چيزي جز شعار « مرگ بر ستمگر نه شاه ميخواهيم نه رهبر » عايدشان نشد. بي جهت نبود كه بعد از تظاهرات برلين ،  وزارت اطلاعات و  عوامل سلطنت ،  با همكاري هم به نحو هيستريكي به جان اين شعار افتادند .

خصومت هيستريك مزدور نفوذي ايرج مصداقي كه يكي از مجريان خطوط وزارت اطلاعات در خارج كشور است در ارتباط با اين شعار بسيار گوياست. او  از اين شعار مثل مار  به خود مي پيچد و با لمپنيسم پاسدار – آخوندي به شعار دهندگان فحاشي ميكند.

مزدور ايرج مصداقي  كه مثل همه مزدوران و اطلاعاتي ها و جاسوسان از قيام قهرمانانه مردم بشدت ترسيده و از آينده خود بعدازسقوط آخوندها بيمناك است ،  در ابتدا  بشدت با شعار مرگ بر رئيسي ومرگ به خامنه اي مخالفت كرد ، او در ششم مهرماه 1401در بنگاه لجن پراكني  « ميمون تي وي» كه توسط همكار بي آبروي او اداره ميشود با همان لحن كثيف ومتعفنش شعارهاي « مرگ بر خمینی، مرگ بر رئیسی ، خامنه ای خمینی لعنت بر اون رئیسی.»   را شعارهاي «احمقانه و ابلهانه »  خواند ،

ولي با اوج گيري قيام به فرموده وزارت اطلاعات  خط عوض كرد وسعي كرد با توسل به دوشعار فوق،  عليه شعار مرگ برستمگر لجن پراكني كند ، چرا كه وزارت اطلاعات و مزدور نفوذي اش  با شم ضد مردمي خود خوب ميفهمند كه آنچه به وحدت مبارزاتي مردم در ميدان عمل استحكام مي بخشد اين شعار راهگشاست . بنابراين درست در نقطه مقابل عوامل  و مزدوران  شاه وشيخ و دم ودنبالچه هاي آنها  تكرار ميكنيم : مرگ بر ستمگر چه  شاه باشه چه رهبر

فرهاد ارژنگي 21آبان 1401

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان