12042022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 27 آبان 1401 ساعت 21:09

T-Online: اخراج مركز تروريستي رژيم در هامبورگ از شوراي مسلمانان

نوشته شده توسط
تصمیم در آخر هفته؟ اوضاع پیرامون مرکز بحث برانگیز اسلامی هامبورگ در حال اوج گرفتن است: سیاستمداران فشار را افزایش می‌ دهند و سایر مسلمانان نیز از آن فاصله می گیرند.

مرکز اسلامی هامبورگ با یک آخر هفته احتمالاً ناخوشایند روبرو خواهد بود.

این مرکز که تحت نظارت دفتر حراست از قانون اساسی است، ممکن است عضویت خود را در شورا، شورای جوامع اسلامی در هامبورگ، از دست بدهد. اگر این مرکز خود داوطلبانه از آن شورا خارج نشود، تهدید خطر اخراج جدی است.

دفتر حراست از قانون اساسی و بسیاری از سیاستمداران، مرکز اسلامی هامبورگ  را به داشتن روابط نزدیک با رژیم ملایان در ایران متهم می کنند. مجلس آلمان حتی تصمیم به بررسی ممنوعیت این مرکز گرفته است. مسجد آبی در هامبورگ نیز زیر نظر این مرکز اداره می شود که بسیاری از مسلمانان شیعه به آن تردد می کنند. تمرکز اصلی منتقدان، ریاست مرکز اسلامی هامبورگ است که به طور سنتی تحت فرمان تهران است.

۶۳ عضو شورا روز یکشنبه گرد هم می آیند. بر اساس گزارش ها، امید است که مرکز اسلامی هامبورگ داوطلبانه تا آن زمان- در درجه اول و به دلیل جلوگیری از آسیب دیدن سازمان فوقانی مسلمانان-  از این شورا خداحافظی کند. بخاطر این مرکز قرارداد دولتی با شهر هامبورگ در آستانه باطل شدن است. چندین عضو بر این باورند که ادامه همکاری تنها بدون حضور این مرکز اسلامی میسر است.

هامبورگ: شورای مسلمانان به خروج داوطلبانه مرکز اسلامی هامبورگ امیدوار است

اگر مرکز اسلامی هامبورگ تسلیم این خواسته نشود، رای دو سوم اکثریت برای تصمیم گیری در مورد اخراج آن مورد نیاز است. بر اساس اطلاعات ت آنلاین، مجمع عمومی دیگری ممکن است برای این امر ضروری باشد که طی چند هفته آینده تشکیل خواهد شد. ناظران بیم دارند که اخراج این مرکز ممکن است به همبستگی در میان سایر جوامع شیعی منجر و شورا دچار انشعاب شود. شورای هامبورگ نمونه بارز همکاری بین مسلمانان شیعه و سنی به شمار می رود.

اخیرا از سوی جامعه اسلامی جوامع شیعی در آلمان (IGS) انتقاداتی به  بحث در مورد مرکز اسلامی هامبورگ وارد شده است. به اعتقاد آنها هیچ مبنایی برای ممنوعیتی که به منزله ممنوعیت دین برای شیعیان می باشد، وجود ندارد.

بنا به گزارش مرکز اسلامی هامبورگ، رئیس این مرکز ، هادی مفتح، بالاترین مرجع معنوی شیعیان در اروپا به استثنای بریتانیای کبیر است. به گزارش دفتر حراست از قانون اساسی، مفتح تحت فرمان خامنه‌ای  بوده و تابع دستورات وی می باشد.

حزب سبزها در هامبورگ در حال برنامه ریزی برای تصمیم گرفتن در مورد مرکز اسلامی هامبورگ در کنفرانس این حزب هستند.

فشار سیاسی بر شورا و مرکز اسلامی هامبورگ نیز در آخر هفته افزایش خواهد یافت. در کنفرانس ایالتی حزب سبزها، قرار است که در مورد یک پیشنهاد اصلی توسط هیئت مدیره تصمیم گیری شود، که خواستار اخراج این مرکز از شورا است. در پیش نویس این پیشنهاد که نزد ت-آنلاین موجود است، آمده که "مرکز اسلامی هامبورگ نمی تواند بخشی از قرارداد بین جوامع مذهبی و شهر هامبورگ باقی بماند."

هیئت رئیسه در پیش نویس قطعنامه خود به این موضوع اشاره کرده که "با نگاهی به ده سال گذشته، ما در مرکز اسلامی هامبورگ هیچ پیشرفت مثبتی در سطح عملکرد نمی بینیم و متقاعد نشده ایم که این مرکز به ارزش های مشترک مندرج در این قرارداد پایبند می  باشد.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان