01302023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 07 آذر 1401 ساعت 20:45

روشنگری ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور دربارهٔ یک مزدور

نوشته شده توسط
ستاد اجتماعی مجاهدین جهت اطلاع هموطنان در داخل کشور اعلام کرد:

سعید شاهسوندی که آیت‌الله بی.بی.سی یکشنبه شب ۶آذر او را برای خوشآمد رژیم در یک مصاحبه راجع به قیام خلق به صحنه آورد و به عمد برای اعتبار بخشیدن، وی را «عضو سابق کمیته مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران» معرفی کرد، یک مأمور پیشانی سیاه وزارت اطلاعات آخوندهاست.
سازمان مجاهدین خلق ایران سعید شاهسوندی را از ۳۴سال پیش در سال۱۳۶۷ به‌عنوان شاگرد جلاد اوین افشا کرده است.
وزارت اطلاعات قبل از صدور این مزدور به خارجه برای بهره‌برداری علیه مجاهدین، او را در نمایشهای سیاسی برای ندامت و مجیزگویی از خمینی در شهرهای مختلف ایران می‌گرداند تا علیه مجاهدین روضه‌خوانی کند.
مدت عضویت سعید شاهسوندی در مرکزیت مجاهدین به‌طور آزمایشی فقط ۶ماه از ۳۰خرداد سال۶۴ تا بهمن همان سال بوده و در سال۱۳۶۵ بعد از اصابت اولین موشک به مجاهدین در عراق بریده و به خارجه بازپس فرستاده شده است. وی در مرداد۶۷ درخواست شرکت در عملیات فروغ جاویدان نمود اما در جریان عملیات خود را به دشمن تسلیم کرد و به خدمت وزارت اطلاعات در آمد.
سعید شاهسوندی از نخستین مأموران وزارت اطلاعات به‌عنوان شاهد در دادگاه سوئیس برای توجیه ترور دکتر کاظم رجوی و رفع اتهام از رفسنجانی و فلاحیان بود. سند و مشروح این موضوع در نشریه مرداد ۱۳۷۰ اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان و در کتاب «ای جلاد ننگت باد» منتشر شده است.

 

 

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان