01302023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 08 آذر 1401 ساعت 15:56

خبرگزاری بلژیک: بیانیه ۱۲۰ پارلمانتر بلژیک برای اعمال تحریم علیه رژیم ایران

نوشته شده توسط
پروندة جنایات رژیم ایران باید به‌شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و مسئولین چنین جنایاتی باید محاکمه شوند

بلگا، خبرگزاری بلژیک: اعتراضات در ایران: بیش از ۱۲۰نمایندة پارلمان بلژیک خواستار تحریم از سوی اتحادیة اروپا و کشورهای عضو شدند. الس وان هوف... در نامه‌یی خطاب به‌کمیتة نمایندگان پارلمان بلژیک برای ایران دموکراتیک نوشت: بیش از ۱۲۰نمایندة پارلمان بلژیک از احزاب مختلف از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهند که تصمیم بگیرند رژیم ایران را تحریم کنند.

از اواسط شهریور، اعتراضات و قیام‌های ضد رژیم در سراسر ایران گسترش یافت. اعتراضات زنان و جوانان تاکنون به تمامی ۳۱استان کشور کشیده شده است.  منتخبان بلژیکی می‌نویسند: «دست‌کم ۶۰۰معترض کشته، تعداد بی‌شماری مجروح و بیش از ۳۰هزار نفر بازداشت شده‌اند. رژیم با قطع اینترنت در بخش‌های وسیعی از ایران، تلاش می‌کند از انتشار اخبار و تصاویر اعتراضات و ابعاد واقعی قیام به‌خارج از کشور جلوگیری کند».

آنها در این بیانیه از «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن» می‌خواهند که «قتل معترضان در ایران را قویاً محکوم کنند، اقدامات محدودکنندة فوری و اعمال تحریم برای پایان‌دادن به‌نقض حقوق بشر اعمال کنند». (آنها می‌افزایند:) «پروندة جنایات این رژیم باید به‌شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و مسؤلین چنین جنایاتی باید محاکمه شوند». آنها هم‌چنین خواهان «آزادی فوری و بدون قید و شرط همة کسانی شدند که در جریان قیام اخیر دستگیر شده‌اند»، آنها به «کمک به‌مردم ایران برای دسترسی آزاد و بدون مانع به‌اینترنت» و «به‌رسمیت‌شناختن آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران و حق آنها برای برقراری یک ایران آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت» فراخوان دادند.

دمورخن  ـ بلژیک: بیش از ۱۲۰پارلمانتر بلژیکی با حمایت از قیام مردمی در ایران

برای به‌رسمیت‌شناختن حق  مردم ایران برای برقراری یک ایران آزاد  و  دموکراتیک فراخوان دادند

دمورخن بلژیک: (بیش از) ۱۲۰پارلمانتر بلژیک از قیام مردمی در ایران حمایت کردند و خواستار تحریم شدند.بیانیه‌یی که خواستار تحریم (رژیم) ایران از سوی اتحادیة اروپا و کشورهای مختلف عضو آن شده است . 

صبح روز چهارشنبه یک تماس تصویری بین نمایندگان پارلمان و مریم رجوی، (پرزیدنت) شورای ملی مقاومت ایران برقرار شد.

آنها از اتحادیة اروپا و کشورهای عضو می‌خواهند که چهار اقدام مشخص ا انجام دهند. برای شروع، آنها خواهان محکومیت شدید مرگ معترضان در ایران و تحریم برای توقف نقض حقوق‌بشر هستند.

امضاکنندگان این بیانیة جدید می‌خواهند پرونده را به‌شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بدهند. 

آنها همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همة بازداشت‌شدگان در تظاهرات و دسترسی رایگان آنها به‌اینترنت هستند که رژیم آن‌را بسته است. در نهایت، آنها خواستار «به‌رسمیت‌شناختن آرمان‌های مردم ایران برای دموکراسی و حق آنها برای برخورداری از یک ایران آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت» هستند.

این متن توسط الس وان هوف... رئیس کمیتة روابط خارجی پارلمان و یکی از مبتکران این بیانیه امضا شد. 

وان هوف می‌گوید: «  این اولین‌بار است که تعداد زیادی از نمایندگان نام خود را زیر آن می‌گذارند».

در سال۲۰۱۸ گردهمایی شورای ملی مقاومت   هدف یک توطئة تروریستی (رژیم) ایران قرار گرفت. یک باصطلاح دیپلمات به‌نام اسدالله اسدی و برخی از هم‌دستانش در کشور ما به‌همین دلیل محکوم شده‌اند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان