01302023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 02 بهمن 1401 ساعت 08:44

کس نه‌لی کورد مردووه: کسی نگوید کرد مرده است. او زنده است پیشمرگه و جان فدا هستند و جان فدا باقی خواهند ماند مطلب ویژه

نوشته شده توسط
مسعود رجوی - ۲ بهمن ۱۴۰۱

 کس نه‌لی کورد مردووه: کسی نگوید کرد مرده است. او زنده است

پیشمرگه و جان فدا هستند و جان فدا باقی خواهند ماند

به یاد قاضی محمد پیشوای کرد که با یارانش در ۱۰فروردین ۱۳۲۶ به دستور شاه خائن در مهاباد به دار آویخته شد

بقایای شاه و شیخ بدانند برچسب و تهدید کردن کرد ایرانی و پیشمرگان اثر ندارد

شعار تاریخی پیشمرگان و حزب دموکرات کردستان ایران را به‌رسمیت بشناسید:

دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان

مسعود رجوی - ۲ بهمن ۱۴۰۱

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان