03272023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 06 بهمن 1401 ساعت 11:41

موضعگيري سخنگوي مجاهدين + ويدئوي مشاور خامنه اي و سركرده پيشين سپاه مطلب ویژه

نوشته شده توسط
خوشا كه مجاهدين براي اين كه به گفته دژخيم رحيم صفوي زمينگير نشوند  از سال 68 در فرداي مرگ دجال ضد بشر بر دهان رحيم صفوي كوبيدند و ترك زن و فرزند كردند تا هر چه بيشتر بجنگند.

 

 

سركرده پيشين سپاه 33 سال دير از خواب بيدار شده و با نسلي روبه روست كه زمين گير نمي شود .

دژخيم رحيم صفوي همان كسي است كه در مقام سركرده سپاه خامنه اي مي گفت: بعضي ها را بايد گردن بزنيم بعضي ها را زبانشان را قطع مي كنيم.

https://youtu.be/r3NPix_nlu8

 

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان