03222023چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 21 اسفند 1401 ساعت 08:00

ايران - تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر پس از برگزاری اجلاس حمایت از قیام ایران

نوشته شده توسط
مقاومت1401/12/20تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن


تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن

 

با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

پس از برگزاری اجلاس حمایت از قیام ایران- ۲۰ اسفند-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 1

-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 2

-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 3

-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 4

-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 5

-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 6

-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 7

-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 8

-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 9

-تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در واشنگتن - 10

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان