03272023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 25 اسفند 1401 ساعت 11:31

چهارشنبه سوري در اشرف3

نوشته شده توسط
سخنان خانم مريم رجوي و شعارهاي مجاهدان در اشرف3 :

 

سخنان خانم مريم رجوي و شعارهاي مجاهدان در اشرف3 :

امروز روز سوزاندن همة كهنگي ها، همة ارتجاع و عقب ماندگي، همة ضدارزشها و همه آنچه كه قبل از همه براي مردممان نابساماني مي آورد، در رأسش ديكتاتوري هاي شيخ و شاه، اينها همه بايد امروز به چي داده بشه؟

  • به آتش

امروز آتش در چهارشنبه سوري آخر سال 1401 سمبلي هست از ادامه قيام مردم ايران براي به آتش كشيدن همة ديكتاتوري ها، نابساماني ها و هر عامل فقر و نكبت مردم ايران يعني رژيم ارتجاع حاكم و همة اعوان و انصار و كمك رسانهايش و پشتيباناني كه مي خواست ارج بگذارد به ديكتاتوري سابق.

سرخي اين آتش نشان دارد از صف طولاني از شهداي قيام، صف طولاني از شهداي مردم ايران در 44 سال گذشته. بنابراين آن را گرامي مي داريم و تعهد مي دهيم كه اين سرخي را سرختر و برافروخته تر نگهداريم تا نتيجه نهايي يعني آزادي و آبادي مردم ايران.

  • حاضر، حاضر، حاضر. قسم به خون ياران آتش آتش تا پايان
    • ما هم صف آرشيم لشكري از آتشيم

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان