03272023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 27 اسفند 1401 ساعت 23:19

گراميداشت حماسه سياهكل از سوي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در كلن آلمان - بخشهايي از سخنراني زينت ميرهاشمي و ابوالقاسم رضائي

نوشته شده توسط
زيت ميرهاشمي:  حماسه سياهكل آغاز همكاري و اتحاد عمل در ميدان مبارزه بين دو سازمان بود.

 

تلاشهاي مذبوحانه براي درهم شكستن اتحاد ما در شورا چه آگاهانه و از جانب نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي و چه نا آگاهانه و غرض ورزانه نمي تواند خللي در عزم ما براي ادامه راهي كه بدون تزلزل و فرصت طلبي انتخاب كرده ايم ايجاد كند.

 

.بخشهايي از سخنراني ابوالقاسم رضايي::
با فدائيان شهيد بيژن جزني، مشعوف كلانتري، حسن ضياءدبيري، عباس سوركي، چوپانزاده، علي سرمدي، احمد جليل افشار آشنا شدم. ششماه با فدائي شهيد علي سرمدي كه از مظاهر اخلاق انقلابي بود در يك اتاق بوديم. رفقايي كه خونشان با خون مجاهدين شهيد كاظم ذوالانوار و مصطفي جوان خوشدل درهم آويخت و اتحاد بين فدائي ها و مجاهدين را در ميدان اعدام و تيرباران هم مهر زد.
 

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان