چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 14 مهر 1392 ساعت 02:00

انجمن عدالت - مجید باقری

نوشته شده توسط
در گذار از سالهاي دشنه و دشنام آخوندي و روزهاي غارت و عصر تاراج و مماشات غربيها و تكرار شلاق بر گردة خونين اسراني و حكم سنگسار و اعدام آزادگان هنگام رقص خوكها با عمامه هاي سياه و سفيد برمنبرهاي بلاهت و سفاحت ، جمهوري ننگ و نفرت آخوندي بر بيشمار جنايات خود عليه هرآنچه ايراني و مقاومت افزود و با حمله به شهر اشرف و كشتاري فجيع 52 تن از پاكبازترين عاشقان ايران را كه هيچ امكاني براي دفاع خويش نداشتند قتل عام كرد و 7 تن را نيز به گروگان برد تا شايد بتواند شعله مقاومت را كه كانون آن را در اشرف ميخواست خاموش كند، غافل از اينكه روشني خانه مقاومت در حكومت بر دلهاست و متاسفانه بعد از يك ماه سكوت و بي عملي سازمان ملل و دولت آمريكا و رسانه ها و انجمنهاي بين‌المللي نسبت به اعتصاب هاي مجاهدين و هموطنان هيچ واكنشي نشان داده نميشود و براي آزادي گروگانها هيچ فعاليتي از سوي مجامع بين‌المللي انجام نمي گيرد و نسبت به استقرار كلاه آبيهاي سازمان ملل در اطراف ليبرتي براي جلوگيري از حملات مجدد مزدوران رژيم اقدام عملي صورت نميگيرد.

در چنين شرايطي رژيم آخوندها در روزهاي گذشته خشم خود را از موافقت دولت آلمان با انتقال گروهي از ساكنان ليبرتي كه قبلا پناهنده آلمان بوده اند به نمايش گذاشت و به مقامات آلمان نسبت به كنترل دقيق اين افراد هشدار مزدوران و افراد در ارتباط با اطلاعات آخوندي كه پشتواره ايمانشان را در منزل دوراهي سودا و استقامت از شان؟؟؟؟ نشسته اند و اينك چون سائلان سمج در خبرگزاري قدس و سايتهاي آوا و هابيليان و انجمنهاي وابسته به وزارت اطلاعات به درگاه بوسي مشغولند و موظفند كه براي ساكنان ليبرتي اشك تمساح بريزند و نقش دايه مهربانتر از مادر را ايفا كنند و مشتي را كه پتك خويشتنش بايد بر خانه هاي اعتماد مردم ميكوبند تا ديروز مدعي بودند كه رهبران نميگذارند كه مجاهدين از اشرف و ليبرتي بيرون بيايند و امروز در ملاقاتهايشان با مقامات آلماني پذيرش 77 نفر از ساكنان ليبرتي را در شهر كلن مخل امنيت شهر كلن ميدانند و به مقامات هشدار ميدهند.
به نام انجمن عدالت در شهر كلن اين اقدام دولت آلمان مبني بر پذيرش عده اي از ساكنان ليبرتي را شايان تقدير و سپاسگزاري ميدانيم و از همه هموطنان آزاده و سازمانهاي حقوق بشري مجدانه ميخواهيم كه پذيرش تعداد بيشتري از ساكنان ليبرتي را از دولت آلمان تقاضا كنند و هرگونه اخلال و كارشكني و شانتاژ اين مزدوران در عدم پذيرش پناهجويان از طرف دولت آلمان را افشا كرده و تشبثات و كارشكني اين سائلان سمج را به انجمن عدالت در شهر كلن با ساير انجمنهاي هوادار سازمان مجااهدين و شوراي ملي مقاومت گزارش دهند تا توطئه رژيم براي جلوگيري از انتقال مجاهدين به كشورهاي ديگر را به منظور نسل كشي و حذف فيزيكي در ليبرتي مانع شويم. با درود به همه شهداي راه آزادي و سلام به دستان عاشقي كه در ايران، ليبرتي يا هرگوشه اي از اين جهان خاكي به نام مجاهد از روز و پنجره باز سخن ميگويند. مطمئنم كه مرتجعان و نواله جويانشان با روزي دو سه چند سردفتري تزوير و ريا قادر نخواهند بود كه اين نسل كشي را ادامه دهند و به وضوح مي بينم با تلاشهايي كه از سوي هموطنان، مسئولين و ياران مقاومت در جريان است هرچه زودتر جوشش خون شهدا و اشك و آه دل مادران و آزادگان شب تاريك حكومت آخوندي را پرده ميدرد تا آفتاب از پشت دريچه هاي بسته بتابدو آنگه سرو سامان همه او و ياد؟؟؟؟ رزق و روحمان و تابش سپيده دم آزادي ايران بادبان بر افرازد و كشتي متلاطم درياي طوفاني ايران را به سرمنزل مقصود رهنمون شود.

رسانه