12042020جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 19 تیر 1393 ساعت 02:00

« ویلپنت »رنگین کمان «کهکشان»مقاومت ایران زمین

نوشته شده توسط
دشمنی وستیز ارتجاع حاکم با نیروی محوری مقاومت ایران زمین «سازمان مجاهدین خلق ایران» از راه پیمایی های پیش از سرنگونی رژیم سلطنتی؛ خود را با جلوگیری و ممانعت از حمل تصاویر وآرم و شعارهاو... سازمان توسط اوباشان و عناصر اجیرشده آخوندها- که بعدها به بسیجی و لبلس شخصی معروف شدند - بارز شد،

اما «مسعود رجوی» رهبری سازمان با هشیاری در قبال توطئه ها ودسایس «دجال جماران» و اصحاب او در هر سر فصلی با ارایه راهکارهای مناسب و با حفظ اصول و پرنسیب های مبارزاتی در افشای چهره پلید و ضد مردمی حاکمییت واپسگرای ولایت فقیه با عزمی استوار به ترویج مقاومت و مبارزه مبادرت می نمود، با انتشار خواسته‌های «حداقل»سازمان در مقطع همه‌پرسی برای نوع حکومت در فروردین ماه 1358 واستقبال وگرایش چشم گیر مردمی به ویژه از سوی نسل جوان و دانشجویان و دانشگاهیان و طبقات و اقشارمختلف میهن، ارتجاع هار به قدرت نشسته با تمام توان و نیرو در صدد «حذف» ونابودی «تشکیلات» مجاهدین برآمد و ترفندهای گوناگونی را برای تحقق این آرزوی ارتجاعی به کار بست که لیست کردن آن‌ها خود حدیث؛ مثنوی هفتاد من خواهد شد
پس از اشغال عراق توسط آمریکا و همپیمانانش و تقدیم حاکمییت آن درسینی طلایی«دمکراسی» به سبک« اشغال» به جانشین«دجال» در تهران، پروژه «حذف» مقاومت این بار با همدستی و همراهی عوامل بین‌المللی با بمباران پایگاه های ارتش آزادیبخش ملی ایران و حمله وهجوم و غارت دفترمرکزی شورای ملی مقاومت در پاریس ودستگیری«مریم رجوی» رئیس جمهور منتخب آن و ده‌ها تن از یاران و پشتیبانان مقاومت، در امتداد گنجاندن نام سازمان مجاهدین در لیست ننگین تروریستی (که در یک اقدام ناجوانمردانه که بوی «نفت» و«خون»از آن به مشام می آمداز جانب حکومت «دمکرات»!آمریکا و سپس دولت« فخیمه»انگلیزبه نیابت ازجانب سایر دول اروپایی) ابعادی گسترده‌ تر یافت؛ وارتجاع ولایت فقیه سرمست از امدادهای استعماری به ازای تاراج نفت و سایر منابع و ثروت‌های ملی، به بهای فقر و فلاکت مردم و گسترش اعتیاد و تن فروشی و کارتن خوابی، زن و مرد و کودک ایرانی در پی تعیین تکلیف با مقوله «حذف» در عرصه ی جهانی جولان می‌داد، اما غافل از آنکه رهبری بیداروهشیار این مقاومت «مسعود رجوی» و یاران و پشتیبانان او با فدا و ایثار، از آتش فتنه های ارتجاع و استعمار سرفرازانه عبور کرده و با عزمی راسخ تر در پی «سرنگونی» جرثومه ارتجاعی ولایت فقیه ازپهنه ی میهن و برقراری آزادی وآبادی درآن سرزمین بلازده می‌باشند

مُو آن رندم که گیرم ازشهان باج
بپوشم جوشن و برسرنهم تاج
فرو ناید سرگردان* به نامرد
اگر دارم کشند مانند حلاج
بابا طاهر
حضور گسترده ده‌ها هزار تن ازهموطنان از چهار گوشه گیتی از زن و مرد وپیر و جوان و نوجوان از ملییت های میهن؛ لر و کرد و آذری و عرب و فارس و ترکمن و...از قشرها و طبقات مختلف با عقیده ها و ایدئولژی ها گوناگون و متنوع در «ویلپنت» پاریس «رنگین کمانی» از آینده آزاد ایران زمین رادر مقابل دیدگان سیاستمداران شناخته شده گیتی وناظران وسایل ارتباط گروهی به تصویر کشیده بود.«مریم رجوی» هم چون همیشه با پای فشاری بر خواسته‌های مردمی و ملی مقاومت؛ مطرح شده در برنامه ده ماده‌ای خود، ایرانیان آزاده و آزادی خواهان جهان را به حمایت از آن فراخواند و به آمریکا و سازمان ملل متحد نسبت به تعهدات و مسئولیت هایشان در قبال حفاظت و صییانت از مجاهدان محبوس درلیبرتی (عراق) قاطعانه هشدار و اخطار داد و باردیگرتأکید کرد: خطر سلطه ی رژیم آخوندی بر عراق صد بار بیشتر از خطر اتمی است.ء
با بخشی از سخنان پایانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت « مریم رجوی» که بشارت دهنده ایران فردا (پس از پاک شدن چهره مام میهن از پلیدی ارتجاع دینی ولایت فقیه) بود، این سطور را به پایان میبرم
.....
با درود به شهيدان قيام مردم ايران، عموم هموطنانم را به مقاومت و قيام عليه رژيم ولايت فقيه، فرا مي‌خوانم.
فراخوان براي رهايي ايرانِ اسير، و ساختن يك ميهن آزاد؛ يك جمهوري براساس جدايي دين و دولت، برابري زن و مرد، لغو حكم اعدام و يك ايران غيراتمي
آري
ميهني مي‌سازيم
كه در آن قانوني
برتر از خواستة مردم نيست
ميهني ميسازيم
كه در آن چوبة دار
نيست جز خاطره اي تلخ و فراموش شده
هيبت جراثقال
مي‌دهد باز
ز سازندگيِ شهر پيام
ميهني ميسازيم
كه در آن لغو شده
حكم شومِ اعدام
مشق هر روزة فرداها با خط درشت
در همه كوچه و برزن اينست
نه؛ به شلاق و شكنجه
نه؛ به جراحي گلخند و تبسم
نه؛ به سركوبيِ مردم
نه، به ويرانگري هسته يي و بمب اتم
قلب اين خاك فقط كانونِ
انفجار شادي است
حق مفروض و مسلم تنها
همه جا آزادي است
ميهني مي‌سازيم
«**که در آن وسعت خورشید به اندازة چشمان سحرخیزان اس »
نام اين ميهن آزاد شده
ايران است
نام اين ميهن آزاد شده
ايران است

--------------------------------
در اصل مردان می‌باشد *
وامی از سهراب سپهری از شعر :پشت دریاها **

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان