08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 14 مهر 1392 ساعت 17:35

کميسيون روابط بين المللي شوراي ملي سوريه - دکتر مصعب طحان (Musab Tahhan)

نوشته شده توسط
خانم ها و آقايان،خواهران و برادران عزيز،نمايندگان محترم انجمنها، اتحاديهها و بنيادهاي ايرانيان در آلمان،اين يک افتخار است که اجازه صحبت کوتاهي اينجا دارم.به نام انقلاب سوريه به شما سلام ميفرستم.انقلاب سوريه خونين است و کسي به او کمک نميکند. همه فقط تماشا ميکنند. ما از خودمان سوال ميکنيم: جامعه بين المللي کجاست؟ سياست صلح جهاني کجاست؟ آنها با سياستشان تمام منطقه را بي ثبات ميکنند. آنها ميگويند نظاره ميکنند ولي اين هم يک عمل است. و اين بي عملي و نظاره کردن غير فعال, انساني نيست. و از اين طريق تمام منطقه را بي ثبات ميکنند.

حتي اقتصاد جهان را هم بي ثبات ميکنند. اين منطقه فاصله زيادي با کشورهاي خليج ندارد و چه کساني بازي کننده هاي اصلي براي اين بي ثباتي هستند؟ يکي از آنها رژيم ايران است. و با رژيم ايران چکار ميکنند؟ همه با او معامله ميکنند. به او خوشآمد ميگويند و در نيويورک بعنوان يک مرد بزرگ تحويل ميگيرند. و همه تعجب ميکنند: اين براي چي؟ اين براي چي؟
انقلاب سوريه خونين است و کسي کمک نميکند. بخصوص که مردم عادي روز به روز ميميرند. بچه ها و زنان در خيابانها قتل عام ميشوند.
نياز ما در سوريه امنيت افراد غير نظامي حين درگيري هاي مسلحانه است. اين حق ماست. اين حق ناگفته ماست.
دوستان عزيزي که در اينجا جمع شده ايد. اينکه من بتوانم در کنگره شما کوتاه صحبت کنم يک افتخار است. کاري که شما ميکنيد الگويي براي من است. شما با فعاليتهايتان در انجمن هايتان سنگ بناي ساختمان آزادي در جهان هستيد و اين الگويي براي ما در سوريه است.
من اميدوارم که بعدها بتوانيم اين مسير را پي بگيريم. چيزي که ما در سوريه نداريم، در انقلاب سوريه نداريم يک زن فوق العاده اي ماننده مريم رجوي که ما را رهبري کند. اين چيزي است که ما در حال حاضر نداريم. چنين زن کاريسماتيک و فوق العاده.
رژيم مالکي بعنوان دست نشانده رژيم ايران فکر ميکنند با کشتار و کارهايي که کرده اند ميتوانند بجايي برسند. اين 52 شهيد که در اول سپتامبر به قتل رسيدند از ما هستند. آنها براي ما مثل ستارها در آسمان آزادي هستند. آنها فکر ميکردند ميتوانند اين نفرت را از بين ببرند ولي اين يک اشتباه است. آنها ستارگان درخشاني هستند. و براي ما و شخص خودم به شما خانم دکتر بلورچي صميمانه تسليت ميگويم. رحمان براي ما يک ستاره درخشان در آسمان آزادي است.
چيزي که ما در سوريه نداريم حمايت بيشتري است، بخصوص از مردم چرا که از دولت ها انتظار کمي بايد داشت. آنها دنبال منافع خودشان هستند و متاسفانه فکر ميکنند که منافع شان توسط رژيم اسد بهتر تامين ميشود..
متاسفانه با نظارت و بي عملي کاري براي ما، براي بچه هاي ما، براي خانوادهاي ما نميکنند. خلق سوريه همبستگي بيشتري نياز دارد.
نيازمند همبستگي بيشتر براي گروگانها در عراق هستيم. مسئوليت اين هفت گروگان با به اصطلاح ابرقدرتها است، با جامعه بين المللي است. آنها بايد اقدام کنند تا اين گروگانها آزاد بشوند و با اين عمل به ما هم کمک کرده اند، چون آنها قسمتي از ما، از خانواده ما هستند که براي آزادي و دموکراسي مبارزه ميکنند.
خيلي متشکرم.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان