08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 14 مهر 1392 ساعت 15:42

جامعه ايرانيان برمن - مهدی ملک محمدی

نوشته شده توسط
سلام, سلام به خانم دكتر و اعتصابيون عزيزتهاجم ميكنند, ناجوانمردانه ميكشند و ميگويند خودشان خودشان را كشتند. بخش خارج كشوريشان به سردمداري كوپلر خائن و عده اي روشنفكرنما ميگيند رهبري سازمان مقصر است.اما نميدانند تهاجمي كه كمر ما را نشكند هر چقدر سخت و مهيب باشد دوباره قد علم ميكنيم .هر چقدر ضربه بزنند, ما بيشتر مجذوب سازمان شده و خود را مديون تر ميدانيم و قدر رهبري سازمان را بهتر ميشناسيم, چونكه اينهمه پايداري و مقاومت بدون وجود رهبري امكان پذير نيست.ما امروز موكدا ميخواهيم كه 7 گروگان را آزاد كنند و UN – آمريكا – و كشورهاي اروپايي را مسئول ميدانيم.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان