08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 14 مهر 1392 ساعت 15:53

انجمن دانشجویان و جوانان ایران فردا جنوب آلمان - آذر سیدی

نوشته شده توسط
هر ايراني و هر انسان آزاديخواهي خود را مديون اين شهيدان ميداند كه ارزشهاي آزاديخواهانه و انساني را اين طور بالا كشيدند. اما ما جوانان ايراني بطور خاص خود را مديون اين قهرمانان جوان ميدانيم. شهادت آنها اگرچه شوك آور بود ، اما بر خلاف آنچه آخوندها مي خواهند، كه همه را بترسانند، مايوس كنند تا از مخالفت و مبارزه دست بردارند، بر عكس خون پاك آنها انگيزه بيشتري در همه ما ايجاد كرده است،. حقانيت راه و مبارزه مجاهدين را بيشتر از هميشه براي ما روشن كرده است. آنها براي نسل جوان ايراني مشعل و چراغ راه شدند و درس تسليم ناپذيري را به همه دادند.ما براي ادامه راه آنها آماده هستيم و در اينجا با تمامي توان مان براي حفاظت شان تلاش خواهيم كرد. ما به آنها قول مي دهيم و پاي اين قول مان ايستاده ايمهمچنانكه صبا گفته بود تا آخرش مي ايستيم.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان