08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 14 مهر 1392 ساعت 16:01

انجمن زنان علیه تبعیض جنسی - ملیحه ملک محمدی

نوشته شده توسط
با سلام به همه دوستان و با سلام به 1000 زن شجاع مجاهد خلق در زندان ليبرتي, آنهايي كه با مقاومتشان دور ديگري از استقامت و مقاومت ايران ترسيم كرده اند. در سه دهه پيش در بهمن سال 1357 (1979) انقلابي در ايران بوقوع پيوست كه توسط خميني ربوده شد. اما در برابر آن, پايداري شكوهمندي سر برافراشت كه حامل آزادي و دمكراسي ّآينده ايران است و محور آن رهبري زنان است. همانطور كه ميدانيد رژيم ايران بر پايه بنيادگرايي بنا شده است و بنيادگرايي براي ساخت و بناي پايه هاي حاكميت خود از سركوب و تحقير زنان آغاز ميكند, اما در نهايت از مبارزه و قيام همين زمان سركوب شده, در هم خواهد شكست.

 

اين حقيقت چكيده تجربه جنبش مقاومت ايران است. اين تجربه نشان ميدهد كه هر چه مبارزه براي كسب آزادي و دمكراسي سخت تر ميشود, رويارويي با بنيادگرايي مذهبي هم عميق تر ميشود و در نتيجه براي زن و مرد و شركت زنان در مبارزه و بخصوص رهبري زنان بيشتر ضرورت مي يابد.

نقش محوري زنان در ايران, نتيجه يك مبارزه بغرنج و طولاني با مهيب ترين يكتاتوري جهان بوده است. آنها هم از آزمايشهاي بزرگي كه در پيش رو داشته اند, سربلند بيرون آمدند و هم الگويي براي جامعه جهاني شده اند.

درخشانترين دستاوردهاي اين مقاومت, پايداري ده ساله شهر اشرف و اكنون در ليبرتي است. آنهم زير حداكثر فشار رژيم ولايت فقيه كه قصد تلاشي مجاهدان را داشت. آنها از ابتلائات بزرگي هم چون دو قتل عام هولناك در تابستان 88 و بهار 90 عبور كردند و اين بار نيز از كهكشان اشرف. اين نتيجه تعهد آنها به آرمان آزادي است. و هم زنان آگاه و مقاوم اند كه بر ويرانه هاي نظام آخوندي زن ستيز, يك جامعه آزاد و دمكراتيك بنا خواهند كرد و سپيده دم آزادي در سراسر ايران خواهد دميد.

در انتها ما از سازمان ملل, از پرزيدنت اوباما و خاتم مركل موكدا درخواست ميكنيم كه براي آزادي 7 گروگان اشرفي اقدام جدي بعمل آورند.
سلام بر مجاهدان زندان ليبرتي
سلام بر آزادي

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان