10202021چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 02 آبان 1392 ساعت 01:38

عربستان سعودي بيش از پيش از متحد آمريکائيش رنجيده شده است مطلب ویژه

نوشته شده توسط
ژرژ مالبرونوروزنامه فيگاروعربستان يک بار ديگر از رفتار حامي آمريکائيش خشمگين شده است. رئيس بسيار قدرتمند سرويسهاي اطلاعاتي، شاهزاده بندر بن سلطان، در روز سه شنبه گفته است که به دليل بي عملي آمريکا در قبال بحران سوريه و نيز به دليل علائمي که آمريکا نسبت به ايران نشان داده است رياض از آمريکا فاصله خواهد گرفت.

او که به مدت 22 سال سفير عربستان سعودي در واشنگتن بوده است، به گفته يک منبع سعودي نزديک به حکومت اين سخنان را در برابر ديپلماتهاي اروپايي گفته است. طي نيم قرن اخير، ميان آمريکا و عربستان سعودي يک معاهده تلويحي برقرار بوده است: آمريکا امنيت عربستان را تأمين ميکند و عربستان تأمين منظم نفت را تضمين ميکند. وليکن اخيراً اين اتحاد استراتژيک دچار فراز و نشيبهاي متعددي شده است. رياض بسيار خشمگين است که باراک اوباما از انجام يک حمله عليه رژيم بشار اسد صرفنظر کرده است. در پايان ماه اوت و پس از حمله شيميايي صورت گرفته در دمشق يک حمله نظامي آمريکا عليه رژيم بشار اسد مورد تصور قرار گرفته بود. قطر که در گذشته در رابطه با سوريه بسيار فعال بود اکنون جلوي صحنه را ترک کرده است. شاهزاده بندر آرشيتکت شرکت فعال عربستان در مناقشه سوريه است. او کسي است که صدور تسليحات به شورشيان در نبرد عليه ارتش منظم سوريه و عليه حزب الله متمايل به ايران است را تأمين مالي ميکند. به منظور ابراز مخالفت عليه بي عملي آمريکا در سوريه، عربستان سعودي طي ماه گذشته از قبول کرسي عضويت در شوراي امنيت به عنوان عضو غير دائمي اين شورا خودداري ورزيد. چنين اقدامي در تاريخچه سازمان ملل بي سابقه است. در حال حاضر علائمي وجود ندارند که نشان بدهند عربستان سعودي قصد دارد تصميمش در اين زمينه را مورد تجديد نظر قرار بدهد. رياض همچنين خشمگين است که آمريکاييها و ايرانيها يک روند نزديک شدن به يکديگر در رابطه با پرونده هسته اي را آغاز کرده اند. سعوديها معتقدند که بهاي نزديک شدن آمريکا و ايران از جيب آنها پرداخت خواهد شد. پادشاهي وهابي بدون آنکه رسماً به اين موضوع اذعان کند طرفدار اين ايده است که همسايه ايرانيش هدف حملات نظامي قرار بگيرد. رياض نگران است که تهران به بمب هسته اي مجهز شود و سلطه اش بر روي تنگه هرمز را تقويت کند. تنگه هرمز محل عبور کليه نفتهاي صادر شده از کشورهاي خليج فارس است. سعوديها همچنين بابت اقدامات ايران نزد شيعياني که در مناطق شرقي عربستان زندگي ميکنند و نيز نزد شيعيان بحرين و يمن نگران هستند. حمايت مستمر تهران از دمشق يک موضوع نگراني مضاعف براي رياض است.
يک دوست قبيله بوش ـ ايران و عربستان سعودي دو کشور پر نفوذ در جهان اسلام هستند. ايران از شيعيان حمايت ميکند و عربستان سعودي از سنيها حمايت ميکند. منبع سعودي فوق الذکر مي افزايد : «عربستان نميخواهد در وضعيتي قرار بگيرد که براي تأمين امنيت خودش به آمريکا وابسته باشد.» شاهزاده بندر دوست باند بوش و جمهوريخواهان در آمريکا است. شاهزاده بندر به عنوان فردي شناخته ميشود که به هيچ اصل اخلاقي پايبند نيست. اخيراً روابط او با واشنگتن بدتر شده اند. آمريکاييها او را بابت حمايتش از اسلامگرايان در سوريه مورد سرزنش قرار ميدهند. بدتر شدن روابط آمريکا و عربستان به نفع فرانسه است. وزير دفاع فرانسه، ژان ايو لودريان، حين سفر اخيرش به جده به صورتي استثنايي توسط ملک عبدالله مورد پذيرايي قرار گرفته بود. يک مسئول سعودي ميگويد : قبل از ملاقات با وزير دفاع فرانسه، پادشاه عربستان از ملاقات با وزيران دفاع 3 کشور، از جمله چاک هاگل، وزير دفاع آمريکا، خودداري ورزيده بود.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان