12042020جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 17 شهریور 1393 ساعت 02:00

بدون ترديد مي گريزد شب

نوشته شده توسط
وقتي كه فصل پنجم اين سالبا آذرخش و تندر طوفانو انفجار صاعقهسيلاب و سرفرازآغاز شد

باران استواري بي رحم
شست از تمام كوچه و بازار
رنگ درنگ كهنگي خراب و خاك را
و خيمه قبايل تاتار
تا قله بلند آلاچيق شب
آتش گرفت و سوخت
وقتي كه فصل پنجم اين سال
آغاز شد
و روح سرخ بيشه
از آب رودخانه گذر كرد
فصلي كه در فضايش
هر ارغوان شكفت، نخواهد پژمرد
عشق من و تو زمزمه كوچه باغها خواهد بود
عشق من و تو.

ميلاد تاريخساز سازمان مجاهدين خلق ايران در سال 1344 را به رهبري سازمان برادر مسعود و خواهر مريم و دلاوران محبوس در ليبرتي و تك تك اعضا و پشتيبانان و مردم آزاده ايران شادباش مي گويم، سازماني كه در فرداي سركوب مبارزات رفرميستي با انديشه اي نوين توسط حنيف بزرگ و يارا صديق و پاكبازش سعيد محسن و بديع زادگان بنيان گزارده شد و با صلابتي دماوند‌وش و شيرآهنكوب، 50 سال با دو ديكتاتوري سلطنتي و مذهبي هار بي مهابا پنجه در‌پنجه افكنده است. سازماني كه با نيروي اندك اما با ايماني سترگ و منشوري انساني و مترقي در ان سال ها پي افكنده شد، امروز ريشه هاي تناورش در خاك ميهن و شاخ و برگ آن چهارگوشه گيتي را در نورديده است . با يقين به پيروزي محتوم بر اختاپوس جهل و جنايت آخوندي از ارمانهاي مردمي و مترقي سازمان پرافتخار و رزمنده مجاهدين خلق همچنان پشتيباني نموده و تمامي آزاديخواهان بويژه ورزشكاران ملي و مردمي را در اين مسير بياري فرا ميخوانيم.
ياد بنيانگذاران قهرمان سازمان گرامي و رخشان و تابنده باد
بدون ترديد مي گريزد شب
صبح مي ايد
زنده باد آزادي
از طرف جامعه ورزشي ايرانيان در آلمان

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان