12052020شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 24 شهریور 1393 ساعت 02:00

رشد اقتصادي ايران در سال گذشته ۱.۹ درصد منفي بود

نوشته شده توسط
آخرين گزارش بانک مرکزي ايران از وضعيت اقتصادي سال گذشته نشان مي دهد که رشد اقتصادي ايران در سال گذشته منفي۱.۹ درصد بوده و تورم نيز در مقايسه با سال ۱۳۹۱ به ۳۴.۷ درصد رسيده بود.نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي از وضعيت اقتصادي زمستان سال گذشته نشان مي دهد که در سال۱۳۹۲ رشد بخش نفت منفي۸.۹ درصد بوده است.

اين رقم در مقايسه با سال ۱۳۹۱يعني سال بحران اقتصادي، کاهش زيادي پيدا کرده است چون در سال ۱۳۹۱ رشد بخش نفت منفي۳۷ درصد بوده است.
اين وضعيت در بخش صنعت و معدن در سال گذشته منفي۳.۶ درصد، ساختمان منفي۳.۱ درصد و خدمات منفي۱.۵ درصد بوده است.
مقايسه آمارها نشان مي دهد که جز بخش خدمات و کشاورزي که در سال ۱۳۹۱ رشد مثبت داشتند، روند رشد منفي در بقيه بخش ها در سال گذشته تا حدودي کمتر شده است. بخش خدمات هم که در تمام سال هاي گذشته رشد مثبت داشت در سال گذشته با رشد منفي۱.۵ درصد مواجه شده است.
در گزارش بانک مرکزي ميزان توليد نفت در سال گذشته مشخص نيست و به جاي آن چند نقطه گذاشته شده است اين در حالي است که در بخش درآمدهاي نفتي ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت ۶۴ ميليارد و ۷۸۹ ميليون دلار اعلام شده است. اين رقم نسبت به دو سال پيش يعني سال ۱۳۹۰ که درآمد نفتي ايران نزديک به نزديک به ۱۱۹ ميليارد دلار بود تقريبا نصف شده است.
بعد از اجراي تحريم هاي اتحاديه اروپا و آمريکا، اقتصاد ايران در سال ۹۱ با بحران جدي رو به رو شد و توليد و صادرات نفت ايران به شدت کاهش يافت و ايران براي انتقال پول فروش نفت خود با دشواري جدي مواجه شد.
صادرات نفت ايران پيش از تحريم ها بالاي دو ميليون بشکه در روز بود که بعد از تحريم ها به کمتر از يک ميليون بشکه رسيد.
گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد که مجموع درآمد نفتي و صادرات غير نفتي در سال گذشته بيش از ۹۳ ميليارد دلار بوده است در حالي که اين رقم در سال ۱۳۹۰ در اوج درآمدهاي نفتي بيشتر از ۱۴۵ ميليارد دلار بوده است.
در مقابل ميزان واردات نيز که در سال ۱۳۹۱ به نزديک ۶۲ ميليارد دلار رسيده بود در سال گذشته به حدود ۴۹ ميليارد دلار کاهش پيدا کرده است.
کاهش شديد تشکيل سرمايه
تشکيل سرمايه ثابت که نشان دهنده وضعيت سرمايه گذاري در ايران است، نشان مي دهد که از سال ۱۳۹۱ که تشکيل سرمايه ثابت با رشد منفي۲۳.۸ درصد رو به رو شد، سال گذشته نيز رشد منفي۶.۹ درصد داشته است و هنوز تا رسيدن به صفر و رشد مثبت فاصله دارد.
بخش ديگري از اين گزارش که در باره وضعيت فعاليت صنعتي است، نشان مي دهد که با وجود اين که جواز تاسيس واحدهاي صنعتي در سال گذشته بيشتر شده، از تعداد پروانه هاي بهره برداري که نشان از شروع فعاليت اقتصادي است، آماري منتشر نشده است. به اين معني که در بخش پروانه هاي بهره برداري که سال ۱۳۹۱ با رشد منفي نزديک به ۳۶ درصد رو به رو بوده، براي سال گذشته نقطه چين گذاشته شده است.
البته تعداد پروانه هاي بهره برداري در نه ماه اول سال گذشته نشان مي دهد که اين بخش با رشد منفي تا ۵۵ درصد در تابستان مواجه بوده است ولي در فصل پائيز اين رقم به منفي۲۵ درصد کاهش پيدا کرده است. آمار مربوط به وضعيت پروانه هاي بهره برداري در زمستان اعلام نشده است.
رکود اقتصادي در سال گذشته در بخش هاي ساختمان نيز ديده مي شود. چنانکه تعداد پروانه هاي ساختماني در مناطق شهري ايران در سال گذشته با منفي۷.۶ درصد به ۱۷۲ هزار و ۶۹۲ فقره رسيد که حدود ۱۴ هزار فقره از سال ۱۳۹۱ کمتر است. بدترين وضعيت را در بخش ساختمان، شهر تهران دارد که با رشد منفي۱۷ درصدي مواجه بوده است و تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده آن از ۳۳هزار و ۲۱۷ فقره در سال ۱۳۹۰ در شرايط رونق به ۲۵ هزار و ۶۵۵ فقره در سال ۱۳۹۱ و ۲۱ هزار و ۱۹۵ فقره در سال گذشته کاهش پيدا کرده است.
مقامات دولتي مي گويند که بعد از دو سال رکود اقتصادي و رشد منفي، وضعيت اقتصادي ايران در بهار امسال بهبود يافته و رشد اقتصادي مثبت شده است البته هنوز آمارهاي رسمي از طرف بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در باره جزئيات وضعيت اقتصادي بهار امسال منتشر نشده است.
گزارش بانک مرکزي درباره تورم حاکي از کاهش ميزان تورم در ماه‌هاي اخير است. آخرين گزارش در اين زمينه نشان مي دهد که در مرداد ماه تورم به مرز ۲۳ درصد نزديک شده است يعني تقريبا در پنج ماه اول سال تورم نزديک به ۱۲ درصد کاهش پيدا کرده است.
پيك ايران شنبه 22 شهريور 93

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان