10202021چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 28 شهریور 1393 ساعت 02:00

خشک شدن دریاچه سد لار، تبلوربحران آب در ایران مطلب ویژه

نوشته شده توسط
منابع آبی کشوربه پائین ترین سطح خود رسیده اند.دشت ها برای خشک شدن از همدیگر سبقت میگیرند.این ها نشانه های روشنی است که دور تازه ای از خشکسالی در ایران زمین آغاز گردیده و سایه مرگ از همه سو بر سر طبیعت و تنوع زیستی کشور سنگینی می کند.

بحران آب در ایران امروز تیتر بسیاری از روزنامه های داخلی بود. رسانه های داخلی امروز از خشک شدن دریاچه سد لار که بیش از یک سوم منابع آب تهران را تأمین میکند خبر دادند. سرمقاله امروز روزنامه ابتکار " چند روایت هولناک در باره آب" است. جواد حیدریان در این سرمقاله نوشته " سد لار و لتیان خشک شدند" دولت روحانی خواستار صرفه جویی در مصرف آب شد، تا آبمانماه تنها دو نوبت باران می بارد. وی میگوید که این ها صرفاً چند گزاره خبری نیستند، بلکه، چند گزاره خبری هولناک هستند."

منابع آبی کشوربه پائین ترین سطح خود رسیده اند.
دشت ها برای خشک شدن از همدیگر سبقت میگیرند.
این ها نشانه های روشنی است که دور تازه ای از خشکسالی در ایران زمین آغاز گردیده و سایه مرگ از همه سو بر سر طبیعت و تنوع زیستی کشور سنگینی می کند.
سایت رادیو فرانسه

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان