چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 15 آبان 1392 ساعت 01:20

برلين ـ اعتراض به اعدامهاي گسترده در شهرهاي ميهن

نوشته شده توسط
در شصت و ششمين روز اعتصاب غذا در برلين براي آزادي 7 گروگان اشرفي, اعتصاب غذاكنندگان و متحصنين  اعدام هاي گسترده و روزمره هموطنان عرب, كرد, بلوچ  و ساير هموطنان را محكوم نمودند   آنها همچنين بر عزم خود براي ايستادگي تا آخرين نفس, در راه كسب آزادي و استقلال ميهن پافشاري كردند