04052020یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 27 آبان 1392 ساعت 23:40

قتل دختر ١٧ سالە جنايت جديدي در كردستان مطلب ویژه

نوشته شده توسط
روز پنجشنبە ٢٣ آبان‌ماه دختری ١٧ سالە بە نام "اوین عثمانی" اهل شهرستان بانە کە یک شب قبل از مرگ و از سوی نیروهای انتظامی هدف شلیک مستقیم گلولە قرار گرفتە بود، جان خود را از دست داد.اوین عثمانی روز چهارشنبە ٢٢ آبان‌ماه بە همراه نامزدش بە یکی از تفريگاههاي اطراف بانە رفتە بودند، در حین بازگشت بە خانە بە ظن حمل بار قاچاق از سوی نیروهای انتظامی مورد حملە قرار گرفتە بودند".چندین گلولە بە کمر اوین اثابت نمودە کە موجب شکستە شدن مهرهای ستون فقراتش شدە و یک روز پس از انتقال بە بیمارستان جان سپرد

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان