12092021پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 04 مهر 1392 ساعت 02:00

پوستر صلح و چتر اخبار

نوشته شده توسط
زیر باران ، امروز همه جا می بینم پوستر صلح جهانی زده اند ! آسمانی نیلی و کبوترهای سپیدی در پرواز . روز همبستگی ملت هاست یا دولت ها ؟ زیر باران ، امروز در واشنگتن ، مسکو لندن و پاریس و برلین و چهل شهر بزرگ دیگر عابرینی می بینم کز دیدن آن نیلی بی ابر وسیع و کبوترهایش و عبارات درشت صلحش زَهره در خنده شان آب شده ست . مثل اینکه باران رگبار شده ست سرپناهی می جویم : زیر چتر اخبار خون هنوز در اشرف تازه ست . در لیبرتی ، قهرمانان مجاهد در فریاد . و بس جوانان وطن بر سر ِدار . روز صلح جهانی ست امروز !

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان