04022023یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 21 دی 1393 ساعت 00:45

قمپز های بی خاصیت آخوند روحانی

نوشته شده توسط
آخوند روحانی که با شعارهای دروغین اعتدال و تدبیر در اوج ضعف ولی فقیه ،پس از افتضاحات ریاست جمهوری احمدی نژاد به رژیم تحمیل شد ، با شارلاتانیسم و لودگی خاص سیاسی می خواهد چنین وانمود کند که با کلید پوسیده در دست می تواند حلال مشکلات نظام غرق در بحران باشد.

او سرنوشت روسای جمهور پیشین را عمدا" و یا سهوا" فراموش کرده که در جنگ قدرت با ولی فقیه ، قافیه را باختند و هر کدام بنحوی پس از انقضائ دوران ریاست جمهوری تقلبی ،حذف شدند ویا مورد غضب ولی فقیه و دارو دسته او قرار گرفتند.به عنوان مثال آخوند خاتمی که در شرایط و موقعیتی بمراتب مطلوب تر از این دوران و با شعارهای عوامفریبانه ، نظیر گفتگوی تمدن ها و آزادی مطبوعات و احزاب و با حلوا کردن های محافل مماشاتگرها روی کار آمد. سرانجام علیرغم در دست داشتن اکثریت پارلمان وحوش و قوه مجریه ، هیچ غلطی نتوانست بکندو نهایتا" مجبور شد که در کشاکش جنگ قدرت با ولی فقیه ارتجاع و پاسداران وی این جمله معروف را به زبان آورد که:"رئیس جمهور در نظام آخوندی یک تدارکچی بیش نیست".
اگر تنها یک جمله درست از همین آخوند شیاد بیادگار مانده، همین است و بس! و از قضا این توصیف در تمامی دورانهای مختلف ریاست جمهوری صدق کرده است. دلیل آنهم ساختار ارتجاعی و تناقض این نظام قرون وسطایی است. بنابراین روحانی شیاد بیهوده تلاش می کند که خود را تافته جدابافته و منجی نظام ، البته با یاری رفسنجانی بداند. رفتار و کردار او همانطور که اشاره شد ملغمه ای از سیاستهای رفسنجانی و الگو برداری از ادا واطوارهای خاتمی است.همه اینها شیوه های لو رفته و مردود شده در نظام جهل و جنون آخوندی است که جز مشتی اندک از اراذل و اوباش مزدور ، کسی را نمی فریبد. مردم آگاه ایران و محافل سیاسی دوران خاتمی بیاد دارند که وی چگونه سربزنگاهها و نقاط عطف سیاسی ، به مجیزگویی ولی فقیه و سپاه پاسداران و دژخیمان وی می پرداخت.او بود که پس از هلاکت لاجوردی اورا "سرباز فداکار اسلام" نامیدو ولی فقیه ارتجاع را "متصل به وحی و نماینده امام زمان" معرفی می کردوسپاه پاسداران را "آرمانی ترین نیروی جهان" توصیف می کرد. رفتار آخوند روحانی هم تکرار همان شعر وشعارهای توخالیست.
اخیرا" هیاهو و جنجال او در مورد برگزاری رفراندوم (که البته جرات نکرد که بگوید رفراندوم برای چه)آنچنان طوفانی از جناح حمله مقابل را بهمراه آورد که او دیگر جرات پاسخگویی بهیج کدام و دفاع از خود را ندانست. جالب اینکه بلافاصله یکی از تئوریسین های همین باند بنام" صادق زیبا کلام" حرفهای روحانی را بسخره گرفت و تصریح کرد که من نمی دانم که منظور روحانی از برگزاری رفراندوم چه نوع رفراندوم و برای چیست؟
وی بلافاصله تصریح کرد که او به هیچیک از وعده های انتخاباتی خود عمل نکرده و کوچکترین نقشی در شیوه های حکومتی نسبت به دوران احمدی نژاد و گذشته نداده است.
آری روحانی مکار چه بسا با این پزهای توخالی و شعر و شعارهای ظاهرفریب ، حدفی جز فریبکاری و زمان خریدن برای بقائ نظام پوسیده ندارد.اما دوران دغل و دروغ در این رژیم به پایان رسیده و سیل طوفان کن قیام مردم در راه است . فرمانده سپاه پاسدارن رژیم هم خبر از شرایط تعیین کننده و سرنوشت ساز نظام در سال آینده را می دهدو به نیروهای خود آماده باش داده است.
آری دوران حاکمیت آخوندها بسر آمده و سرنوشت محتوم آنها ، زباله دان تاریخ است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان