01222021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 09 آذر 1392 ساعت 02:35

در نودمين روز اعتصاب غذا 4 نفر به بيمارستان منتقل شدند مطلب ویژه

نوشته شده توسط
اطلاعيههمبستگي با اعتصاب غذاي 3000 زنداني زندانهاي قزلحصار،اوين،اروميه، ديزل آباد،بندرعباسدر نودمين روز اعتصاب غذا 4 نفر به بيمارستان منتقل شدنددر نودمين روز اعتصاب غذاي خانواده ها و حاميان ساكنان زندان ليبرتي براي آزادي 7 گروگان اشرفي در ميدان براندنبورگ برلين، 4 اعتصابي بدليل افت شديد فشار دچار بيهوشي يا بيحالي مفرط شده و بصورت اورژانس به بيمارستان منتقل گرديدند. يكنفر ديگر توسط پزشكان اورژانس در صحنه چك و مداوا گرديد. اين در حالي است كه اغلب اعتصاب غذاكنندگان دچار كاهش وزني بين 16 تا 20 كيلو هستند و عليرغم همه عوارض ناشي از اين اعتصاب، كه بعضا برگشت ناپذير نيز است، حاضر به شكستن اعتصاب خود نشده اند.نودمين روز اعتصاب در زندان ليبرتي و برلين و ساير شهرهاي دنيا را در شرايطي پشت مي گذاريم كه حدود 3000 زنداني در زندانهاي قرون وسطايي ديكتاتوري مذهبي حاكم برايران، در اعتصاب غذ بسر مي‌برند. اين افراد منجمله در زندانهاي قزلحصار كرج، بند 350 اوين، اروميه، بندرعباس، ديزل آباد كرمانشاه در اعتراض به اعدامهاي دسته جمعي همبنديهاي خود، فشارهاي ضدانساني و افزايش خفقان و سركوب، از روز دوشنبه 4 آذر در اعتصاب غذا بسر مي برند. بسياري از آنها در همين حال، توسط نيروهاي يگان ويژه، مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار گرفته اند تا دست از اعتراض و اعتصاب بكشند و اجازه دهند جنايتكاران، ساير زندانيان را دسته دسته به جوخه هاي اعدام بسپارند.در عين حال شنيع‌تر از جوخه هاي اعدام و مسلسل بدست برجهاي نگهباني زندانها، جوخه هاي تروري هستند كه پادوهاي رژيم و حاميان شرمگين ديكتاتوري در خارج از ايران عليه اعتصاب غذا براه انداخته و تلاش مي كنند اين حربه مقدس را كه آخرين سلاح مظلوميت ستمديدگان است، اهريمني جلوه داده و دستان خون آلود جلاد را بشويند اين شبكه اهريمني كه دقيقا توسط وزارت منفور اطلاعات تغذيه ايدئولژيكي مي شوند بسيار تلاش مي‌كنند جاي جلاد و قرباني را عوض كنند به همين دليل، آنها جوخه هاي پاسداران سياسي ديكتاتوري محسوب مي شوند. بايد به آنها و آمرانشان تاكيد كرد براي جهاني كه فاشيسم هيتلري، موسوليني و فرانكو و... را پشت سرگذاشته و خميني و ديكتاتوري مذهبي حاكم برايران را طي 33 سال تجربه كرده است. همه اين شيوه ها كاملا شناخته شده و لو رفته است.حساب مردم ايران با ديكتاتوري و پاسخ‌مان به او و عواملش كاملا روشن است، اما سوال اصلي ما اين است كه چرا امريكا كه اولين خيانت را در حق اشرفيان كرده و مسئول همه جانهاي اشرفيان است همچنان در سكوت است؟ آقاي اوباما ! مگر شما و دولت تان قول حفاظت نداديد؟ مگر شما آنها را از خانه 26ساله شان آواره نكرديد؟ پس كو آن حكومت دمكراتيكي كه شما برحزب تان نام گذاشته ايد و كجاست آن انسانيت و عدالتي كه شما دم مي‌زنيد؟ آيا علت اين سكوت، تلاش شما براي باج بيشتر دادن در معاملات ژنو و جلب رضايت ملايان پليد نبوده و نيست؟ آيا محصول 30 سال سكوت و باج دادن شما به كثيف‌ترين ديكتاتوري تاريخ ايران، يك رژيم وحشي در آستانه اتمي شدن نبود؟ آيا ميدان دادن به بنيادگرايي كه قلب آن در تهران مي تپد عليه شهروندان خودتان نبوده و نيست؟ كوته فكر نكنيد و مطمئن باشيد كه آخوندها در سراشيب سرنگوني، حاضر بودند براي بقاي چندروز بيشتر، از همه ادعاهايشان نيز دست بشويند و هيچ نيازي به اينهمه امتياز و باج از جيب ملت ايران نبود.اتحاديه جوامع ايراني در آلمان، يكبار ديگر دولت امريكا، شخص آقاي اوباما و سازمال ملل را براي براي بعهده گرفتن تعهدات انساني و حقوقي شان، فراميخواند. آقاي اوباما و بان كيمون هشدار ميدهيم، جانها در خطرند، فردا دير است همين امروز اقدام كنيد به مالكي براي آزادي گردگانها فشار بياوريد و گرنه مورد لعن و نفرين ابدي مردم ايران خواهيد بود و تاريخ شما را بعنوان همدستان ديكتاتورها عليه شهروندانشان بخاطر خواهد سپرد. اتحاديه جوامع ايراني در آلمان 29 نوامبر 2013 ـ 8 آذر 1392

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان