02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 23 ارديبهشت 1394 ساعت 22:38

ابرازوحشت بي سابقه خامنه اي و ساير سردمداران رژيم از خطر سرنگوني

نوشته شده توسط
خامنه اي طي هفته هاي اخير و در فاصله هاي زماني كوتاه مرتب به صحنه آمد و هسته اصلي هر سخنراني وي جدا از دروغ پردازي و تناقض گويي هاي آشكار در مورد معضلات عديده رژيم و وحشت آشكار وي از چشم انداز سرنگوني رژيم را بر ملا مي كرد.او در سخنراني 19 ارديبهشت در جمع مزدوران خود گفت : امروزه ما در جنگ سياسي هستيم ،در جنگ اقتصادي هستيم، در جنگ امنيتي هستيم و مهمتر از همه اينها در معرض تهاجم فرهنگي هستيم و اگر اينها را نبينيم و نشناسيم غافل شده و شكست خواهيم خورد..صريح تر و روشن تر از اين نمي شد به تزلزل و بي ثباتي كه سراپاي رژيم آخوندي را در نورديده اذعان كرد.ساده لوحانه خواهد بود كه منظور خامنه اي از چهار جنگ جدي مورد نظر او را طرف حساب هاي خارجي و تهديد خارجي به شمار آوريم.بر عكس جبهه هاي گشوده شده مورد ادعاي ولي فقيه عليه رژيم ،در تمامي اين زمينه ها جنگي است به قدمت عمر رژيم فاسد آخوندي ميان مردم و مقاومت ايران و پيشتازان آن در ليبرتي كه امروزه بر شدت و حدت آن افزوده شده است. ترس و وحشت خامنه اي هم ناشي از شرايط خطيري است كه تماماً مقاومت مردم ايران و پيشتازانش با سنگين ترين بها به رژيم تحميل كرده اند. امروزه همگان ميدانند دليل طولاني شدن عمر اين رژيم چند دهه سياست مماشات دول غربي با رژيم ملايان بوده است كه اكنون به يمن پايداري و مقاومت و تلاش هاي رهبري داهيانه اين مقاومات بخصوص خانم رجوي، سياست مماشات به تنگي نفس سياسي گرفتار آمده است.خامنه اي كه در سخنراني هاي مداوم خود به جناح مقابل گوشزد مي كرد كه از سياه نمايي پرهيز كنند در همين ايام اخير فاش كرد كه از ديدن و شنيدن اعداد و ارقام نجومي قاچاق كالا كه سر بر بيش از25 ميليارد دلار ميزند شوكه شده و بدرستي اعتراف كرد كه اين حجم از واردات قاچاق رمق اقتصادي كشور را گرفته و آن را از پا در آورده است.از اين اظهارات صريح خامنه اي كه بگذريم سران باند روحاني و رفسنجاني هم تا آنجا كه به جنگ قدرت گرگ ها در درون رژيم بر مي گردد، اعترافات تكان دهنده اي از فساد و پوسيدگي نظام آخوندي در تمامي عرصه هاي حكومتي را كه تنها بخش ناچيزي از آن هاست به عمل مي آورند.به عنوان نمونه رفسنجاني در مورد فساد همه جانبه و نجومي هاي رژيم گفت كه افشاي همه ابعاد فساد به صلاح امنيت كشور نيست (بخوانيد امنيت رژيم ) و تصريح كه فساد هاي افشا شده فقط نوك كوه يخ است كه بيرون مي زند به همين سياق اخيراً عيسي كلانتري وزير ارشد در كابينه دوران رفسنجاني در يك افشاگري بي سابقه و در نوع خود هولناك با ارائه آمار و ارقام مفصل و كاملاً مستند(گفتگو با روزنامه شهروند) اثبات كرده كه تقريباً تمامي ذخيره آبهاي زيرزميني و سطحي بيش از حد استاندارد به مصرف رسيده و احداث بي رويه سدها و تخريب رودخانه ها و بي كفايتي رژيم آن قدر فاجعه بار است كه بين 45 تا 50 ميليون مردم جمعيت كشور در 3تا 5 سال آينده آب آشاميدني نخواهند داشت و مجبور به ترك و مهاجرت از ايران هستند و به وزير كشاورزي فعلي گفته است كه سخن از خودكفايي مزخرف است .آري اينست نمونه هاي اندكي از بيلان تبهكاري رژيم آخوندي در زمينه هاي مختلف كه حرث و نسل و تمامي امكانات مردم ايران را به توبره كشيده است.براستي بايد از آخوند دجال خامنه اي بايد پرسيد كه با چه ابزار و زيرساخت هايي دم از اقتصاد مقاومتي در مقابله با استكبار!! مي زند . در حالي كه به گفته خودشان تمامي بنيه كشاورزي و اقتصادي نابود شده و يا در حال نابود شدن است.خلاصه كلام اين كه آخوندها در تمامي زمينه ها اعم از اتمي و صدور ارتجاع و بحران هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي را كه بر مردم ايران تحميل كرده اند نظاره گر بن بست همه جانبه خود هستندو عليرغم گسترش اعدام ها و سركوب هر روز شاهد اعتراضات معلمان ، كارگران ، پرستاران ، دانشجويان ، اقشار مختلف و زندانيان مقاوم ايران هستيم . اين همان شرايطي است كه آنچنان به بحران انقلابي دامن مي زند كه خامنه اي و سران رژيم را بدرستي به وحشت انداخته است. جا دارد كه از تمامي مردم ايران در داخل و خارج كشور بخواهيم كه دست در دست سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت و تمامي هم پيمانان و حاميان داخلي و خارجي آن بگذاريم و با تمامي توش و توان رژيم آخوندي را كه بيش از هر زماني پوسيده و متزلزل شده به زباله دان تاريخ بياندازيم . شركت در مراسم و گردهمايي امسال مقاومت در پاريس در شرايط حساس پاسخي مهم در انظار جهانيان به مسئله مبرم سرنگوني رژيم آخوندي است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان