02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سه شنبه, 06 مرداد 1394 ساعت 22:01

نگاهي به عواقب زهر اتمي

نوشته شده توسط
اول – هر چند كه باندهاي مختلف ملايان با عوام فريبي و وقاحت تمام سعي دارند شكست استراتژيك اتمي را پيروزي نشان دهند اما ابعاد اين شكست فضاحت بار آنقدر بزرگ روشن است كه حتي كودن ترين عناصر وابسته به رژيم را قانع نمي كند چه رسد به مردم آگاه ايران در داخل و خارج و تمامي وجدان هاي بين المللي و حاميان مقاومت . ولي فقيه ارتجاع در ايام اخير چندين بار در روضه خواني هاي ملال آور خود نعره مي زد كه بازرسي از سايت هاي نظامي و بازجويي از دانشمندان و سايت موشك هاي بالستيك خط قرمز است در حاليكه در قرارداد 150 صفحه اي و قطعنامه جديد شوراي امنيت و مهمتر از همه در توافق اتمي محرمانه با آژانس اتمي پاي اين ذلت و شكست مهر گذاشته اند.دوم – تلاش هيئت حاكمه آخوندي براي مهار جنگ گرگها كه ناشي از اين شكست بزرگ است كاملاً بي اثر و آب در هاون كوبيدن است . روزنامه آرمان اخيراً با تيتر درشت نوشته بود كه توافق اتمي دلواپسان را متلاشي مي كند يك نمونه از صدها نمونه جنگ باندي در رسانه ها از طرفي ولي فقيه آنقدر ضعيف و شكننده شده است كه هيچ كدام از باندهاي رژيم خود را ملتزم به تبعيت از روضه ها و اخطارهاي آن نمي دانند و بعكس دامنه مخاصمات رژيم توقف ندارد و رو به تشديد فزاينده دارد و تمامي رأس و بدنه نظام پوسيده آخوندي را در بر گرفته تا آنجا كه ريزش نيروي سركوبگر بسيجي و پاسداران را و ساير نيروهاي دلواپس و سركوبگر را در چشم انداز دارد كه منجر به شكستن طلسم اختناق و راه افتادن سيل قيام ها خواهد شد .سوم – با توجه به متن قرارداد و طي مراحل عملي شدن راستي آزمايي و گذراندن پروسه بررسي هاي كنگره و سناي آمريكا حداقل 6 ماه پولي از بابت دارائي هاي بلوكه شده آزاد نخواهد شد . و موانع زيادي ممكن است اتفاق بيفتد كه اين پروسه طولاني شود اما جالب توجه اينست كه از هم اكنون سر چپاول اين پول باندهاي متخاصم به جان هم افتاده و آمار و ارقام هاي بسيار متفاوت و متناقض از اين پول مي دهند .در صورتيكه بعضي منابع بانكي و مالي خارجي و رسانه ها مقدار آن را 100 ميليارد دلار تخمين مي زنند در درون رژيم صحبت از 29 ميليارد دلار و يا مبالغي از اين حدود است و معلوم مي شود كه باندها بر سر چپاول اين پول از حالا نقشه مي كشند و چپاول آن موضوع جدال بي پايان باندي شده و خواهد بود . و در اين ميان آن چيزي كه از هم اكنون و بنا به تجربه روشن است پوچ و تو خالي بودن وعده و وعيدهاي روحاني دجال در زمينه بهبود معيشت و كار و زندگي مردم است.و هر ميزان از پول و اعتبارات بلوكه شده در صورت وصول مثل هميشه صرف صدور ارتجاع و تروريسم و يا به جيب باندها ي رژيم سرازير مي شود .به همين دليل ساده است كه نمايندگان كنگره و سناي آمريكا و مخالفان مماشات با رژيم بدرستي بر اين عقيده اند كه رژيم آخوندي اين پول ها را صرف تروريسم و صدور بنيادگرايي نموده و هيچ گونه كمكي به مهار رژيم درزمينه صدور ارتجاع و ثبات و صلح در منطقه و جهان نمي كند .چهارم – هم چنان كه در پيام مفصل و فراگير رهبر مقاومت آقاي مسعود رجوي تصريح و تأكيد شده است ، استخوان بندي تأسيسات اتمي رژيم دست نخورده باقي مانده و رژيم آخوندها به مصداق ضرب المثل (توبه گرگ مرگ است ) تا آنجا كه بتوانند دست به فريبكاري و تقلب خواهند زد. به علت پيشينه اين رژيم در دروغ و دغل و تقلب است كه افكار عمومي آمريكا و نمايندگان كنگره بدرستي تأكيد مي كنند كه به اين رژيم اصلاً اعتمادي نيست و بدرستي تأكيد مي كنند كه 20 سال پنهان كاري و دروغ و مخفي كاري رژيم دليل روشني است كه به اين رژيم نبايد اطمينان كرد . به عنوان نمونه روشن ولي فقيه ارتجاع همزمان با تصويب توافق نامه بصراحت گفت كه از صدور ارتجاع به عراق و بحرين و لبنان و سوريه و فلسطين و يمن دست بر نخواهد داشت . يك نمونه ديگر اظهارات صريح و روشن احمد شيرزاد نماينده سابق مجلس رژيم در مصاحبه با رسانه هاي فارسي زبان بود . كه صراحتاً گفت 20 سال ميلياردها دلار صرف اين پروژه به بهانه توليد برق شده و بطور معني دار گفت كه حتي يك لامپ هم از اين بابت روشن نشده است و تلويحاً گفت كه اين پروژه فقط و فقط براي بمب سازي بوده است . وي تصريح كرد كه اگر هم بپذيريم كه هدف توليد برق بوده اين پروژه اصلاً و ابداً مقرون به صرفه اقتصادي نبوده است .از خليفه ارتجاع از بابت هدر دادن حدود 300ميليارد دلار سرمايه هاي مردم ايران همراه با ساير خيانت ها و جنايات خود در حق مردم ايران بايد حسابرسي تاريخي بعمل آيد كه جز با سرنگوني ميسر نخواهد بودپنجم – متن طولاني و عجيب و غريب 150صفحه اي توافق با 12 سال كش و قوس مذاكرات رژيم با قدرت هاي جهاني يك شگرد و شيادي تمام عيار از طرف رژيم است كه با سوء استفاده از سياست مخرب مماشات صورت مسئله را پيچيده كرده و راه تقلب و شارلاتينسم را هم براي رژيم و هم ساير طرف حساب هاي سود جوي خارجي و شركت هاي معامله گر با رژيم باز مي گذارد جدا از محدوديت هاي زياد براي گريز از عواقب اين قرارداد نيمه خالي ليوان را هم بايد ديد . به عنوان مثال دولت هاي چين و شوروي با توجه به سوابقي كه با رژيم دارند آنچنان تمايلي در رقابت سياسي و اقتصادي با آمريكا و اروپا در جهت اجراي دقيق و مو به موي اين قرارداد از خود جديت نخواهند داشت .سرازير شدن فوري و سريع نمايندگان تجار محترم از اروپا به ايران مويد اين است كه سود و معامله با رژيم با ناديده گرفتن نقض حقوق بشر در ايران و اعدام هاي وحشيانه و صدور تروريسم به تمامي كشورهاي خاورميانه و دنيا آن خطري است كه اجراي كامل قرارداد را در مسير خلع يد كامل از بمب اتمي را مورد سؤال جدي قرار مي دهد خلاصه كلام اينكه با توجه به ماهيت رژيم و راه و رسم بغايت نادرست و مخرب مماشات قدرت هاي جهاني اين قرار داد نه از صلح و امنيت منطقه دفاع خواهد كرد و نه از تروريسم افسار گسيخته رژيم آخوندي جلوگيري به عمل خواهد آورد و نه برا ي مردم ايران گشايش اقتصادي و اجتماعي و .... به همراه خواهد آورد بهمين دليل است كه رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران خانم مريم رجوي در همان موضع گيري نخستين خود با صراحت گفت كه اين قراردادي است با مشخصه باخت –باخت براي هر دو طرف .تنها راه برون رفت بحران همانا سرنگوني تمام و كمال اين رژيم است به قول رهبر مقاومت رژيم آخوندي بي اتمي و با اتمي سرنگون – سرنگونحمید معاصر ـ برلین

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان