چاپ کردن این صفحه
شنبه, 10 مرداد 1394 ساعت 00:54

افتتاح كانال جديد سوئز

نوشته شده توسط
مصر كار احداث دومين كانال سوئز را به پايان رساند. پروژهاي كه از نگاه عبدالفتاح السيسي رئيسجمهور مصر فرصتي است مقتنم براي تقويت اقتصاد اين كشور كه از نرخ بالاي بيكاري رنج ميبرد.


اين كانال كه هفتادو دو كيلومتر طول و بيستو چهار متر عمق دارد, آبراه جديدي است كه به موازات كانال قبلي ساخته شده و بهعنوان سريعترين راه دريايي ميان اروپا و آسيا, ضمن فراهم كردن امكان تردد دو كشتي بزرگ در دو جهت مختلف, توسعه تجارت و بازرگاني را به همراه خواهد داشت.
پس از گذشت تنها يكسال از آغاز عمليات ساخت, مقامات مصري اعلام كردهاند كه آزمايش هاي اوليه با موفقيت همراه بوده و اين كانال روز ششم اوت رسماًً بازگشايي ميشود. مهاب مميش رئيس سازمان اداره كننده كانال سوئز ميگويد: «سه كشتي بزرگ از كانال جديد عبور كردهاند. اين كشتي ها در سلامت و امنيت كامل مسير را طي كردند و اين نشان از امن بودن كامل كانال براي كشتيراني دارد».
درآمد سالانه مصر از كانال سوئز در حال حاضر چهار و نيم ميليارد يورو برآورد شده و طراحان اين پروژه تخمين ميزنند اين رقم تا سال ۲۰۲۳ به سيزده و نيم ميليارد يورو افزايش پيدا كند.
اين طرح براي كانالي كه قدمت ۱۴۵ ساله دارد بسيار مفيد ارزيابي ميشود. نخستين سهامداران اين كانال فرانسوي ها و بريتانياييها بودند اما جمال عبدالناصر, دومين رئيسجمهوري مصر پس از به قدرت رسيدن در سال ۱۹۵۶ آن را ملي كرد. جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل در سال ۱۹۶۷ موجب شد اين كانال به مدت هشت سال بسته شود.
دولت مصر سال گذشته براي تامين هزينه مالي ساخت كانال جديد, اقدام به فروش اوراق قرضه به ارزش هفت ميليارد و هفتصد ميليون يورو با سود سرمايهگذاري دوازده درصد كرد.
با اتمام اين پروژه, منطقه اطراف كانال به يك مركز صنعتي و تجاري با خدمات و تسهيلات گردشگري تبديل ميشود كه ميتواند در زمينه كسب درآمد و نيز اشتغال بسيار مفيد باشد.
در گزارش محمد شيخ ابراهيم خبرنگار يورونيوز از مصر آمده است: «چند روز مانده تا بهرهبرداري از كانال جديد سوئز, مردم مصر اميدوارند اين پروژه موجب رونق اقتصاد و بالا رفتن درآمد ملي و نيز جذب سرمايههاي خارجي براي توسعه مناطق اطراف كانال شود

سايت يورونيوز 31 ژوئيه 2015