02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 ساعت 12:58

همياري با سيماي آزادي نماد پاكيزگي مقاومت

نوشته شده توسط
نوزدهمين همياري با سيماي آزادي كه به مدت 4 روز پياپي در اوايل مرداد ماه به اجرا درآمد ، جدا از كميت قابل توجه كمك ها و تعداد شركت كنندگان در نوع خود يك حماسه بزرگ ملي و ميهني درابعاد داخلي و بين المللي در راستاي كارزار سرنگوني بود .در اوج به هم خوردن تعادل باندهاي رژيم و تشتت در رأس و بدنه نظام كه ناشي از نوشيدن جام زهر اتمي و شكست در صدور ارتجاع و تروريسم در يمن و سوريه و عراق و....... بود ، در اردوي مقاومت و حاميان پرشور داخلي و بين المللي آن يك همبستگي ملي و شور و شوق زايد الوصفي به نمايش در آمد كه اشتياق و عشق و عطش سوزان بي نظير هموطنان را در داخل و خارج براي نيل به آزادي را در مقابل چشم جهانيان قرار داد . حداقل 4 نسل پياپي از مجاهدان و ياران و هم پيمانان آنها ساعت هاي طولاني وگاهاً روزهاي متمادي صف كشيده بودند تا كه به تنها صداي منحصر به فرد واقعي خود ياري برسانند كه اين حركت بخودي خود گواه بزرگي از ريشه داري مقاومت در بين 4 نسل دارد آري ، جنبشي كه 50 سال پيش با تابلوي درشت صداقت و فداي تمام عيار با اتكاء به يك ايدئولوژي انقلابي و تشكيلات پولادين و دموكراتيك پا گرفت به يمن ايثار تمام عيار و برخورداري از رهبري ذيصلاح در نسل هاي متوالي در نيم قرن حيات پربار مجاهدين توليد و باز توليد مي شود . هر چند كه در نيم قرن گذشته روزي و لحظه اي نبود ك از پيكر شكوهمند اين جنبش خون جاري نشود و ارتجاع و استعمار هم از هيچ لحظه اي براي از بين بردن اين جنبش و انواع و اقسام توطئه ها فروگذار كرده باشند كه هنوز هم ادامه دارد . البته اين آرزوي شوم هيچ گاه برآورده نشده و نخواهد شد. تاريخ اين مقاومت و تجارب آن در آينده نشان خواهد داد كه اين مقاومت چه دستاوردهاي ذيقيمتي براي بشريت و جنبش ها و نسل هاي آينده از خود بجاي گذاشته است . باري . يكي ازشگفتي هاي اين مقاومت كه در تاريخ انقلابات معاصر شايد منحصر به فرد باشد رشد و ظهور نسلي از مجاهدين و ياران آنها و علي الخصوص از زنان جوان برجسته است كه هيچوقت ايران را نديده اند و يا در ايام كودكي ايران را ترك كرده اند از اين نسل اكنون كه همگان در سيماي آزادي از حضور آنها مطلع شدند كه نرگس ها و ربيعه ها و الهام ها و .... نمايندگان آن ها بودند به آن درجه از رشد و ارتقاء و توان رهبري و تشكيلاتي رسيدند كه واقعاً تحسين و شگفتي تمام آزادي خواهان را بر مي انگيزاند . كساني كه هيچگاه وطني را كه براي آزادي آن مي جنگند از نزديك تجربه و لمس نكرده اند وهيچ خاطره اي ملموس از آن ندارند .  اينجاست كه اين سؤال كليدي در اذهان بدرستي شكل گيرد كه واقعاً چه انگيزه اي پشت اين نسل قرار گرفته كه اين چنين محصولاتي ارائه مي كند ؟ اين همان رازي است كه كنجكاوي هر بيننده و ناظري را بخود جلب مي كند و هر ناظري را در برابر اين سؤال قرار مي دهدكه مربي كيست و آموزگاران چيره دست كدام اند؟  آري نسل مسعود و مريم و تنها از اين نوع رهبري بي بديل بر مي آيد كه چنين نسل هايي را بپرورانند. آنان كه دستي در آتش دارند و با پرنسيپ ها و اصول تشكيلاتي مجاهدين كما بيش آشنايي دارندبخوبي ميدانند كه براي رسيدن به سطح و مدار رهبري كننده تشكيلات انقلابي مثل مجاهدين به چه ميزان از صلاحيت در زمينه هاي سياسي و ايدئولوژيك و تشكيلاتي بايد طي ساليان پرداخت بها دست يافت ودر اين كشاكش و نبرد سنگين و بي وقفه است كه مي توان پي برد كه رهبري اين جنبش از چه ظرفيتي  عظيم و شگرف و همه جانبه در پهنه انديشه و عمل انقلابي بايد برخوردار باشند  كه بتواند نسل هاي پي در پي در بالاترين سطح براي ادامه انقلاب پرورش بدهد . براستي قلم از وصف سرگذشت 50 ساله اين جنبش ناتوان است و اين كار را بايد به كاردان يعني تاريخ سازان و تاريخ نويسان و صاحب نظران حرفه اي گذاشت .يك پديده بسيار جالب و انگيزاننده ديگر اين همياري ورود نوجوانان عزيز كه آنها هم اغلب از نسل بزرگ شده در خارج كشور هستند كه نماد اراده يك خلق در زنجير را براي آزادي از شر ارتجاع در مقابل ديدگان جهانيان قرار ميداد نوجواناني كه عليرغم داشتن تمامي امكانات رفاهي سطح بالادر كشورهاي غربي مي توانند با بهره وري از امكانات ورزشي – علمي وهنري و انواع و اقسام وسايل تفريحي و رفاهي اصلاً هيچ فكري وهيچ انگيزه اي براي وطني كه نديده اند در سرنپرورانند و خود را درگير انديشيدن درباره سياهي هاي رژيم و خيانات آن نكنند .اما صد آفرين بر آنها باد كه بقول خودشان عموها و خاله ها و پدر و مادرخود را در مبارزه عليه رژيم تنها نمي گذارند و به ارتجاع و استعمار مي گويند كه اگر چه مي بري شاخ و برگ را با رشد جوانه چه ميكني !(ترانه معروف مرجان ) آري درخت انقلاب ريشه اي بسيار عميق در اعماق ايران زمين بزرگ دارد و اين نسل عزم كرده است تا ريش و ريشه آخوندها را ازبيخ و بن برندارد از پا ننشيند.و اما برگ زرين و افتخار آميز اين همياري حمايت سياسي و مادي زندانيان دست بسته و مقاوم زندان هاي مخوف رژيم جنايتكار است . آنهم در شرايطي كه براي زهر چشم گرفتن از  زندانيان و كل جامعه چوبه هاي دار 20 تايي 30 تايي روزانه برپا مي كنند. زندانيان مقاوم اعدام وحشيانه هم بندان خود را هم چون شير مرداني از غلامرضا خسروي تا جعفر كاظمي و حاجي بابايي را و ....... بياد دارند كه جرمشان فقط كمك مالي به سيما بودولي چه باك از دار و درفش و شكنجه كه بهاي عظيم آزادي است . از قضا اين مقاومت و اين جان بركفي همان چيزي است كه آخوندها بيشتر از همه چيز از آن وحشت دارند و جسارت و دليري و جانبازي وپذيرش خطر از زندانيان را معادل گسستن طلسم ترس واختناق مي دانند كه نتيجه بلافصل آن همانا قيام عظيم براي سرنگوني استحمید معاصر ـ برلین

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان