چاپ کردن این صفحه
جمعه, 16 مرداد 1394 ساعت 23:35

ويلون 5 ميليون دلاري

نوشته شده توسط
ويولون پنج ميليون دلاري به صاحبانش بازگرداننده شدمقامات پليس آمريكا روز پنجشنبه يك ويولون كم نظير را كه سي و پنج سال پيش به سرقت رفته بود به بازماندگان صاحب متوفي آن بازگرداندند. اين ساز در سال ۱۷۳۴ ميلادي توسط سازنده معروف آنتونيو استراديواري ساخته شده و ارزش آن به گفته دادستان منهتن پنج ميليون دلار است.
در سال ۲۰۱۱ ميلادي ويولون ديگري از همين سازنده به قيمت پانزده ميليون و نهصد هزار دلار در يك حراجي به فروش رفت. يك كارشناس ساز ميگويد: «شناختن اين ساز دست اول مانند شناختن اعضاي خانواده است, در يك نظر معلوم ميشود. لحظهاي كه آن را ديدم مانند لحظهاي بود كه ارشميدس فرياد زد يافتم». سال گذشته نيز افراد مسلح با حمله به يك رهبر اركستر ويولون او را كه ساخته استراديواري بود ربودند. مهاجمان مدتي بعد دستگير و به زندان محكوم شدند و ساز نيز به صاحبش بازگردانده شد