10252021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 26 مرداد 1394 ساعت 19:14

محاكمه مالكي و تحليلها حول تحولات روز در عراق مطلب ویژه

نوشته شده توسط
احاله پرونده سقوط موصل به دادستان كل عراقتلويزيون العربيه 17 اوت 2015 چند لحظه پيش پارلمان عراق با احاله پرونده سقوط موصل به دادستان كل موافقت كرد. 9 تن از نمايندگان دولت قانون به دليل آنكه اسم نوري المالكي در صدر ليست متهمين بود به آن راي نداده اند .مالكي در عراق بخاطر سقوط موصل به دردسر بزرگي مي افتدسايت واشنگتن پست 16 اوت 2015 ـ بغداد ـ نخست وزير سابق عراق ممكن است با اتهامات جنايي بخاطر نقش وي در سقوط موصل بدست داعش در تابستان گذشته روبرو شود، بعد از تحقيقاتي كه از وي درميان مقامات مسئول نام برده شده است. اعضاي كميته تحقيق روز يكشنبه گفتند نوري مالكي كه درحال حاضر يكي از سه معان رئيس جمهور است درميان ده ها مسئولي قرار دارد كه در گزارش پارلماني درمورد اين كه چرا اين شهر با مقاومت كمي سقوط كرد ازآنان نام برده شده اشت. وي بطور گسترده اي مورد سرزنش قرارگرفته است بخاطر انكه درخلال دوران تصدي وي بعنوان نخست وزير، اجازه رشدسريع فساد را داده است ازجمله درميان نيروهاي امنيتي عراق .... عبادي روز يكشنبه 11 موضع وزارتي ردر كابينه خود حذف كرد و آنرا به يك سوم كاهش داد و گفت 4 وزارت خانه را مي بندد و ساير وزارتخانه ها را نيز ادغام مي كند. سليم جبوري سخنگوي پارلمان عراق دربيانيه اي كه بعد ازدريافت گزارش روز يكشنبه گفت” هيچ كس فوق قانون و حسابرسي مردم نمي باشد” .. . مالكي كه اكنون در بازديد از كشورهمسايه، ايران قرار دارد نيزممكن است موضع خود رابعنون معاون رئيس جمهور بعد ازاين كه عبادي هفته گذشته گفت اين مواضع بايد بعنوان بخشي از بسته اصلاحات وي حذف شود، بركنارشود. . . . كميته پارلماني عراق خواستار محاكمه مالكي در پرونده سقوط موصل شد خبرگزاري ايسنا 17 اوت 2015 ـ كميته ويژه تحقيقات پارلمان عراق كه مسوول رسيدگي به پرونده سقوط موصل شده بود, خواستار محاكمه نوري مالكي به دليل آنچه كه كوتاهي در حفاظت از اين شهر خوانده, شده است. به گزارش (ايسنا), به نقل از شبكه اسكاي نيوز عربي, كميته مذكور كه از سوي پارلمان و نخست وزيري عراق مسوول تحقيقات درباره چگونگي سقوط شهر موصل, مركز استان نينوا و دومين شهر بزرگ عراق شد, روز گذشته گزارش خود را به مسوولان ذيربط از جمله رئيس پارلمان ارائه كرد. در اين گزارش علاوه بر نوري مالكي, نخست وزير سابق عراق نزديك به 30تن ديگر از مسوولان سياسي و نظامي اين كشور كه در آن زمان در پستهاي حساس دولتي و نظامي قرار داشتند نيز از جمله متهمان سهل انگاري و يا توطئه در رابطه با سقوط موصل شناخته شده اند. بنابر گزارش كميته ويژه پارلمان عراق, نوري مالكي "تصور دقيقي از ميزان خطرات و وضعيت امنيتي استان نينوا نداشته و فرماندهان و مسوولان بيكفايت را در اين استان به پستهاي حساس گمارده بود" كه اين امر باعث فساد گسترده در استان مذكور و ورود شبه نظاميان داعش به موصل شده است. ...نخست وزير وقت عراق آنگونه كه بايد به تشكيل ارتش نيرومند مدرن براي عراق پايبند نبوده و پس از از هم گسيختگي واحدهاي نظامي عراق در 10ژوئن 2014 (تاريخ سقوط موصل) اقدام مناسبي براي جلوگيري از اين امر اتخاذ نكرده است. ... برجسته ترين متهمين در پرونده سقوط موصل نوري المالكي استتلويزيون العربيه 17 اوت 2015 ـ تلويزيون العربيه به نقل از منابع امنيتي گفت در سقوط موصل دو گروه متهم وجود دارند، گروه سياسي و گروه نظامي در اين گروهها 12 فرد برجسته ، و 10 فرد نيمه برجسته و معمولي وجود دارند. برجسته ترين متهمين در موضوع سقوط موصل نوري المالكي نخست وزير سابق عراق است . وزير دفاع سابق سعدون الدليمي . وزير كشاورزي كنوني فلاح حسن زيدان ، استاندار نينوي اثيل النجيفي، دبير كل شوراي وزيران علي العلاق و حامد خلف الموسوي مدير دفتر نوري المالكي ديده مي شوند . در ميان فرماندهان نظامي متهم عبود قنبر معاون رئيس ستاد ارتش ، علي غيدان فرمانده نيروي زميني و مهدي الغراوي فرمانده عمليات نينوي وجود دارند تلويزيون الجزيره 17 اوت 2015 : برنامه ماورا الخبر الجزيره درباره اصلاحات در عراق... درباره تظاهرات در عراق در دو محور گفتگو خواهيم داشت: آيا جنبش فعلي در عراق به تغيير كاملي خواهد انجاميد؟ و آيا نيروهاي سياسي توان پاسخگويي خواستههاي تغيير را در شرايط فعلي دارند؟ گزارشگر: ... موضوع پيچيدهتر درگيري مراكز قدرت از جمله مالكي است كه فعلاً در ايران است و عليه همه دعوا دارد و از طرف مرجعيتهاي شيعه ديگري حمايت ميشود و شايد از بين همه اين درگيريها يك عراق جديد متولد شود. مجري: مهمانان اين برنامه جاسم الموسوي تحليلگر سياسي از بغداد و از عمان احمد الابيض نويسنده و پروهشگر سياسي و از بيروت عزت شابندر سياستمدار مستقل عراقي هستند كه اولين سوالم درباره جنبش جديدي است كه در عراق پديدار شده است كه آيا ممكن است به يك تغيير واقعي منجر شود؟ جاسم الموسوي: اين جنبش كه شما گفتيد خشمگين و من ميگويم همگام با اصلاحات دكتر العبادي و طبقه سياستمداران و مرجعيت است, در عراق هر روز گستردهتر ميشود چون يك فاصله زيادي بين حرفهاي مردم در خيابان و پاسخ نيروهاي سياسي وجود دارد... مجري: ... پاسخ به بخشي از درخواست تظاهر كنندگان براي توقف تظاهرات در يك سطح مشخص كافي است؟ احمد الابيض: طبيعت اين جنبش در عراق را بايد بفهميم و اين اشتباه است كه بگوييم در سطح خدمات است و موضوع خدمات جرقه است كه اين جنبش را شروع كرد و جوانان عراق آن را از يك جنگ مذهبي در كشور به يك جنگ شبهايدئولوژيك تبديل كردند طبقه سياسي قبلي تلاش داشت كه اين جنگ مذهبي را حفظ كند تا سنگري براي فساد خودش باشد. اين جنبش فعلي راديكاليسم و تندروي را با همه اشكالش رد ميكند... 80درصد نيروهاي اين جنبش جوانان زير 30سالند و نميشود آنان را متهم به مثلاً حزب بعث كرد چون اصلاً سنشان به اين اتهام نميخورد و نميشود آنان را به فرقهگرايي متهم كرد چون اساساً از اهالي جنوب و مركز عراق هستند و اين قدرت آنان را براي پيروزي زياد كرده است و پوشش آنان براي رساندن خواستههاي خود به گوش طبقه سياسي پرچم عراق است. اين يك فلسفه كوتاهي از اين جنبش بود... مجري: ... با وجود پاسخ سريع مجلس و شوراي وزيران به خواستههاي مردم چرا تظاهرات متوقف نشد؟ عزت شابندر: الآن بهار عراق شروع شده است و بعد از آنكه بهار عربي نتوانست به داخل عراق سنگربندي شده نفوذ كند حتماً كه ميبايد بهاري در عراق شروع ميشد كه به خواستههاي كنوني تظاهر كنندگان بينجامد. تفاوت گذاشتن بين خدمات و نظام سياسي دقيق نيست. بله, با برق شروع ميشود و به خدمات ميرسد ولي حتماً كه به نظام سياسي كشيده ميشود چون خدمات بهدليل فساد و بدي اختيار بد است و فساد و انتخاب بد هم بهدليل سهميهبندي آمده است و فراكسيونهاي سياسي بودند كه به اين سهميهبندي راضي شدند و من با برخي اختلاف دارم كه ميگويند پاسخ به خواستهها سريع بود و اين جواب خواسته مردم نيست و حتي شيوه بيان مردم در خواسته واقعي خود, درد واقعي و عامل اصلي همه بديها را مشخص نكرده است كه باعث شده است وضع عراق بحراني شود. امروز مثلاً خواهان محاكمه وزيران يا نمايندگان فاسد ميشويم ولي غافليم از اينكه اينها كارمند فراكسيونها هستند و وزير بدون اطمينان از حمايت چتر سياسي خود نميتواند فساد كند پس اين نظام سياسي است كه متهم است و تركيب و سازماندهي آن است كه اشكال دارد. ... مجري: ... آيا با توجه به توقف در نيروهاي سياسي آيا حيدر العبادي به تنهايي قادر است اصلاحات را تا پايان پيش ببرد؟ احمد الابيض: ... مشكل در طرح شعار و وعدههاي العبادي نيست و برخي مسائل اصلي نيز وجود دارند بخشي از اين مسائل از طرف مرجعيت به آقاي العبادي گفته شده است و نقشه مسيري وجود دارد و مسأله اصلي در اين مورد برداشتن فاسد و استخدام نفر شايسته از خارج اين احزاب است و اين امري اساسي است و موضوع بعدي كه در هفته گذشته مشخص شد اين است كه يك تغيير كامل سازماندهي در سطح نفرات و نه زيرساختها بايد توسط آقاي العبادي در اين هفته تا قبل از جمعه آينده اجرا شود و در اين جنبش طوري شده است كه هر جمعه يك خواسته مشخص وجود دارد كه نشان ميدهد يك آگاهي مردمي وجود دارد كه از طبقه سياستمداران جلو زده است. امروز طبقه سياستمداران دو بخش هستند يك بخش در كمين آقاي العبادي است كه ميخواهد سرنگونش كند و حتي از ياران خودش هم در اين بين هستند و بخش ديگري هم ميگويند كه بايد آقاي العبادي را گذاشت و به او فرصت داد كه اين ضربه مردم را كنترل و خنثي كند و منتظر ماند كه بعد يكي دو ماه چه ميشود. ولي سرمايه گذاري روي تاخير و به عقب انداختن نتيجهاي نخواهد داشت و حتي اگر سركوب هم شود فايده ندارد. شاهد در اينباره هم كربلاست كه وقتي آب گرم و گاز اشكآور وباتون عليه تظاهر كنندگان استفاده كردند ولي جنبش توقف نداشت پس تظاهر كنندگان آگاه شدهاند و جنبش يك موضوع اصلي شده است... دولت بايد از اين به بعد براي مردم بگويد كه چه طرحهايي براي آينده دارد الآن از شعارهايي مثل كم كردن شوراي وزيران و بركناري معاونان و غيره صحبت ميكنيم ولي اينها اصلي نيست اصل برقراري عدالت است كه با يك قوه قضاييه حقيقي ممكن است و اين امر دروازه اصلاحات عمومي است. مجري: ولي خود اين طبقه سياسي كه باعث اين فسادها بوده است قادر به اصلاحات در قضاييه و نابود كردن فساد است؟ عزت شابندر: ... مورد هدف قرار دادن يك مسئول يا وزير براي تغيير كافي نيست و آنان از طرف فراكسيونهاي خود حمايت ميشوند و وزير بدون حمايت فراكسيونش نميدزدد و بايد هدف اين فراكسيونهاي شريك در قدرت و منافع باشند كه از سال 2003تاكنون شريك در شكستها هستند و اگر گامي به سوي تغيير حقيقي باشد بايد از طريق كم كردن وزارتخانهها يا ادغام آنها باشد... و مردم نبايد با اين اصلاحات نصفه نيمه فريب بخورند اصلاح حقيقي بايد در عقبنشيني فراكسيونها و بركناري وزيران فراكسيونهاي سياسي باشد و در اختيار برادر العبادي قرار گيرد كه يك دولت مختصر شايسته و پاك و مستقل و دور از تأثيرات اين فراكسيونها تشكيل دهد و نميشود خورشيد را با غربال پوشاند و اين تلاش زيباسازي و ترميم به درد نميخورد... مجري: تظاهر كنندگان دنبال چه هدفي هستند؟ احمد الابيض: ... چه اشكالي دارد كه اگر رژيم دموكراتيك است به حرف مردم گوش دهد و در نتيجه نبايد طولش دهد و همه داستان همين است... مشروعيت اصلي بر اساس منافع مردم است عليه فسادي كه بوي گندش به مدت 13سال همه عراق را برداشته بود. جلسه فوق العاده شوراي عالي قضايي ،جهت بررسي عملكرد قوه قضائيه آغاز شدسايت قوه قضائيه عراق 17 اوت 2015 ـ جلسه فوق العاده شوراي عالي قضايي با حضور رئيس و كليه اعضاي اين شورا جهت بررسي عملكرد قوه قضاييه آغاز شد. امروز دوشنه شوراي عالي قضايي جلسه فوق العاده خود را با حضور رئيس و كليه اعضاي خود جهت بررسي ارتقاء عملكرد قوه قضائيه تشكيل داد. قاضي عبدالستار بيرقدار سخنگوي رسمي قوه قضائيه فدرال گفت: شوراي عالي قضائي در جلسه امروز خود رئيس دادگاه استيناف ديالي جاسم محمد عبود را به عنوان رئيس دادگاه استيناف رصافه بغداد تعيين كرد. بيرقدار ادامه داد: هم‌چنين تصميم گرفته شد تا دادگاههاي رسيدگي به جنايتهاي فساد مالي و اداري و پولشويي و جنايت سازمان يافته تحت نظارت مستقيم رئيس دادگاه استيناف به دادگاه استيناف رصافه بغداد وصل شود. قابل توجه است كه اين جلسه هم‌چنان در جريان است و انتظار مي رود كه شاهد تصميمات مهم ديگري نيز باشد بيانيه : نخست وزير عراق در اصلاحات 11 پست وزارتي را حذف مي كند خبرگزاري فرانسه 17 اوت 2015 ـ ميدان تحرير بغداد در 14 اوت 2015تظاهرات كنندگان عراقي بنري را حمل مي كنند كه تصوير نخست وزير حيدر العبادي را درخلال تظاهراتي حمل مي كنند كه از اقدامات اصلاحي وي حمايت كرده از وي خواستار اقدامات بيشتري مي باشند. دفتر نخست وزيري طي بيانيه اي روز يكشنبه گفت، حيدر العبادي نخست وزير عراق11پست وزارتي رابعنوان برخي از برنامه گسترده اصلاحات حذف كرد. بيانيه گفت، عبادي سه معاون نخست زير و 4 وزارت خانه را حذف كرد و 4 وزارت خانه را با يكديگر ادغام كرد عبادي با صدور حكمي تعداد وزارتخانه ها را از 33وزارت به 22وزارت كاهش دادتلويزيون العراقيه 17 اوت 2015 ـ نوشتاري, فوري: حيدر العبادي نخست وزير با صدور كم نخست وزيري تعداد اعضاي شوراي وزيران را از 33عضو به 22عضو كاهش داده است. حكم نخست وزيري: منصب معاونان نخست وزير لغو شده است. / وزارت جهانگردي و آثار باستاني در وزارت فرهنگ ادغام شده است. / وزارت امور استانها و مجلس نمايندگان ملغي شد. / وزارت علوم و تكنولوژي و

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان