09242021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 29 مرداد 1394 ساعت 18:34

طبق ماده قانوني مالكي بايد اعدام شود مطلب ویژه

نوشته شده توسط
تظاهرات و درخواست هاي مردم عراق براي محاكمه و مجازات عاملان جنايات 8 سال گذشته عراق و مفسدان اموال اين كشور همچنان ادامه دارد. براساس گزارشات دريافتي نوري مالكي امروز صبح به عراق بازگشته است و توصيه مشاوران او كه از طرف خامنه اي و تماميت رژيم ايران حمايت مي شود اين بود كه كار جدي عليه او نمي توانند بكنند.

اما تلويزيون العربيه طي  مصاحبه اي با دكتر باسل حسين نايب رئيس مركز عراقي براي بررسيهاي استراتژيك اين موضوع را مورد بررسي قرار ميدهيم. مجري تلويزيون سوال كرد كه گام آتي كه پس از تصويب گزارش كميسيون الموصل از سوي پارلمان برداشته ميشود چه خواهد بود؟ 

باسل حسين: قرار بود كه دكتر سليم الجبوري اين گزارش را بهطور علني براي همه بخواند اما بر اثر فشارهاي سنگين از سوي دولت قانون اين كار را انجام نداد و گزارش را نخواند كه علت آن بودن نام المالكي در گزارش بود . سليم الجبوري بهطور مشخص خواست دولت قانون را به اين شيوه انجام داد. بايد اين را صريح بيان كنيم. آنها نميخواهند كه نام المالكي بهطور آشكار مطرح شود, چرا كه اين كاملاً متفاوت است از اين كه چيزي نوشته شده باشد تا اين كه چيزي بهطور آشكار خوانده شود.
مجري: صرف نظر از گفتن نام يا نگفتن آن همه مردم اين را ميدانند كسيكه در رابطه با فساد نامش بيش از همه بر زبانها جاري شد. المالكي بود؟ باسل حسين: با اينكار شخصيت اوكه به نظر خيلي عظيم به نظرميآمد پايين ميآمد. مايك كميسيوني داشتيم كه 8ماه است در برابر ما قرار دارد, سمت وسوي اين كميسيون پيش از اصلاحات و حوادثي كه رخ داد با پس از آن كاملاً متفاوت است. يعني اين كه پيش ازاين درعمل يك سمت ديگر ميخواستند بروند اماالآن كاملاً چرخيده اند, ميخواستند با سياست بازي اذهان را آرام كنند و موضوع راپايان بدهند, اما با اين حوادثي كه پيش آمد اين كميسيون مجبورشد و برخي طرفها درائتلاف شيعي اين را فرصت مناسبي دانستند كه از دست المالكي خلاص شوند. اين يك فرصتي براي تصفيه حسابهاي سياسي بود.
مجري: درست است كه آنها در اين فرصتي براي خلاص شدن از المالكي پيدا كردهاند, اما اين فرصت بر پايه واقعيتهاي درست بنا شده است, تنها يكسري دعاوي عليه المالكي نيست, يا اين كه او را بلا گردان ديگران كنند, بلكه هم چيز ثابت ميكند كه بر اساس مواردي كه در گزارش آمده است در اين موضوع دست داشته است؟ باسل حسين: اگر بر اساس حوادث گذشته بگيريم, همه اش درست است.... حتي از سوي سنيها هم همينطور است طرفهايي در الموصل هستند كه ميخواهند با اثيل النجيفي تصفيه حساب كنند, درست است كه يك جنبه سياسي دارد اما آن هم برپايه واقعيت هاست. الآن دادستان كل بايد دو گام پايه يي بردارد. اول اين كه نظاميان را به دادگاه نظامي تحويل و غيرنظاميان را به دادگاه غيرنظامي تحويل دهد. دوم در رابطه با متهم اول يعني نوري المالكي بر اساس ماده 28دادگاه نظامي المالكي مجرم شناخته شده و اعدام ميشود. بند دوم ماده 28ميگويد كسيكه دستور عقب نشيني داده است, يا آن را تسهيل كرده است يا وسيله يي براي اين در اختيار قرار داده است بايد اعدام شود . بند 6 ماده 29 همين را ميگويد. آيا قضاييه جرأت ميكندكه بگويد يا ادعا كند او پاك است؟ الآن قضاييه و شرف آن در يك رويارويي واقعي است آيا سياست در آن وارد ميشود؟ آيا (رژيم) ايران شديدترين فشارها را به برخي طرفها خواهد آورد كه فقط رديف اول در دايره دادستاني كل باقي بماند و رديفهاي سوم و دوم بلاگردان متهم رديف اول ميشوند كه او هم عفو بشود و با يك معامله سياسي تمام شود؟ ...بايد فشار جمهور مردم براي قصاص ادامه داشته باشد. چون اگر مردم بخواهيم به مردم احترام بگذاريم و به قانون احترام بگذاريم بايد كه بايد نوري المالكي را در برابر قانون قرار بدهيم..
مجري: الآن قضاييه در برابر آزمايش قرار دارد, يا با پاكيزگي قضاوت خواهد كرد يا سياست بازي ميكند تفسير شما از حضور المالكي در تهران چيست؟ باسل حسين: به ايران رفته كه از (رژيم) در رابطه با طرفهاي شيعه مانند جريان الصدر و مجلس اعلا كه ميخواهند از المالكي خلاص شوند تضمين بگيرد كه به آنها فشار بياورد. آيا (رژيم) ميتواند اين تضمينها را اعمال كند المالكي بدون اين تضمينها برنخواهد گشت, اگر المالكي به بغداد بازگشت ميفهميم كه اين تضمينها را گرفته است و اگر بازنگردد نشان ميدهد نتوانسته كه تضمين بگيرد . الآن يك نظرگاه بين المللي هم به حكومت عراق در به اين سمت كمك ميرساند. ما در برابر اين قرار داريم كه يا كشور عراق را بسازيم يا اين كه كشوري به نام عراق از هم متلاشي خواهد شد. قوه مقننه و مجريه و قضاييه بايد ثابت كنند كه به مردم و شرف آنها احترام ميگذارند

مالكي متهم به اداره بزرگترين پولشويي در تاريخ عراق ميباشد
تلويزيون التغيير 19 اوت 2015 ـ نوري المالكي نخست وزيرسابق علاوه بر تسهيل واگذاري و تسليم موصل به داعش, متهم به اداره بزرگترين پولشويي در تاريخ عراق ميباشد. منابع پارلماني عراق براي روزنامه عكاظ فاش ساختند, حيدر العبادي نخست وزير فعلي يك كمتيه ويژه تشكيل داده است كه در خلال روزهاي آينده پروندههاي مالي مالكي را باز خواهد كرد تا همزمان با كميته مالي, روي پرونده نقل و انتقالات مالي مربوط به مالكي و خانوانده او در بانك مركزي كار كنند, مخصوصاً ابهاماتي در مورد منابعي كه ميلياردها دلار در خارج كشور تحويل گرفته اند وجود دارد. اين منبع افزرد بزرگترين نقل و انتقالات به بانك ”بازد ”سويس بوده است

يك نظرسنجي مردمي روشن مي سازد كه مالكي شكست خورده ترين رئيس دولت دركل تاريخ عراق است
سايت التحرير نيوز 19 اوت 2015 ـ يك نظرسنجي مردمي روشن مي سازد كه مالكي وامانده‌ترين (شكست‌خورده‌ترين) رئيس دولت دركل تاريخ عراق است و اديب اعتراض مي كند. نوري المالكي نخست وزير سابق به عنوان وامانده‌ ترين رئيس دولت در طول تاريخ عراق جايگاه اول را به خود اختصاص داد. در يك نظرسنجي كه دكتر اقبال الربيعي از عراق طي بررسي هايي كه انجام داد و عنوان آن ”رؤساي دولت عراق بين سردرگمي و موفقيت” بود. بر اساس اين تحقيق بيش از 500 شهروند از هزار نفر كه نظرسنجي از آنها انجام گرفت مالكي را به عنوان وامانده‌ترين رئيس دولت در طول تاريخ عراق انتخاب كردند. ...اين نظرسنجي علي الاديب وزير آموزش عالي و تحقيقات علمي را بر آن داشت كه از دكتر الربيعي به خاطر آن بازخواست نموده و خواهان تعديل آن به نفع مالكي بشود. اما دكتر الربيعي به‌طور كامل آن را رد نمود و به رياست دانشگاه بغداد شكايت كرد و سپس با شوراي دانشگاه به رياست دكتر موسي الموسوي جلسه اي برگزار كرده و اين جلسه به اتفاق آراء گواهي دكتر الربيعي را تأييد كردند و دخالت وزير (آموزش عالي) را يك بدعت خطرناك به‌شمار اوردند

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان