09242021جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
جمعه, 13 شهریور 1394 ساعت 01:36

حيدر العبادي: از پيگرد افراد فاسد فروگذار نخواهم كرد

نوشته شده توسط
« دكتر حيدر العبادي نخست وزيرگفت: از پيگرد افراد فاسد فروگذار نخواهم كرد. آنها مخالف اصلاحات هستند چرا كه به آنها زيان وارد كرده است. آقاي دكتر حيدر العبادي رئيس شوراي وزيران و فرمانده كل نيروهاي مسلح بر اهميت همبستگي و همكاري همه شهروندان و عشاير با نيروهاي امنيتي براي ايجاد امنيت در بغداد و ساير مناطق تأكيد نمود. ايشان طي سخنرانيش در اولين كنفرانس پروژه آشتي ملي مناطق كمربندي بغداد گفتند، طرحهاي خارجي وجود دارد كه هدفش برانگيختن درگيريهاي فرقه اي و نيز درگيري بين استانها و اهالي و ساكنان خوداستان مي باشد، اين همان چيزي است كه مجريان اين پروژه هاي خطرناك براي (ايجاد) تفرقه بين ما و به جان هم افتادن و اختلاف و دعواي گروهي درجهت آن تلاش مي كنند. ايشان اشاره كردند كه من در پيگرد فساد و افراد فاسد تا نابودي آنها، فروگذار نخواهم كرد و آنها را مورد پيگرد قرار مي دهم ... ايشان افراد فاسد و جنايتكاران سازمان يافته را متهم نمودند كه آدم ربايي كه بغداد امروز شاهدش بود را انجام دادند و تأكيد كردند كه من فراميني جهت برخورد با اين افراد همان طور كه با تروريستها برخورد مي شود صادر نمودم. دفتر مطبوعاتي نخست وزير -2/ سپتامبر/2015 11شهريور1394».سايت نخست وزير العبادي 11شهريور 1394ـ 3 سپتامبر 2015

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان