01172021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یکشنبه, 22 شهریور 1394 ساعت 19:00

کبک «ايران فردا»

نوشته شده توسط
عليرضا نوري زاده! سردبير سياسي مطبوعات مطرح رژيم شاه. يارو ياور و مشاور بزنگاه‌هاي شاپور بختيار، نخست‌وزير دوران سقوط شاهنشاهي و همدم و هميار حاج احمد خميني در دوران سياهي که بر پشت‌بام مدرسه رفاه افسران ارتش و ديپلمات‌هاي رژيم ساقط‌شده را جمعي و بدون محاکمه تيرباران مي‌کردند تا ردي از ارتباط آخوندهاي جانشين وي براي ملت فاش نشود. البته نه به اين اختصار که من نوشته‌ام با صراحتي کامل و آب‌وتابي آن‌چناني که بارها خودت ابراز کرده‌اي و در يوتيوب موجود است.عليرضا نوري زاده! مزدوري براي تمامي فصول که در شيادي استاد شيطاني و در خيانت‌کاري و وطن‌فروشي روي ميرزا آغاخان نوري را سفيد کرده‌اي. قدر قدرتي که به يمن سرسپردگي قادري با صدور فرماني از لندن يکي از وابستگان سراي ولايت آخوندي (الياس محمودي و مجموعه همراهش) را از مقامات عزل و مجبور به جاده‌سازي (عملگي) کني و در صورت عدم تمکين سال‌ها به زندان رژيم بفرستي. قدرتي که بسا از لاجوردي و خلخالي هم در اين شرايط ساخته نبود (اگر ساقط نشده بودند)https://www.youtube.com/watch?v=XMVy6iuJAoUعليرضا نوري زاده، متأسفم از اينکه ناچار به نوشتن چنين مطلبي شدم چراکه طي آموزش‌هاي رهبري پرافتخار سازمان مجاهدين خلق ايران قرار نيست به تأثير احساسات و عواطف انساني از مسير مبارزه با رژيم حتي ما هوادران هم براي لحظه اي بعنوان جوابگوئي و برخورد با ايادي مزدبگير اين رژيم جهنمي منفک شويم. بفرموده اين بزرگ مرد تاريخ معاصر کشورمان که به اعتقاد و باور من تنها با رهبري ايشان مي توان ملت دربند ايران را ازسلطه هزاران ساله ديکتاتوري وارتجاع شاه وشيخ رهانيد اين شيوه و طرح نخ نما شده رژيم است که هرزماني خاصه در بزنگاه سرنگوني دامي انحرافي جهت سرگرم کردن مبارزان پهن مي کند تا بتواند هر چند لحظه اي کوتاه سراز منجلاب خود ساخته اش بيرون کشيده و نفسي تازه کند. بقولي تا باشد از اين ستون به آن ستون فرجي. بايد تاکيد کنم برخلاف تعهدي که با خود ودلاوران سرفراز مستقر در رزمگاه ليبرتي دارم، ناچارشدم در جواب نصايح بقول تو حکيمانه و دوستانه که در حقيقت اجراي اوامررژيم و تکاليف مزدوري است، زماني را صرف نوشتن و پرداختن به اين مطالب کنم.عليرضا نوري زاده! با افتخاراعلام مي کنم، حتي در گذشته هاي دورهم هيچ نوع رفاقت ودوستي بين ما نبوده جزيک آشنائي محدود کاري درزماني کوتاه که مربوط است به دوران تهيه وتوليد فيلم مردان سحر که بتوصيه اسماعيل نوري اعلا در آن فيلم سمت آسيستان کارگردان راداشتي وسازمان سينمائي ژورک به مديريت من توليد فيلم راعهده داربود که دليل تهيه وساخت فيلم هم تنها ريشه درهمکلاس بودن من با اسماعيل نوري اعلا دردبيرستان ابومسلم داشت وعواطفي ازاين نوع که پرداختن به آن درحوصله اين نوشته نيست.عليرضا نوري زاده! متأسفم از اينکه آن چنان گرفتار زرق و برق دنيا ودلارهاي باد آورده رژيم شده اي که هوش وحواست هم به قدر كافي كار نكرده وفراموش کرده‌اي زمانه عوض شده. ديگرروابط حاکم بر روزنامه نگاري کيهان وفردوسي ومجله سپيدوسياه زمان شاه ونشستن درکافه نادري چهاراه اسلامبول و پزروشنفکري به خورد جامعه دادن منسوخ شده وبه گذشته ها پيوسته است. همچون کبک که باسر بزيربرف کردن در توهم ديده نشدن سيرمي کن وبيهوده زور ميزني كه با فرافکني واشاره به چند مورد دزدي ها وجنايات خامنه اي ولاريجاني ها و سپاه و مخفي شدن درپشت لفاظي هاي آخوندي ملتي راگول بزني. استاد شيطان! اين مردم دم خروس را باورکنند ياقسم حضرت عباس را. با سه استوديو تلويزيوني درلس آنجلس وواشنگتن ولندن وبريزوبپاش هاي آنچناني که داريد سالانه چندين ميليون پوند مخارج رسانه به اصطلاح ضد رژيمي جنابعالي است. گنج قارون داري يا ثروت حاتم طائي؟ ازدرآمد کدام آگهي ويا کمک هاي مردمي ويا دسترنج روزنامه نگاري ويا فرض کنيم ارثيه پدري هزينه چنين تشکيلاتي تامين مي شود؟آسيد عليرضا نوري زاده! آش انقدرشوراست که آشپزهم خود گواه است. حتي برخلاف رسم ورسوم تلويزيون هاي ماهواره اي روبه ايران جنابعالي حتي جرات بازکردن خط تلفن را به صورت زنده در برنامه هايت نداري چراکه خود ميداني چه ها کرده‌اي وسربدامان چه کسان داري ومردم چه بر خوردي با توخواهند داشتنمايش فيلم بازجوئي همسرسعيد امامي جنايت پيشه که به گفته خودتان ازطريق دوستي برايتان ارسال شده بود وشما آنرا به نمايش عمومي گذاشتيد واقعا درجهت افشاگري جنايات رژيم بود و يا خواست رژيم براي متنبه شدن افراد وابسته به وزارت اطلاعات خميني وخامنه اي که به خوراندن واجبي به سعيد امامي قصد اعتراض کرده بودند. بدبختي رژيم در اين است که درصد قابل اهميتي ازملت ايران تحت عناوين مختلف سروکارشان به زندان هاي رژيم افتاده است وباکم وکيف روابط وضوابط رژيم و شکنجه گرانش در اين دخمه هاي قرون وسطائي آشنائي دارند خاصه درمراحل بازجوئي آنهم دراوين چه کسي ميتواند دوربين مخفي جاسازي کند تا فيلم آن توسط دوستي به دست جنابعالي برسد آن هم دوستي دريک چنين مقام بالائي داخل تشکيلات رژيم؟ماجراي موج سبز وسردار مدحي وحضورش باحمايت وساپورت شما درجمع به اصطلاح اپوزسيون خارج ازکشوربعنوان سرداري بريده از رژيم وپيوسته به مخالفين که مدتها عامل خبرسازي براي رسانه ها وتحت شعاع قراردادن جنايات وزدوبندهاي پنهان رژيم شد ودرپس اين هياهووجنجال رسانه اي چه جناياتي که رژيم با سرکوبي آزاديخواهان مرتکب نشد.ازاين خوش رقصي ها بسيارکرده‌اي تا به رسانه ايران فردا يتان رسيديد. واي اگرازپس امروزبود فردائي که هست. اعترافات اکبرخوشکوشک جنايتکاررا همه شنيده اند اميدوارم حداقل اين مورد واقع نباشد. دست داشتن درقتل فريدون فرخزاد وهماهنگي با قاتلان اين هنرمند جهت رسيدن به مقصود پليدشان. آرزودارم باسرنگوني رژيم ماجراي قتل اين هنرمند محبوب کشورمان نيزبا رو در رو قرار گرفتن شما واين جاني علاوه برخوش رقصي هاي ديگرتان دردادگاهي ملي موردبررسي قرار گيردعليرضا نوري زاده! با برشمردن دزدي ها وبخشي ازجنايات خامنه اي ودست نشاندگانش دررژيم آخوندي درپس ماسک مخالفت خواني نمي تواني مبشر ومبلغ اهداف جنايتکارانه آخونداي حاکم برايران باشي وفکرکني ملت آزادانديش ميهن دربندمان باورت مي کنند. نه اين ملت ملت دوران ناصري سلطه قاجارند ونه توميرزا آغاسي آن زمان. گذشت زماني که باطرح وتوطئه به سادگي بتوان اميرکبيري را رگ زد. ويا با خلع سلاح آزاديخواهان ستارخان وياران آزادي ستانش را به رگبار گلوله گرفت. حداقل درمورد سازمان مجاهدين خلق ايران چنين نيست. نه رهبري اين سازمان زدني است ونه اين ارتش آزادي بخش سپاه چپاولگروجنايت پيشه خميني وخامنه اي است. رهبرسازمان مجاهدين خلق ايران با آموزش‌هاي بي بديل شان از فرد فرد اشرفي ها سرداراني ساخته اند که تا رهائي ملتشان ازپاي نخواهند نشست وتکثيراشرف واشرفيان واشرف نشانان درسراسرجهان گواه اين پايداري تاسرنگوني تحجرو واپسگرائي ازهرنوع آن (شاه وشيخ) وايجاد دمکراسي وآزادي براي ملت ايران استبزرگي برايم قصه اي از اسکندرمقدوني گفت که فکرمي کنم شنيدن آن شايد برايت بي ثمرنباشد هرچند گفته اند نرود ميخ آهنين برسنگ. مهم نيست که اين قصه واقع شده باشد يا نه مهم فلسفه نهفته درآن است اسکندرقبل ازمرگش وصيت مي کند که دست هايش راازدوطرف تابوتش با مشت هاي باز بيرون بگذارند ودرمسير حمل جنازه تا آرامگاه تمامي جواهراتي را که ازاقوام وملل مختلف به غنيمت گرفته دو طرف جاده برزمين بريزند. درجواب چرائي اطرافيانش ميگويد براي اينکه طمع کاران دريابند که حتي من اسکند مقدوني درسفرآخرت ازاندوخته هاي بيشمارم چيزي همراه نبردم.ماحصل فرصتي نيست. خاصه براي ما که سال‌هاي سرمستي را به خزان نشسته ايم. حتي اگر به مردم وملت دربندت نمي انديشي. به فرداي رفتني بانديش که ناگريزاستما لعبتکا نيم وفلک لعبت بازازروي حقيقتي نه ازروي مجازيک چند در اين بساط بازي کرديمرفتيم به صندوق عدم يک يک باز خوشا به حال کساني که با سربلندي ونام نيک پرمي کشندفریدون ژورکنقل از سايت همبستگي

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان