01182022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 25 شهریور 1394 ساعت 20:06

"قهرمان هرگز نمي ميرد"

نوشته شده توسط
«به مناسبت مرگ مشكوك شاهرخ زماني در زندانيك ساعت قبل هم سلولي، همشهري وهم رزم قهرمان شاهرخ زماني، با حالت اضطراب به سراغم آمد وگفت: شاهرخ را هرچه صدا ميكنم جواب نمي دهد وهيچ حركتي ندارد، بي اختيار گفتم مگر ميشود اوحركتي نداشته باشد ؟ ....به سراغش رفتم وقتي چهره اش راديدم كه خون از دهان ودماغش بيرون زده بود وهيچ حركتي ندارد ، باور نكردم ، نه اين شاهرخ نيست وامكان ندارد او به خواب ابدي برود ، چون او را به اين جرم متهم كرده بودند كه مرده ها را زنده ميكند و آنها كه در خواب هستند بيدار ميكند، وچگونه امكان دارد كسي كه ازخواب نفرت دارد به خواب ابدي برود ؟ نه من باور ندارم كه او مرده است ، بلكه او مثل هزاران قهرمان ديگر شهيد وگرامي جاودانه شد وهر لحظه بر سر ظالمان فرياد ميزند ومردم را به مقاومت دعوت ميكند ...احساس كردم با نگاهي دوست داشتني در كنارم ايستاده وبازبان شيرين مادريش ( تركي) فرياد ميزند و ميگويد ( انقلابلارهيچ وقت اولمزلو) انقلابي هيچ وقت نمي ميرد ( بوني فقط انقلابيلارقانارلار) اين را فقط يك انقلابي ميفهمد.... من براي خوشبختي وشادي مردم مبارزه ميكنم وهيچ وقت نخواهم مرد.....آري شاهرخي كه من مي شناسم بزرگتر از مرگ است. او هرگز نخواهد مرد. وبراي احياي حقوق كارگران هميشه فريادخواهد زد. ‫صالح‬ كهندل ‫‏زندان گوهردشت كرج‬».

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان