12092021پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 16 دی 1392 ساعت 16:44

اوج گيري قيام مردم عراق عليه مالكي مطلب ویژه

نوشته شده توسط
درگيري شديدبين انقلابيون عراق وتيپ17 ارتش مالكي درشهر ابوغريب صورت گرفته است عشايرمنطقه درشهررمادي حمله شبه نظاميان سپاه بدر كه لباس سازمان القاعده به تن داشتند را سد كرده اندهمچنين.مساجد موصل از طريق بلندگوها،از جوانان شهر خواسته اند كه براي ايستادن درمقابل جنگ مالكي با مردم به انقلابيون عشاير بپيوندند شوراي نظامي انقلابيون انبار با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد كه بعد از مشورت با شوراهاي نظامي در فلوجه، موصل و ابوغريب تصميم گرفت به مردم عراق در اين مناطق فراخوان به بسيج عمومي و پيوستن به برادران انقلابي‌شان و كار مشترك براي خلاصي كشور از آن‌چه فاسدان مي‌ناميد بدهد، فاسداني كه باعث خونريزي و زير پاگذاشتن كرامت انسان شده‌اند. شوراي نظامي در بيانيه‌اش از تمامي فرزندان كشور از آنهايي كه در بيانيه فريب خورده در ارتش عراق مي‌ناميد و نيروهاي بيداري و شبه نظاميان با آنها همكاري مي‌كنند خواست تا از اين ارگانها بيرون بيايند و به مردمشان در انقلابيون عشاير بپيوندند. در بيانيه آمده است كه در صورت ترك سلاح كه به سوي فرزندان عشاير نشانه رفته‌اند، به همه آنها امان داده خواهد شد و مورد حمايت قرار خواهند داد و آنها را سالم به خانواده‌شان باز خواهند گرداند».علاوي نخست وزيرسابق عراق طي مصاحبه اي ابتكارعمل پيشنهادي براي حل بحران عراق را اعلام كرده است.اين ابتكار عملي كه علاوي در ديدارش با خبرنگاران در بغداد، امروز مطرح كرده است شامل عقب‌نشيني ارتش از شهرها و برآورده كردن خواسته‌هاي تظاهر‌كنندگان است. قرائت ابتكارعمل در كنفرانس مطبوعاتي علاوي: يكم. عقب‌نشيني ارتش و نيروهاي مسلح از شهرها و روستاها و به موازات آن عشاير و همه شهروندان محترم اقدام به متوقف كردن عمليات و تظاهرات مسلحانه نمايند و نيروهاي پليس و امنيتي بر اساس آن‌چه كه قانون اساسي مشخص كرده است اقدام به حفظ امنيت داخلي نمايند. دوم. همراه با ملتزم شدن به شرط فوق اقدام به استجابت به خواسته‌هاي تظاهر‌كنندگان و متحصنين مسالمت جو نمايد. سوم. آزاد كردن كليه دستگيرشدگان بيگناه . چهارم. متوقف كردن تبليغات و اظهارات تحريك‌كننده و حداكثر خويشتن داري. [ در اين كنفرانس علاوه بر علاوي، حامد المطلك، عبد ذياب العجيلي، سالم دلي و چند نماينده ديگر شركت داشتند ] . مجري:همان‌طور كه نخست‌وزير پيشين گفت كه اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند عراق در آستانه جنگ و درگيري نفرت انگيزي قرار خواهد گرفت. علاوي از وزراء خارج از ليست دولت قانون خواست استعفا بدهند وگرنه در آن‌چه كه در عراق روي مي‌دهد شريك (جرم) خواهند بود. اياد علاوي :اگر اوضاع به همين صورت افزايش يابد ما فكر مي‌كنيم كه عراق به طرف يك جنگ و درگيري شنيع و زشتي رانده مي‌شود و نتيجه اي غير از نابودي هرچه بيشتر در عراق در پي نخواهد داشت. به‌ويژه در پر تو پيامدهايي كه در منطقه در پي خواهد داشت كه فكر مي‌كنم همه شما بر آن واقفيد اعم از آن‌چه كه در سوريه و لبنان و غيره به‌وقوع مي‌پيوندد. اگر چنان‌چه پاسخ مثبت داده نشد و اوضاع برهمين منوال ادامه يافت من شخصاً از همه وزراء غير از وزراء ليست دولت قانون مي‌خواهم كه وزارتخانه‌ها را ترك كنند و بخشي از دستگاهي نباشند كه شاهد اين او ضاع بوده و در آن‌چه به‌وقوع مي‌پيوندد سهيم و دخيل باشند. ...». تلويزيون الجزيره 5 ژانويه2014

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان