06222021سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 23 مهر 1394 ساعت 22:53

دستکاري"ژنها" مي تواند عمر انسان را 60 درصد بيشتر کند

نوشته شده توسط
« ديلي تلگراف لندن - کشف 200 ژن مربوط به عمر و حذف آنها مي تواند باعث طول عمر شود. دانشمندان گمان مي کنند که راز طول عمر را مي توان با دستکاري ژنها کشف کرد. يک جابجايي کوچک ژنتيکي مي تواند عمر انسان را 60 درصد افزايش دهد. 10 سال تحقيق دانشگاه واشنگتن آمريکا در باره پير شدن، منجر به کشف 238 ژني شده که اگر آنها را خاموش کنيم طول عمر سلولها افزايش مي يابد. بسياري از اين ژنها در پستانداران و از جمله انسانها مشترک هستند، و خاموش کردن آنها مي تواند عمر را بطرز چشمگيري در انسانها افزايش دهد. به گزارش وبسايت بريتانيايي ديلي تلگراف، دکتر برايان کندي گفت: "از نظر اين تحقيق پير شدن يک فرايند ژنتيکي است، و اين به ما چشم انداز کاملتري از پيري مي دهد." "بيش از نيمي از ژنهايي که ما کشف کرده ايم و روي طول عمر اثر مي گذارند، در پستانداران حفظ شده اند." "ما مي بايست بدانيم که کدام يک از آنها را بايد براي افزايش عمر هدف قرار دهيم." بعد از آزمايش بر روي 4698 نمونه ييست، دانشمندان موفق شدند ژن موسوم به "ال.او.اس"1 را کشف کنند، که باحذف آن عمرسلولها60 درصد افزايش مي يابد. اين ژن به يک رشته اصلي از ژنها مربوط است که کار کاستن از انرژي در بدن بوسيله روزه دادن و افزايش طول عمر را برعهده دارند. دکتر کندي مي گويد: "مدتهاست که مشخص شده کاستن از انرژي در بدن مي تواند باعث طول عمر شود." درسال جاري ميلادي دانشمندان دانشگاه جنوب کاليفرنيا متوجه شدند که يک "شبه روزه" 5 روزه ميتواند فرايند پيرشدن را کند کند، باعث طول عمر شود، سيستم ايمني بدن راتقويت کند وخطرحمله قلبي و سرطان را کاهش دهد. بر اساس اين برنامه ميزان کالري مصرفي بين يک سوم تا يک دوم ميزان عادي کاهش مي يابد. سال گذشته همين دانشمندان کشف کردند که روزه گرفتن مي تواند تمامي سيستم ايمني بدن را بازسازي کند، و مزاياي بلند مدت تندرستي به همراه آورد».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان