02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 08 مهر 1392 ساعت 16:55

مأموران امنيتي دندان زنداني سياسي مذهبي در حال اعتصاب غذا را شكستند

نوشته شده توسط
كمال مٌلايي يكي از زندانيان سياسي مذهبي محكوم به اعدام كه هم اكنون در زندان قزلحصار محبوس و ششمين روز اعتصاب غذايش را پشت سر ميگذراند.روز شنبه 6 مهرماه براي پيگيري وضعيت همبندش حامد احمدي به مأمورين زندان مراجعه كرده بود.

مأموران سركوبگر وي را زير مشت و لگد قرار داده و يكي از دندانهاي وي را شكستند. او بدون هيچگونه رسيدگي به داخل سلول برگشت داده شد.شش نفر از زندانيان محبوس در قزلحصار بدليل انتقال حامد احمدي به سلولهاي انفرادي شش روز است كه دست به اعتصاب غذا در اين زندان زده اند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان