09302020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
چهارشنبه, 20 آبان 1394 ساعت 22:22

تحقيق در مورد قاچاق ميلياردها دلار در دوران دولت مالكي

نوشته شده توسط
«روز يكشنبه بانك مركزي عراق اعلام كرد كه سلسله اقدامات قانوني برعليه بانكها و خريداران غير قانوني ارزهاي بين المللي بين سالهاي 2012 و 2014 در دروران دولت نوري مالكي نخست وزير عراق در دست اقدام است. به گزارش الجزيره بانك در بيانيه اي گفت كه از ميان اين اقدامات تقديم شكايت به دادگاههاي عراق است كه اين علاوه بر اعمال جريمه هاي مالي سنگين است كه بايستي پرداخت شوند. ....بيانيه بانك مركزي عراق يادآوري مي كند كه دو روز بعد از انتشار اسناد رسمي از طرف كميته مالي پارلمان عراق مبني بر قاچاق سازمانيافته ميلياردها دلاراز طريق فروش مزايده به تعدادي از بانكها و شركت هاي مالي در بين سالهاي 2006 و 2014 زماني كه نوري مالكي نخست وزير بود. و شامل يكي از سندها ست ، كه در تاريخ 8 اكتبر گذشته از كميته مالي عراق به رئيس هيئت سالم سازي ارسال شده است مبين بر اينكه بانك الهدي كه يك بانك داخلي است اقدام به خريد ارز از بانك مركزي درسالهاي 2012 ،2013 ،2014 با اسناد تقلبي مي كند، و در حدود 6.5 ميليارد دولار به بانكها وشركت هاي در اردن تبديل شده است . احمد چلبي رئيس هيئت مالي سابق در پارلمان عراق هفته پيش و قبل از مركش براثر حمله قلبي در روز سه شنبه دريك مصاحبه تلويزيوني فاش ساخت كه عراق از سال 2006 تا 2014 از طريق فروش نفت 551 ميليارد دلار بدست آورد كه مبلغ 115 مليارد دولار براي واردات رسمي اختصاص داده شد، در حالي كه بانك مركزي فروش 312 ميليارد دولاررا به بانك هاي داخلي در كادر مزايده فروش ارز را بعهده گرفت . كميته سالم سازي در اوت گذشته اعلام كرد كه تعداد دوهزار و 171 مسئول بلند پايه كه در ميان آنها 13 وزيركه در بين آنها در رتبه وزير را به دادگاههاي جنايي و فساد احاله داده است وفاش ساخت كه در ميان آنها وزيران دفاع و بازرگاني و برق و راه وترابري سابق تحت پيگيرد قضايي قرار دارند....».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان