02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
دوشنبه, 08 مهر 1392 ساعت 17:03

اعتصاب غذاي زنداني محكوم به اعدام

نوشته شده توسط
روز شنبه 6 مهرماه زنداني سياسي مذهبي محكوم به اعدام حامد احمدي كه هم اكنون پنچمين روز اعتصاب غذاي خود را مبگذراند،

مورد ضرب و شتم مأموران اطلاعات درداخل زندان قزلحصار قرار گرفته و به شدت مصدوم گرديد. حامد احمدي كه در سلولهاي انفرادي محبوس بود، با باتوم برقي دچار شوك الكتريكي گرديده و همين وضعيت نيز موجب گرديد كه معده وي خونريزي كند.مأموران سركوبگر مجبور شدند كه حامد احمدي را به بهداري زندان قزلحصار منتقل كنند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان