05172021دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 28 آبان 1394 ساعت 13:41

شرکت هيآت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در كنفرانس فدراسيون جهاني حقوقدانان زن در اسپانيا مطلب ویژه

نوشته شده توسط
كنفرانس فدراسيون جهاني حقوقدانان زن با حضور حقوقدانان برجسته از كشورهاي مختلف اروپا، آمريكاي لاتين و آفريقا در شهر بارسلون اسپانيا برگزار شد. به دعوت ماريا النا الوردوين رئيس فدراسيون جهاني حقوقدانان، هيأتي از كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ایران نيز در اين كنفرانس شركت كرد.در اين كنفرانس ۲ روزه كه موضوع اصلي آن نفي خشونت عليه زنان و حقوق پايه‌يي زنان در جامعه و در قانون بود، هيأت كميسيون زنان شورای ملی مقاومت ایران به سرپرستي خانم الهه ارجمندي شركت كرد و با حقوقدانان برجستة شركت‌كننده به بحث و تبادل نظر دربارة خشونت نهادينه شده عليه زنان در ايران تحت حاكميت آخوندها پرداخت .الهام زنجاني به نمايندگي از طرف هيأت كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ایران، سخنران روز دوم كنفرانس بود. وي وضعيت وخامت‌بار نقض حقوق بشر در ايران، افزايش اعدام‌ها و به‌خصوص سركوب زنان در دوران روحاني را تشريح كرد و سپس، گفت: «زنان ايران كه در ۳۷ سال گذشته به‌رغم اعدام، شكنجه، حبس در واحدهاي مسكوني و اسيدپاشي به خواسته‌هاي رژيم تن نداده‌اند، امروز نيز از خواستة برحق خودشان كه آزادي، دموكراسي و سرنگوني رژيم زن‌ستيز آخوندي است دست نمي‌كشند؛ بلكه از الگوي هاي درخشاني چون زنان پيشتاز اشرفي در زندان ليبرتي انگيزة مبارزه و ايستادگي بيشتر مي‌گيرند». الهام زنجاني در پايان سخنراني خود گفت: «خانم مريم رجوي كه جنبش ما را رهبري مي‌كند، در نقطة مقابل رژيم زن‌ستيز آخوندها، عميقاً معتقد است كه زنان نيروي تغييرند و با تكيه بر شعار مي‌توان و بايد او ما اراده كرده‌ايم كه آزادي و دموكراسي را براي كشورمان به ارمغان ببريم؛ و البته در اين مسير به پشتيباني و كمك همه شما خواهرانمان از سراسر جهان نيازمنديم».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان