08132020پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پنج شنبه, 05 آذر 1394 ساعت 22:54

اقتدار حيدر عبادي : واكنش به اصلاحات عراق

نوشته شده توسط
« تايمز مالي...سه ماه بعد از وعده رفرمهاي جامع ، نخست وزير عراق با مخالفتهايي مواجه است كه اقتدار وي و جنگ عليه داعش را تهديد مي كند. در حاليكه نيروهاي عراقي به پس گرفتن رمادي از داعش نزديك تر مي شوند، حيدر عبادي بيانيه اي صادر كرد و گفت كه جنگ عليه فساد كه در كانون اصلاحات او است، شروع شده و ادامه خواهد يافت. اما اين رفرمها كه بعد از اعتراضات عمومي در تابستان عليه فساد و عدم كارايي اعلام شد، [از سوي پارلمان] متحمل يك شكست شده است...مالكي ، نخست وزير سابق كه موضع وي بعنوان معاون رييس جمهور حذف شد، يك منتقد اصلي است. .... بسياري از اقدامات، از جمله قطع مزاياي نمايندگان پارلمان و مقامات ارشد، حمايت عمومي وسيعي را برانگيخته است... سقوط قيمتهاي نفت، جنگ پرهزينه با داعش و كاهش ذخاير ارزي باعث شده كه عراق با بزرگترين بحران مالي و اقتصادي خود از سال 2003 تا كنون مواجه شود... يك مقام ارشد دولتي كه نخواست نامش فاش شود گفت، ”بزرگترين چالش او ، دعواي شديد دروني در داخل حزب خودش است. حزب الدعوه از اين زاويه كه از چه كسي بايد حمايت كند، شقه شده است انتخاب ميان مالكي كه هنوز فكر مي كند بايد از او اجازه گرفته شود، و عبادي.” ...».

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان