08122022جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
شنبه, 05 دی 1394 ساعت 00:29

روسيه بيش از هزار بار مواضع ارتش آزادي را بمباران كرده است

نوشته شده توسط
« بعد از متهم شدن مسكو توسط سازمان عفو بين الملل بخاطر ارتكاب جنايات جنگي توسط هواپيماهاي روسي در سوريه، دولت موقت سوريه اعلام كرد هواپيماهاي روسي طي تنها شش روز بيش از هزار بار مواضع ارتش آزادي را بمباران كرده و قصد دارند كه كشتار غير نظاميان در سوريه را ادامه دهند .دولت موقت سوريه به رياست احمد طعمه در مصاحبه مطبوعاتي كه در شهر غازي عنتاب تركيه برگزار كرده بود تاكيد كرد كه هواپيماهاي روسي تنها طي شش روز بيش از هزار پرواز داشته و مواضع ارتش آزادي را بمباران كرده اند. وزراي دولت موقت سوريه تاكيد كردند كه زير ساخت ها و تاسيسات حياتي در سوريه بخشي از اهداف هواپيماهاي روسي است . از جمله 9 تاسيسات آموزشي و 22 مركز حياتي منجمله ايستگاههاي تلفن توسط روسيه بمباران شده است».تلويزيون العربيه4 دی 94 ـ 25 دسامبر 2015

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان