12142019شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

اعتراض و قیام

تهاجم مزدوران سپاه پاسداران به روستاها و دستگيري جوانان روستايي در بانهبه گزارش دريافتي از بانه ؛ بدنبال كشته شدن 4 پاسدار در بانه ؛ طي هفته گذشته مزدوران سپاه پاسداران در واكنش به كشته شدن 4 پاسدار در بانه به چندين روستاي بانه حمله كرده و منجمله در يك روستا3 تن از اهالي و 15 تن از جوانان روستايي را دستگير و با خود به نقطه نامعلومي برده شده بودند. تجمع اعتراضي كارگران كارخانه لوله پلي تن سنندججمعي از كارگران كارخانه لوله پلي تن سنندج در اعتراض به اخراج 45 تن از كارگران و عدم تمديد قرارداد ها روز پنجشنبه 25 مهر ماه در مقابل درب اين كارخانه در سنندج تجمع اعتراضي برگزار كردند.يك فعال كارگري در اين كارخانه در خصوص علت عدم تمديد قراردادها گفت: اين كارگران اخراجي چندي پيش به پايين بودن حقوق شان به مديريت كارخانه اعتراض كرده و خواستار بالا بردن سطح حقوق شان شدند ولي مدير كارخانه بجاي پاسخگويي و رسيدگي به خواست كارگران محروم از تمديد قرارداد با كارگران خودداري و عملا آنها را اخراج كرده است. تجمع اعتراضي كارگران پتروشيمي بيستونِ كرمانشاه در مقابل شركتروز شنبه 27 مهرماه جاري بيش از 300 كارگر پتروشيمي بيستونِ كرمانشاه مقابل اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند. آنان به پرداخت نشدن سه ماه حقوقشان و همچنين عدم امنيت شغلي در اين شركت اعتراض كردند. بقرار اطلاع اين شركت قرار است به بخش خصوصي فروخته شود و كارگران نگران موقعيت و امنيت شغلي خود هستند. تجمع اعتراضي جمعي از مردم اهل حق يارستاني در مقابل مجلسساعت 10 صبح روز امروز يكشنبه 28 مهرماه جمع زيادي از اهالي اقليت اهل حق ( يارستاني) در مقابل مجلس ارتجاع دست به تجمع اعتراضي زدند كه با يورش گسترده نيروي انتظامي مواجه شدند. آنان نسبت به توهين هاي حكومتي بر عليه اقليت مذهبي خودشان معترض بودند و شعار ميدادند "توهين ديگه بسه". نيروي انتظامي زيادي در مقابل مجلس گرادگرد نفرات جمع شده اند. دستگيري حد اقل 35 نفر از معترضين اهل حق يارستاني در مقابل مجلس ارتجاعصبح امروز يكشنبه 28 مهر جاري جمعي از مردم اهل حق يارستاني كه براي تجمع اعتراضي به مقابل مجلس آمده بودند، در اولين ساعت شروع تجمع خود با يورش وحشيانه نيروي انتظامي مواجه شده و حد اقل 35 نفر از آنان توسط نيروهاي سركوبگر دستگير گرديد. تجمع كنندگان نسبت به فشارها و توهينهاي حكومتي در رابطه با اقليت اهل حق يارستاني اعتراض داشتند. اين بازداشت شدگان به نقطه نامعلومي منتقل گرديده اند. تجمع اعتراضي كارگران شركت چدن نت در تهرانبه گزارش دريافتي از تهران جمعي از كارگران شركت چدن نت واقع در شهرك صنعتي عباس آباد صبح امروز يكشنبه 92.7.28 در مقابل اداره كار پاكدشت دست به تجمع زده وخواهان 4 ماه حقوق معوقه خود شدند ، اين كارگران كه غالبا از خانمها بودند از شرايط سخت كاري و حقوقهاي اندك و متقابلا از بي عملي ارگانهاي ذيربط دولتي در اين خصو ص معترض بودند ، يكي ازاين خانمها كه سرپرست خانواده نيز بود در همين رابطه امروزبدليل تصادف دچار صانحه و جراحت شد ، درحاليكه هيچ منبع در آمد و امكان درمان نيز ندارد. تجمع اعتراضي مردم اراك در ميدان شهداي شهرعليرغم حضور گسترده پليس و تخريب پياده روها و آوردن خانم ابتكار به اراك جهت بررسي آلودگي هوا ي اراك وبه اصطلاح در آوردن راه حل ها دراين زمينه تا مانع تجمع اعتراضي هفتگي مردم اراك شوند گروه زيادي از مردم اراك روز شنبه 7.27 تجمع اعتراضي خود را در ميدان شهدا برگزار نمودند آنها پلاكاردهايي با خود به همراه داشتند كه نسبت به آلودگي هوا اعتراض كرده و خواهان رسيدگي به وضعيت موجود شدند در پلاكاردهاي مردم اراك آمده بود كه اراك بالاترين شهر كشور داراي سرطان ، مردم اراك نفس ميخواهند مردم ميگفتند كه رژيم با انواع ترفند ها مثل كند سنگفرش باغ ملي و گوني كشيدن دور ميدان و حفر جاله و خندق و الان با آوردن خانم ابتكار ميخواهند مانع تجمع مردم و درخواست به حق آنها بشوند اما تا اقدام عملي هر هفته به تجمع اعتراضي خود ادامه خواهند داد. درگيري مردم كوت عبدالله با نيروي انتظاميروز سه شنبه 23 مهرماه جاري مردم و جوانان منطقه كوت عبدالله با نيروي انتظامي درگير شدند، نيروي سركوبگر انتظامي قصد دستگيري جوانان در اين منطقه را داشت كه مردم در مقابل اين يورشهاي وحشيانه ايستادگي كرده و با آنان درگير ميشوند   تجمع اعتراضي 600 كارگر كارخانه آلومينيوم المهدي بندرعباس600 تن از كارگران آلومينيوم المهدي روز شنبه 27 مهرماه در اعتراض به عدم يكسان سازي حقوق كارگران اين كارخانه؛ در محل اين كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند . كارگران معترض د اين تجمع طوماري را كه توسط 600 كارگر متخصص اين كارخانه امضا شده را براي تحويل به استانداري تهيه كرده اند.در اين طومار آمده است : ما کارگران کارخانه آلومينيوم سازی المهدی، مدت‌هاست که پی‌گير يکسان سازی حقوق و ساير مزايای قانونی خود در زمينه بدی هوا هستيم، ولی متاسفانه اين خواسته صنفی و قانونی ما تاکنون محقق نشده است. تجمع و اعتراض كارگران شركت شيميايي فلزي خاور در مقابل اداره كار پاكدشتبه گزارش دريافتي از تهران روز يك شنبه 92.7.28 جمعي از كارگران اخراج شده از شركت شيميايي فلزي خاور ، در مقابل اداره كار پاكدشت دست به تجمع زده وضمن شكايت خواستار حق سنوات و مطالبات معوقه بازگشت به كار گرديدند. تجمع اعتراضي مردم بندرعباس در بهشت زهراي بندرعباسجوانان بندر عباس روز شنبه 27 مهرماه بعد از ظهر در بهشت زهراي بندر عباس دست به تجمع اعتراضي زده و مجددا صداي اعتراض خود بر عليه تصميم گيريهاي دولت در رابطه با سياست جداكردن " گاوبندي " از استان هرمزگان، بلند نمودند. نيروي انتظامي جوانان را در اين منطقه سريعا متفرق نمود و نگذاشته كه به منطقه ديگري تردد كنند. تجمع جوانان بندر عباس در منطقه سيدمظفر نزديك صدا و سيماي بندر عباسجمعي از جوانان در تجمعي اعتراضي در منطقه سيد مظفر بندر عباس اقدام به دادن شعار عليه سياست جداسازي منطقه گاوبندي از هرمزگان نمودند. در اين تجمع نيروهاي انتظامي سريعا وارد شده و اقدام به برهم زدن تجمع جوانان نمودند. مأموران از اوجگيري اعتراضات مردم بندرعباس بشدت وحشت دارند و ميخواهند مانع هرگونه حركت اعتراضي در سطح شهر شوند، اما جوانان در محلات مختلف دست به تجمع ميزنند و بر عليه سياستهاي رژيم شعار ميدهند.
جمعه عصر مردم و جوانان بندر عباس در محوطه سيد مظفر دست به تجمع زده بودند و تعداد آنان لحظه به لحظه بيشتر ميشد. نيروي انتظامي با تعداد نفرات زيادي نيز در محل حاضر شده و مردم را متفرق كردند. حداقل تعداد گارد نيروي انتظامي در صحنه بيش از 200 نفر بود
23 مهر 92  از چند ساعت مانده به زمان آغاز مسابقه فوتبال بين تيم ملي ايران و تيم ملي تايلند کليه مسيرهاي منتهي به استاديوم بزرگ آزادي مثل اتوبان کرج، جاده مخصوص کرج، انتهاي بزرگراه حکيم و دهکده المپيک کاملاً زير نظر يگان ويژه پاسداران نيروي انتظامي بوده و مامورين گشت خودرويي و موتوري و همچنين گشتهاي پياده کاملاً تمام خيابانها و مشتاقان تماشاي فوتبال را کاملاً زير نظر داشتند.
22مهرماه 92 جمعي از دانشجويان رشته ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس تهران در مقابل ساختمان معاونت آموزشي اين دانشگاه واقع در زير پل گيشا جنب بيمارستان شريعتي تجمع اعتراضي برگزار کردند.
به گزارش رسيده از اروميه؛ بدنبال بالاگرفتن اعتراضات دانشجويان دانشگاه اروميه بيش از300 تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي اروميه 16 مهر درمقابل درب ورودي دانشگاه تحصن كرده و خواستار بركناري رييس اين دانشگاه شدند.
در روز جهاني عليه اعدام و در اعتراض به حضور حسين موسويان، فرستاده ويژه خامنه اي و آخوند روحاني به آلمان، هواداران مجاهدين و ايرانيان آزاده در هامبورگ، بساط فريب و نيرنگ او را را با شعارهاي كوبنده خود بهم ريخته و او را آبروباخته‌تر از قبل برگرداندند.
چهارشنبه, 17 مهر 1392 ساعت 10:18

كشيدن گوش ظريف در مجلس رژيم

روزنامه كيهان با تيتر برخورد صادقانه وزير خارجه ظريف: مكالمه روحاني با اوباما و ديدار طولاني من با جان‌كري نابجا بود روز دوشنبه 15 مهر نوشت : در جلسه روز يكشنبه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي كه به‌منظور توضيح و تشريح روند مذاكرات و اقدامات انجام گرفته هيأت ايراني در سفر نيويورك تشكيل شده بود،
چهارشنبه, 17 مهر 1392 ساعت 10:16

آخرين روزهاي شهيد ستار بهشتي

گزارشي از يك زنداني سياسي در مورد آخرين روزهاي شهيد ستار بهشتي در بند ۳۵۰ زندان اوينزنداني سياسي دهه ۶۰ حسن جواني كه در زندان بندرعباس در تبعيدبه‌سر مي‌برد در مورد روزهاي آخر شهيد راه آزادي مردم ايران، وبلاگ نويس ستار بهشتي خاطرات خود را چنين توضيح مي دهد :
روز 11 مهر خبرگزاري ها به نقل از روزنامه ديلي تلگراف گزارش دادند كه مجتبي احمدي فرمانده جنگ سايبري رژيم در كرج كشته شده است.ابتدا سايت البرز، که اخبار استان البرز و شهر کرج منتشر مي كند، خبر داده بود که يکي از مسئولان سپاه کرج به نام م.ا ترور شده است
سه شنبه, 16 مهر 1392 ساعت 19:12

پاره كردن عکس هاي خميني وخامنه اي

بنا به گزارشات رسيده روزيكشنبه 14 مهر ماه دانشجويان دانشگاه آزاد شهركرد هنگام ورود به دانشکده فني و مهندسي با عکس هاي پاره شده خامنه اي و خميني مواجه شدند به گفته شاهدان عيني تمامي عکس هاي خميني و خامنه اي در دانشکده پاره شده بود و قاب هاي آنها شکسته شده بود .
چهارشنبه, 03 مهر 1392 ساعت 13:56

بيانيه زندانيان سياسي به بان كي مون

سايت فعالين حقوق بشر و دمكراسي 2/7/92 :«بيانيه زندانيان سياسي زندان مركزي زاهدان به دبيركل ملل ‌متحد آقاي بان كي‌مون در رابطه با سركوب خونين مردم بلوچستان ايران، شكنجه‌هاي قرون‌وسطايي عليه زندانيان سياسي بلوچ كه شخص آخوند روحاني در آن نقش مستقيم دارد و هم‌چنين حمايت از تظاهرات ايرانيان در مقابل سازمان ملل ‌متحد جهت ارسال به دبيركل ملل ‌متحد آقاي بان كي‌مون و انتشار در رسانه‌ها در اختيار «فعالين حقوق‌بشر و دموكراسي درايران» قرار داده شده است. در قسمتي از اين بيانيه آمده است:
جمعه, 29 شهریور 1392 ساعت 16:00

درس اخلاق توسط مردم به آخوندهاي هرزه

آخوند توكل, معلم اخلاق ! حوزه جهل و جنايت در بابل در مقابل خانه مسكوني اش, بدليل توهينات غير اخلاقي به يك خانم توسط همسر اين زن مورد گوشمالي و تنبيه شديدي قرار گرفته و ادب شد.خبرگزاري فارس روز 16 شهريور در اين رابطه نوشت : اين اتفاق زماني رخ داد که اين زن و شوهر خودروي خود را در مقابل منزل آيت الله توکل پارک نموده و پس از پياده شدن از خودروي خود، با توجه به آنکه اين زن حجاب مناسبي نداشته از سوي آيت الله توکل مورد امر به معروف قرار مي گيرد

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان