02022023پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

اقلیتها

پنج شنبه, 22 مرداد 1394 ساعت 18:10

دستگيري جمعي مسيحيان در كرج

در ادامه آزار و اعمال فشار بر نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی عقیدتی در ایران، دست کم هشت تن از اعضای یک کلیسای خانگی در کرج توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. وضعیت کشیش سعید عابدینی نیز در زندان گوهردشت کرج همچنان نگران کننده است.
سايت فعالين حقوق بشر و دمكراسي 30 شهريور 92:- بنا به گزارشات رسيده به «فعالين حقوق‌بشر و دموكراسي در ايران» صبح امروز در يك اعدام گروهي و جنايتكارانه حداقل ۴ زنداني در زندان مركزي زاهدان بدار آويخته شدند. روز پنجشنبه ۲۸ شهريور ماه حداقل ۴ زنداني به سلولهاي انفرادي بند قرنطينه زندان زاهدان براي اجراي حكم ضدبشري اعدام منتقل شدند و همزمان با آن براي عدم انتشار خبر انتقال آنها به سلولهاي انفرادي تمامي ارتباطهاي زندان با دنياي خارج از آن را تا صبح امروز شنبه ۳۰ شهريورماه قطع كردند. صبح امروز حداقل ۴ زنداني پس از نزديك به سه روز انتظار در سلولهاي انفرادي در محوطه زندان مركزي زاهدان بدار آويخته شدند. اسامي برخي از زندانياني كه صبح امروز در زندان مركزي زاهدان بدار آويخته شدند به قرار زير مي‌باشد: ۱ـ احمد عيسي زهي حدودا ۲۱ ساله از بند ۱، بند جوانان زندان زاهدان. او بيش از ۱ سال در زندان زاهدان زنداني بود. ۲ـ رشيد مامش سوفيان حدودا ۲۸ ساله از بند ۷ زندان زاهدان. وي بيش از ۳ سال در زندان به‌سر مي‌برد. ۳ـ خالد ريگي ۲۹ ساله از بند ۷ زندان زاهدان كه نزديك به ۴ سال در زندان به‌سر مي‌برد. ۴ـ عبدالحميد كريمي حدودا ۳۰ ساله از بند ۵ زندان مركزي زاهدان كه نزديك به ۴ سال زنداني بود. ... ».

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان