08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

اقتصاد

دولت يونان تعطيلي بانكهاي اين كشور و محدوديت ۶۰ يورويي پول كشيدن از دستگاههاي خودپرداز را تا روز دوشنبه تمديد كرده است. اين محدوديتهاروز ۲۸ ژوئن پس از آن اعمال شد كه مردم براي برداشت از حسابهايشان به بانكها هجوم بردند. علت نگراني مردم عدم توافق دولت با وام دهندگان بينالمللي بود. بانك مركزي اروپا تصميم گرفته تا زمان حل مذاكرات, از دادن كمكهاي اضطراري بيشتر به يونان خودداري كند. اجلاسي فوقالعاده با شركت ۲۸ عضو اتحاديه اروپا - نه فقط ۱۹ عضو حوزه يورو - روز يكشنبه برگزار خواهد شد. دونالد تاسك رئيس شوراي اروپايي اخطار داده است كه اين "حياتي ترين لحظه در تاريخ حوزه يورو" است. او پس از نشست اضطراري رهبران حوزه يورو در روز سه شنبه گفت كه "ضرب الاجل آخر اين هفته به پايان ميرسد". يونان بشدت براي دريافت سومين طرح نجات مالي از زمان شروع بحران اقتصادي تلاش ميكند, تا از ورشكستگي و خروج اجباري از حوزه كشورهاي پولي يورو پرهيز كند. `بحران حاد`وزارت دارايي يونان در بيانيه  اي در روز چهارشنبه گفت كه "تعطيلي بانكها تا روز ۱۳ ژوئيه تمديد شده است. " اين بيانيه پس از آن منتشر شد كه بانك مركزي اروپا - كه كمكهاي نقدينه اضطراري براي جلوگيري از فروپاشي بانكهاي يونان ارائه ميكرد - گفت ميزان حمايت كنوني را تغيير نخواهد داد. آخرين برنامه طرح نجات مالي يونان روز ۳۰ ژوئن منقضي شد و اين كشور از بازپرداخت يك قسط بدهي صندوق بينالمللي پول بازماند. همزمان الكسيس سيپراس نخستوزير يونان روز چهارشنبه قول داد كه دولتش يك مجموعه "اصلاحات ملموس" را در روز پنجشنبه تسليم وام دهندگان بين المللي اين كشور خواهد كرد. آقاي سيپراس اين موضوع را در جريان يك جلسه پارلمان اروپا كه در آن بحث درباره مسأله بدهي يونان به تندي جريان داشت بيان كرد. دولت يونان پافشاري كرده است كه تهديدي متوجه آذوقه و سوخت در اين كشور نيست و بهاي كالاهاي اساسي پايدار خواهد بود. رهبران اروپايي پنجشنبه را بعنوان ضرب الاجل ارائه طرحهاي جدي اصلاحات از طرف يونان در ازاي كمك مالي بيشتر تعيين كرده اند. آقاي سيپراس به اعضاي پارلمان اروپا گفت كه يونان "پيشنهادهاي ملموس و اصلاحات معتبر تازه را براي رسيدن به يك راهحل منصفانه و عملي ارائه خواهد كرد. " او پيشتر اروپا را ترغيب كرد تسليم "تفرقه" نشود. هنگام ورود رهبر چپگراي يونان به پارلمان اروپا عدهيي او را تشويق و عدهيي هو كردند. او در نطق خود در پارلمان اروپا گفت كه "طرحهاي نجات قبلي يونان را به آزمايشگاه رياضت" تبديل كرده است. آقاي سيپراس چند روز پس از آن اظهارنظر ميكرد كه مردم يونان پيشنهادهاي وام دهندگان بينالمللي را در يك همه پرسي, قاطعانه رد كردند. ناكامي يونان در ارائه پيشنهادي در جريان اجلاس سه شنبه سران حوزه يورو باعث خشم چند رهبر اروپايي شد و بخشي از اين سرخوردگي در جلسه روز چهارشنبه پارلمان اروپا عيان بود. مانفرد و بر نماينده آلماني پارلمان آقاي سيپراس را به توهين به رهبران اروپايي متهم كرد. با اين حال بعضي نمايندگان پارلمان با بلند كردن پلاكاردهاي "نه" , به ستايش نتايج همه پرسي يونان پرداختند. سه وام دهنده بزرگ يونان - كميسيون اروپايي, بانك مركزي اروپا و صندوق بين المللي پول - در پنج سال گذشته طي دو طرح نجات بيش از ۲۰۰ ميليارد يورو در اختيار اين كشور گذاشته اند. همزمان يونان در روز چهارشنبه رسماً پيشنهادي را به كشورهاي عضو حوزه پولي يورو ارائه داد كه در آن درخواست شده است يك صندوق حمايتي ويژه براي كمك به حل مشكل مالي اين كشور ايجاد شود. يكي از ساكنان آتن ميگويد: «وضعيت بسيار سختي است. نميدانيم آيا حقوق ماه آينده و ماههاي بعد را دريافت خواهيم كرد يا نه. آينده نامطمئن است. نميشود به هيچ چيز اعتماد كرد. بيشك بايد توافق حاصل شود زيرا خروج از اروپا بدتر است». طي هفتههاي اخير, استفاده از اصطلاح «گركزيت» (Grexit) در اخبار و در ميان مردم يونان بسيار رايج شده است. اين كلمه از تركيب دو واژه «گريس» بمعناي يونان و «اگزيت» بهمعناي خروج ساخته شده و بمعناي خروج يونان از اتحاديه اروپا است. جيانيس باكاليس, طلاساز آتني ميگويد: «در دو هفته گذشته هيچكس سفارشي نداده, هيچكس. من در مورد خطر اغراق نميكنم. نميخواهم از «گركزيت» چيزي بشنوم. اين بلايي عظيم خواهد بود و براي كشور مصيبت به بار خواهد آورد». نيكوس گئورگاكوپولوس, عمده فروش يك شركت واردات ميگويد: «همه چيز راكد است. عرضه كنندگان پولشان را از پيش ميخواهند. بانكها هم تعطي لند و نميشود براي كسي پول فرستاد. نميشود چيزي به خارج از كشور فرستاد, فقط امكان خريد در داخل كشور وجود دارد». سيملا توختيدو, خبرنگار يورونيوز در آتن ميگويد: «صبح چهارشنبه دولت يونان مجبور شد گزارش رسانه ها مبني بر پرداخت سفته بجاي حقوق, به بازنشستگان و كارمندان را تكذيب كند. دولت ميگويد اين گزارشها پايه و اساسي ندارد و به كشور ضربه ميزند منابع بي بي سي ـ يورونيوز
پنج شنبه, 18 تیر 1394 ساعت 13:29

بحران مالي و قطع كمك به جهاداسلامي

تلويزيون اسكاي نيوز -7 ژوئيه 2015 بحران مالي رژيم و قطع كمك به گروههاي بنيادگرا در منطقهرژيم ايران از حمايت مالي مستقيم علاوه بر كمكهاي تسليحاتي به گروههاي وابسته به خودش در منطقه مانند حزبالله لبنان و جهاد اسلامي در غزه و حوثيها در يمن بهعنوان يك وسيله مهم تكيه كرده است. بهنظر ميرسد كه رمز عبور براي استمرار اين كمكها اكنون يمن است. جهاد اسلامي در يك بحران مالي بيسابقه بسر ميبرد. جهاد اسلامي بهعنوان يك گروه سني نسبت به جنگ جاري در يمن موضع دارد. جنگي كه رژيم تهران تمامي توان و انرژي مادي ومعنوي خود را در حمايت از حوثيهاي همپيمان خود و بقاي آنها گذاشته است بطوريكه تمامي پهنه هاي مالي و تسليحاتي و سياسي را براي آنها باز گذاشته و به آنها ياري ميرساند. درباره وضعيت مالي جهاد اسلامي و قطع كمكهاي رژيم ايران به اين گروه بنظر ميرسد كه قطع كمكهاي مالي رژيم ايران حالتي از خشم و عصبانيت را در رهبران جهاد اسلامي ايجاد كرده است. علت قطع كمكهاي مالي رژيم ايران نيز به موضع اين گروه درباره يمن برميگردد. گروه جهاد اسلامي حمايت رژيم ايران از حوثيها را رد كرده و موضع رژيم ايران در يمن را تأييد نكرده است. پيشتر گزارشها حاكي از بحران مالي گروه جهاد اسلامي بود بهطوريكه قادر نبود هزينه هاي تبليغاتي و حقوق عوامل خود را بپردازد. رژيم ايران كمكهاي مالي را از جهاد اسلامي قطع كرده و پول را براي حوثيهاي مزدور خود در يمن سرازير ميكند. اين اطلاعات از يك گزارش مطبوعاتي كه اخيراً به بيرون درز كرده افشاشده است. اين گزارش ميافزايد كه مقامات رسمي رژيم ايران به روشني گفتهاند كه كمكهاي مالي به بنياد شهيد حوثيها در يمن كه به خانوادههاي كشته هاي شبه نظاميان حوثي پول ميدهد را قطع كنند و اين پول را كه 3.7 ميليون دلار است را براي تقويت روحيه حوثيها و تشويق آنها براي استمرار جنگ و خونريزي در يمن اختصاص دهند. اين در حاليست كه بهعلت كشته شدن صدها شبه نظامي حوثي درخواستهاي زيادي از طرف خانوادههاي آنها براي گرفتن پول به بنياد شهيد حوثيها ارائه ميشود. بنظر ميرسد كه اكنون رژيم ايران در يمن متمركز است. بهنحوي كه از بعضي همپمانان سنتي و قديمي خود از گروههاي سني دست ميكشد تا آنها را به تغيير موضع نسبت به اوضاع منطقه وادار كند. مثلاً در مورد پرونده سوريه روابط رژيم ايران و حماس به تيرگي گراييد اما به ميزاني كه اكنون رژيم ايران روي پرونده يمن متمركز شده و از حوثيها حمايت ميكند, بحراني نشد. اين درحاليست كه قطعنامه 2216 شوراي امنيت تحت فصل هفتم در مورد يمن صادر شده و اينجا ميتوان پرسيد كه چه كسي ميتواند و امكان دارد رژيم ايران را در آستانه رسيدن به توافق اتمي با قدرتهاي بزرگ جهاني مورد حسابرسي قرار دهد. در هرحال گزارشها حاكي است كه پولهاي هنگفتي به خانواده كشته هاي حوثيها و زخميهاي آنان توسط رژيم ايران پرداخت ميشود تا آنها بيشتر در جنگ شركت كنند. اما در مقابل رژيم ايران كمكهاي مالي خود را از جهاد اسلامي قطع ميكند. يادآوري ميشود كه رژيم ايران منبع اصلي تأمين مالي جهاد اسلامي بوده است و اين امر براي جهاد اسلامي خيلي سخت خواهد بود. كما اينكه يك مراسم افطار در نواحي جنوبي بيروت توسط سپاه پاسداران رژيم ايران برگزار شده بود و بهخاطر قطع كمكهاي مالي به آنها رمضان شلاح دبيركل جهاد اسلامي و معاون وي شركت در اين مراسم افطار را رد كردند.
صندوق نفت نروژ با ۹۰۰ میلیارد دلار سرمایه، ضمانتی برای رفاه نسل‌های آینده این کشور است. این صندوق با فروش نفت و گاز و سرمایه‌گذاری مستمر در کشورهای خارجی تنها در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار درآمد داشته است. کشور نروژ از سال ۱۹۹۶ با ایجاد صندوقی تمامی در‌آمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود را برای نسل‌های آینده ذخیره می‌کند. این صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نوع خود در جهان به‌شمار می‌آید. نمونه نروژ می‌تواند الگویی برای بسیاری از کشورهای تولید‌کننده نفت و گاز در جهان باشد. "صندوق نفت" نروژ نه تنها ذخیره مالی بزرگی به شمار می‌آید، بلکه به‌عنوان موسسه‌ای پویا نقشی برجسته در زمینه سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. روزنامه "نویه تسوریشر" در گزارش جالبی به‌تازگی به این نمونه منحصر به فرد در زمینه سرمایه‌گذاری پرداخته و از جنبه‌های مختلف تلاش نروژی‌ها برای تضمین رفاه نسل‌های آینده این کشور را مورد بررسی قرار داده است. نام اصلی این موسسه نمونه "صندوق دولتی بازنشستگی نروژ" است که از سوی شهروندان این کشور به‌اختصار به آن "صندوق نفت" اطلاق می‌شود. مقر اصلی این صندوق در اسلو و در همسایگی بانک مرکزی نروژ است. البته نام‌گذاری این موسسه با عنوان اختصاری "صندوق نفت" از سوی مردم ناموجه نیست، زیرا که کشور نروژ از سال ۱۹۹۶ تمامی دولت‌های خود را موظف کرده درآمدهای حاصل از مالیات‌، سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز در زمینه‌ی استخراج نفت و گاز را به این صندوق منتقل کنند. سرمایه‌ هنگفت صندوق نفت نروژ سرمایه موجود در صندوق نفت نروژ هم اکنون حدود ۹۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این صندوق تنها پس‌انداز حاصل از درآمدهای نفتی را شامل نمی‌شود، بلکه هم‌چون موسسه‌ای مالی دست به سرمایه‌گذاری نیز می‌زند. چگونگی و میزان این سرمایه‌گذاری نیز از پیش برای صندوق نفت تعیین و تعریف شده است.بطور کلی ۶۰ درصد سرمایه این صندوق برای خرید سهام شرکت‌ها، ۳۵ درصد برای سپرده‌های سودآور و ۵ درصد باقی‌مانده برای خرید املاک و مستغلات در نظر گرفته شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۴ این تقسیم‌بندی در سه حوزه فوق به ترتیب ۳/ ۶۱ درصد، ۵/ ۳۶ درصد و ۲/۲ درصد بوده است. تمامی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های سه‌گانه در خارج از نروژ صورت می‌گیرند. تروند گرانده، معاون صندوق نفت در این باره می‌گوید: «دولت زمانی می‌تواند پس‌انداز واقعی کند که این کار را خارج از حوزه پولی خود انجام دهد.» درآمد صندوق نفت تنها در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بوده است که معادل کل توان اقتصادی کشور بلغارستان یا کرواسی، یا تقریبا معادل بالاترین فروش نفت ایران در سال‌۱۳۸۷ است. فراموش نباید کرد که جمعیت نروژ حدود ۱۶/ ۵ میلیون نفر است. رشد سالانه صندوق نفت درآمدهای حاصله از معاملات نفت و گاز از یک‌سو و سرمایه‌گذاری مداوم از سوی دیگر سبب شده که حجم سرمایه صندوق نفت مستمراً افزایش یابد. در پایان سال ۲۰۱۴ صندوق نفت سهام‌هایی از ۹۱۳۴ شرکت جهان را خریداری کرد. (خرید سهام در سال گذشته شامل ۸۲۱۳ شرکت می‌شد.) صندوق نفت در عرصه سپرده‌ها نیز در ۴۲۵۶ بانک و موسسه مالی بخشی از پول خود را ذخیره کرده است. (واگذاری سپرده‌ها در سال گذشته شامل ۳۸۰۳ بانک و موسسه مالی می‌شد.) ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه در آمریکای شمالی و اروپا و ۶۰ درصد باقی‌مانده در آسیا و اقیانوسیه و دیگر نقاط جهان است. برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی، صندوق نفت مجاز نیست که بیش از ۱۰ درصد سهام یک شرکت را خریداری کند. سقف این ۱۰ درصد نیز نباید از ۵ میلیارد کرون نروژ (معادل ۶۴۴ میلیون دلار ) تجاوز کند. سود و مسئولیت سرمایه‌گذاری حجم هنگفت پول در صندوق نفت نروژ، دایره سرمایه‌گذاری و نفوذ این موسسه را به‌طرز چشم‌گیری افزایش داده است. به گفته متولیان این صندوق، مسئولیت این موسسه با افزایش نفوذ آن رابطه‌ای مستقیم دارد. صندوق نفت نروژ نه ‌تنها در قبال دولت این کشور، بلکه در قبال شهروندان نروژ خود را مسئول سرمایه‌گذاری‌های پسندیده و نگهبان پول مردم می‌داند. دولت نروژ برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی صندوق نفت، راه‌کارهایی را در نظر گرفته است. به‌غیر از رعایت سرمایه‌گذاری در بخش‌های سه‌گانه و گزینش شمار زیادی از شرکت‌ها و بانک‌ها به عنوان طرف‌های معامله، دولت نروژ مجاز است که تنها ۴ درصد از دارایی این صندوق را برای رفع کسری بودجه‌ی مورد استفاده قرار دهد. البته این دخل و تصرف درسال ۲۰۱۴ به عنوان موردی استثنایی حدود ۶/ ۷ درصد بود. نظارت سیاسی دولت نروژ در زمینه کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری صندوق نفت از یک استراتژی تعریف‌شده ‌پیروی می‌کند. از آنجایی ‌که سودآوری کوتاه‌مدت دغدغه صندوق نفت نیست، تضمین سود بر اساس یک برنامه بلند‌مدت صورت می‌گیرد. تمامی عرصه‌های اقتصادی که در آینده‌ شانسی برای تثبیت و توسعه ندارند، از سوی صندوق نفت نادیده گرفته می‌شوند؛ برای نمونه شرکت‌هایی که بر پایه کار کودکان استوارند، حتی اگر معامله با این شرکت‌ها هم‌‌اکنون با سود‌دهی بالایی همراه باشد. حوزه‌های اقتصادی که سبب افزایش آلودگی محیط زیست می‌شوند، یا در نحوه مدیریت آن‌ها ناروشنی وجود دارد، نیز از حوزه سرمایه‌گذاری صندوق نفت خارج‌اند. به‌تازگی پارلمان نروژ با موافقت گسترده‌‌ی احزاب این کشور تصمیم گرفت که صندوق نفت سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌هایی را کاهش دهد که ۳۰ درصد درآمد یا ۳۰ درصد از برق مصرفی‌شان را از طریق انرژی‌های فسیلی بدست می‌آورند. DW.DE
یکشنبه, 03 خرداد 1394 ساعت 09:29

ممنوعيت دور ريختن غذا در فرانسه

« فرانسه با تصويب قانوني، دور ريختن غذاهاي فروش نرفتهاي را كه همچنان قابل استفاده هستند، از سوي فروشگاههاي بزرگ ممنوع ميكند و براي شكستن اين قانون زندان و جرايم نقدي سنگيني در نظر ميگيرد. به گزارش سايت يورونيوز به موجب اين قانون كه بايد مورد تصويب نهايي سناي اين كشور قرار گيرد، رستورانهاي بزرگتر از ۴۰۰ متر مربع، ميبايد از ماه ژوئيه ۲۰۱۶ غذاهاي فروخته نشده و قابل استفاده خود را در اختيار مؤسسات خيريه و رستورانهاي عام المنفعه قرار دهند. به گفته وزارت محيط فرانسه هر فرد سالانه ۲۰ كيلو غذا را در اين كشور دور ميريزد كه هزينهاي بين ۱۲ تا ۲۰ ميليارد يورو براي اين كشور در بر دارد. ...اتحاديه اروپا به اعضاي خود پيشنهاد كرده است كه راهكارهايي براي پيشگيري از هدر رفتن غذا تدارك ببينندكه بتواند تا سال ۲۰۲۵ميزان دورريز خوراكيها را دستكم تا ۳۰ درصد كاهش دهد. آلمان نخستين كشوري بود كه در اروپا چنين طرحي را با عنوان «بهتر از آن كه دور ريخته شود» در سال ۲۰۱۲به معرض اجرا گذاشت. اين كشور همچنين در تقسيم غذاي دورريز اما قابل مصرف رستورانها و فروشگاههاي بزرگ، به وسيلهاينترنت پيشرو است...».
یونان در تازه‌ترین اقدام خود برای غلبه بر بحران مالی خواستار دریافت ۲۷۸ میلیارد یورو غرامت از آلمان شد. دولت یونان معتقد است که آلمان برای جبران جنایات نازی‌ها در این کشور باید این رقم را بپردازد. جانشین وزیر امور مالی یونان "دیمیتریس مارداس"، میزان بدهی آلمان به کشورش بابت جنایات جنگ جهانی دوم را ۲۷۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو محاسبه کرده است. مارداس در جلسه پارلمان این کشور اعلام کرد که این مبلغ توسط کمیته‌ای متشکل از اعضای پارلمان یونان بررسی و محاسبه شده است. موضوع طلب غرامت جنگی آتن از سال‌ها پیش بر روابط آلمان و یونان سایه افکنده است. در جریان جنگ جهانی دوم سربازان اس اس به قتل عام‌های هولناکی در یونان دست زدند. کشتار ساکنین روستای کوچک "دیستومو" (در عکس) در ماه ژوئن ۱۹۴۴ تنها یکی از آن‌ هاست. نازی‌ها در سال ۱۹۴۲ در جریان اشغال یونان مبلغ ۴۷۶ میلیون "رایش مارک" را در غالب "وام اجباری" از بانک مرکزی این کشور برداشت کرده بودند. به گفته دیمیتریس مارداس ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از مبلغ محاسبه شده، تنها بازپرداخت این "وام اجباری" است. باقی این مبلغ برای جبران خسارات وارد شده به زیرساخت‌های این کشور و شهروندان آن است. تاکید دولت آلمان بر بسته بودن این پرونده دولت یونان در ارتباط با خسارات جنگ جهانی دوم پژوهش‌ گسترده‌ای انجام شده است. در پی این پژوهش‌ها کمیته‌ای از اعضای پارلمان یونان تشکیل شده است که با همکاری دیوان عالی این کشور قصد دارد دولت آلمان را وادار به پرداخت این مبلغ کند. رقم دقیق غرامت جنایات نازی‌ها در یونان بین ۲۶۹ تا ۳۳۲ میلیارد یورو محاسبه شده است. نخست‌وزیریونان آلکسی سیپراس در جلسه ماه مارس در مقابل پارلمان این کشور اعلام کرد: « تشکیل این کمیته ادای احترام به قربانیان جنگ جهانی دوم و گروه‌های مقاومت فعال در این دوران است.» وی افزود: «ما البته رنجی که ملت آلمان زیر حکومت نازی‌ها متحمل شد را فراموش نکرده‌ایم.» آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پیش از این در واکنش به درخواست یونان اعلام کرده بود که پرونده این داستان چه از لحاظ سیاسی و چه حقوقی بسته شده است. براساس "توافقنامه ۲+۴" که در سال ۱۹۹۰ میان دولت‌های آلمان، روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه منعقد شد، از آن تاریخ دیگر دولت آلمان موظف به پذیرش درخواست غرامت جنگی از کشورهای دیگر نیست. یک قدم تا ورشکستگی یونان با کمبود جدی نقدینگی روبروست. در حال حاضر میان کشورهای کمک‌ دهنده و دولت آتن بر سر پرداخت آخرین وام بسته کمکی اتحادیه اروپا به این کشور درگیری وجود دارد. در صورت عقب افتادن یا لغو پرداخت آخرین وام به مبلغ ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو، امکان دارد یونان در جریان چند روز آینده ورشکست شود. شرکای بین‌المللی یونان از سال ۲۰۱۰ تا کنون با تزریق بیش از ۲۴۰ میلیارد یورو به اقتصاد یونان از ورشکستگی این کشور جلوگیری کرده‌اند.DW.DE
« ارزش برابري يورو در برابر دلار در روز جمعه ۱۵ اسفند به پايين‌ترين ميزان خود در ۱۱ سال و شش ماه گذشته رسيد و هر يورو در برابر ۱. ۰۸۵ دلار معامله شد. در ۱۶ سالي كه از عمر يورو گذشته فقط چند بار ارزش برابري آن به حد يك دلار رسيده است. به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، كاهش ارزش يورو به بهبود اقتصاد كشورهاي منطقه يورو كمك مي‌كند. اكنون براي جهانگردان آمريكايي سفر به سواحل معروف ايتاليا از سفر داخلي به سواحل اقيانوس اطلس در كاروليناي شمالي ارزانتر تمام مي‌شود. ارزش يورو، پول واحد اروپا، از ماه مه گذشته كه در آن زمان با ۱. ۴۰ دلار معاوضه مي‌شد، هم‌چنان روند كاهشي داشته است. در همين حال ارزش دلار در مقابل تمام ارزهاي ديگر رو به افزايش بوده است. روز جمعه ۱۵ اسفند يك يورو با ۱. ۰۸۵۰ دلار معاوضه شد كه پايين‌ترين نرخ برابري يورو از سال ۲۰۰۳ است. ...»سايت راديو فردا16 اسفند 1393ـ 7 مارس 2015
« درسال 93 قيمت اقلامي مانند نان وبنزين به‌صورت رسمي‌گران شدند و محصولاتي مانند مرغ وگوجه فرنگي در بازار قيمت‌هاي كم‌سابقه‌اي راتجربه كردند...درسال 93 چند گراني درباره‌اقلامي مانند نان، مرغ وبنزين پيش آمد. واكنش مردم نيز به اين گراني‌ها متفاوت بود، ازبي‌تفاوتي نسبت به¬گراني نان گرفته تا دعوت به تحريم دست جمعي مرغ. بااين همه به¬نظر مي‌رسد ارسال پيامك‌هاي طنزآميز نيز واكنش مردم نسبت به تمامي‌گرانيها در بازار بود.قيمت نان تا 40 درصد افزايش يافت -سال 93 با خبر گراني نان به‌دليل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و اصلاح كيفيت نان، همراه شد. قرار بود اين افزايش قيمت نان، كه در نيمه‌دوم سال و با تصويب هيأت وزيران در 14آبان ماه سال 93، اتفاق افتاد 30 درصد باشد ولي در عمل قيمت نان در نانواييهاي مختلف و در شهرهاي مختلف بسته به نوع نان و محله توزيع آن، با افزايش بيش از 30 درصدي قيمت مواجه شد، در مواردي حتي افزايش 40 درصدي قيمت نان گزارش شد. البته در ادامه طبق گفته مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، قرار شد كه در هيچ استاني سقف قيمت‌هاي نان بالاتر از ۳۰ درصد نرود و نانواييها حداكثر نان را با افزايش 30 درصدي به مردم عرضه كنند.يكي ديگر از اقلامي كه قيمت آن، در اوايل سال 93 افزايش يافتند، بنزين و گازوييل بودند. به اين ترتيب كه در ارديبهشت ماه، قيمت بنزين يارانه‌اي از ليتري 400 تومان به ليتري 700 تومان و قيمت بنزين آزاد از ليتري 700 تومان به ليتري 1000 تومان رسيد. هم‌چنين قيمت گازوييل يارانه‌اي از 150 تومان در هر ليتر به 250 تومان افزايش يافت و نرخ گازوييل با عرضه آزاد از 350 تومان به 500 تومان در هر ليتر رسيد.قاچاق، گوشت را گران كرد -يكي ديگر از اقلام مصرفي مردم كه در سال 93 افزايش قيمت را تجربه كرد گوشت گوسفندي بود كه 15 درصد افزايش يافت. علت افزايش گوشت گوسفندي نيز خروج غيرمجاز دام عنوان شد.يكي ديگر از اقلامي كه افزايش قيمت محسوسي را در سال 93 تجربه كرد، گوجه فرنگي بود. علت گراني گوجه فرنگي كه در پاييز امسال به كيلويي هشت هزار تومان هم رسيده بود، سرمازدگي و انجام نشدن تنظيم بازار اعلام شد. البته در ادامه قيمت گوجه فرنگي نيز با ورود ميوه تازه از شهرهاي مختلف كشور كاهش يافت.هم‌چنين يكي ديگر از اقلامي كه در سال 93 نوسانات شديدي را در قيمت تجربه كرد، مرغ بود ...و تا پايان بهمن ماه، افزايش قيمت قابل توجهي پيدا كرد، ...و از كيلويي پنج هزار تومان در آذر ماه به كيلويي هشت هزارو 500 تومان در پايان بهمن ماه رسيد. البته افزايش قيمت مرغ با واكنش مردم روبه‌رو شد. چنان‌چه، در شبكه‌هاي اجتماعي فراخوان‌هايي درباره دعوت عمومي به تحريم مرغ منتشر شد. هرچند كه بنا بر گفته رئيس اتحاديه پرنده و ماهي، احتمال اين‌كه مرغ تا پايان اسفند ماه كاهش محسوسي بيابد وجود دارد.»اقتصادنيوز
!اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي روي کاغذ و ميز مذاکره حل و فصل نمي شود« ساري- چند سال است مزارع شمال ايران در سوگ از دست دان طلاي سفيد نشسته و اکنون محققان نگران آن هستند که برنج نيز به سرنوشت شوم پنبه دچار شود. کشاورزي يکي از محورهاي اقتصادي و به عنوان مهمترين رکن تأمين کننده امنيت غذايي و اجتماعي به¬شمار مي آيد که در اين عرصه کنوني برنج به عنوان يکي از محصولات اساسي و استراتژيک کشور نقش تعيين کننده اي براي جامعه داردکه در توليد محصولات کشاورزي آب به عنوان مهمترين چالش توليد برنج در کشور محسوب مي¬شود. تغيير کاربري اراضي، کمبود آب و خشکسالي، مشکلات فراروي بازرگاني، واردات بي رويه، آسيب وارد کردن به اکوسيستم شمال و عدم رعايت الگوي کشت، نگراني حذف کشت برنج ازمزارع شمال را بيشتر مي کند. در حال حاضر ۵۸۰ هزار هکتار از مزارع کشور به کشت برنج اختصاص دارد که مازندران با داشتن بيش از ۲۰۰ هزار هکتار، ۴۲ درصد محصول برنج کشور را توليد مي کند. قربانعلي نعمت زاده رئيس پژوهشکده ژنتيک و زيست فناوري طبرستان ...سرانه مصرف برنج درکشور را ۳۰ الي۴۰ کيلوگرم دانست و گفت: درحال حاضر برنج با قرار گرفتن در وعده غذايي جايگاه خود را در بين مردم جامعه حفظ کرده است، لذا بايد به مقوله امنيت غذايي و امنيت برنج به صورت گسترده پرداخته شود. به دليل عدم سياست هاي روشن دولت¬ها، نبود برنامه وتعهد به اجراي آن وهمچنين نبود امنيت غذايي و برنج هم اکنون باچالش برنج مواجه شديم. ...درسال گذشته دو ميليون تن برنج سفيد وارد کشور شد-...درحالي¬که توليدکنندگان برنج داخلي بهترين و باکيفيت¬ترين ارقام رابه بازار مصرف ارائه مي¬کنند اما باوجود سختي¬کار و مشقت¬هاي فراوان به¬دليل واردات بي رويه در کشور از¬سود حاصله محصولات¬کشاورزي توليد شده بازمي مانند... دلالي که به واردات برنج روي مي آورد چرا بايد حق و حقوق کشاورزان را به جيب بزند و در دليلي روشن تر چرا به جاي ۵۰۰ تن برنج دو ميليون تن برنج وارد کشور مي شود. ...در طرح خود اتکائي بايد طرح هاي ارائه شده سابق را مورد تحليل و بررسي قرار دهيم چرا که به کاربردن کلماتي همچون اتکايي و خودکفايي به تنهايي حلال مشکلات کشاورزان نخواهد بود. ...اقتصاد مقاومتي بخش کشاورزي روي ميز مذاکره حل نمي شود- نعمت زاده ادامه داد: سياستگذاري هاي امروز ما در برنامه برنج کشور با اشکال مواجه است چرا که اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي روي کاغذ و ميز مذاکره حل و فصل نمي شود لزوما بايد اين طرح را در داخل زمين کشاورزي و ميدان عمل اجرا کنيم. وي با بيان اينکه سلامت مردم با واردات برخي برنج هاي تاريخ گذشته و بي کيفيت به خطر مي افتد، افزود: در بحث سلامت مردم چه کسي پاسخگو خواهد بود، چرا که با تغيير برند و بسته بندي برنج هاي وارداتي تاريخ گذشته وبي کيفيت سلامت مردم را با مشکل روبرو مي سازند. اين محصولات مشخص نيست از کدام مرزها وارد کشور و بدون در نظر گرفتن سلامت مردم بسته بندي و با برند جديد به بازار مصرف عرضه مي شوند....رئيس مرکز توسعه مکانيزاسيون کشور با اشاره به اينکه کشاورزان جزو کم توقع ترين اقشار جامعه هستند تصريح کرد: اگر تقاضاي کشاورزان در زمينه ارائه تسهيلات، تجهيز و نوسازي ماشين آلات کشاورزي پاسخ داده شود در جهت توليد بيشتر محصولات خواسته اي نخواهند داشت. عباسي با بيان اينکه سياست هاي دولت اصلا به نفع کشاورزان نيست، اظهار کرد:.... هرساله ۱۰ الي ۱۵ درصد از توان کشاورزي و ميزان توليد کاسته مي شود، چه دليلي دارد تمامي مشکلات و معاملات کشاورزي را بر دوش کشاورزان بگذاريم؟ چرا به¬جاي عملي کردن مصوبات، شعارهاي الکي مي دهيم؟ ...به تاکيد کارشناسان، تغيير کاربري اراضي¬شاليزاري، قابل توجه¬ بودن محصولات ويژه توليد، پايين بودن نقدينگي کشاورزي و بي نتيجه بودن تحقيقات از جمله محدوديتها است و بايد براي حفظ اراضي به موارد ذکر شده توجه ويژه اي شود. همچنين براي رسيدن به ضريب خوداتکايي و بهره وري، ميزان توليدات بايد افزايش يابد و اصلاح و نوسازي تکنولوژي و کارخانجات، افزايش ضريب مکانيزاسيون، افزايش سطح ارقام پرمحصول، توسعه سطح پرورش رتون و کشت مجدد ارقام برنج، توسعه تحقيقات کاربري بويژه ارقام اصلاح شده بايد مدنظر قرار گيرد.»خبرگزاري مهر
« پكن (رويتر) - آژانس بين‌المللي انرژي ( (IEA گفت ايالات متحده آمريكا تا سال 2020 كماكان بزرگترين منبع فزاينده تامين‌كننده نفت جهان باقي خواهد ماند، اين پيش بيني نافي انتظاراتي مبني بر كاهش جدي در افزايش توليد نفت شيل آمريكا مي‌باشد. همزمان با اين پيش‌بيني قيمت نفت برنت روز سه‌شنبه زير 58 دلار در هر بشكه باقي ماند.
دوشنبه, 20 بهمن 1393 ساعت 13:18

مقايسه قيمت نقت با هفته گذشته

نهادهای تحت نظر رهبر علی‌رغم سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمد و برخورداری از همه نوع رانت ارزی و وام کم بهره و دیگر منابع کشور مالیات نمی‌پردازند. به دلیل شرایط تحریم‌ها و پایین آمدن قیمت نفت اعضای مجلس تلاش کرده‌اند برخی از این نهادها را مجبور به دادن مالیات کنند. ا
« بعد از اين‌كه اتحاديه‌هاي كارگري آمريكا خواهان اعتصاب گرديدند و معامله كنندگان [بازار نفت نيز] در هفته گذشته از افزايش قيمت نفت بهره بردند، اوايل روز دوشنبه قيمت نفت خام كاهش يافت.
« كارشناسان در طيف چپ و راست بر اين مشكل دست مي‌گذارند و اتحاد نظر دارند [كه مشكلي به‌عنوان شكاف در ثروت افراد در جامعه وجود دارد] ولي هركارشناسي نظر خودش را براي حل اين مشكل ارائه مي‌دهد...
جایی نیست که رژیم حضور داشته باشد و شرایط روند نابسامانی را طی نکرده باشد. گزارشها حاكي است كه به‌دنبال اعتراض سهامداران به افت شاخص بورس و قيمت سهام، اين اعتراضات به «‌خشونت» كشيده شده است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان