01252020شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

صفحات ویژه

توقف جنايت‌هاي رژيم عليه قيام‌كنندگان در زندانها اجلاس استماع شاهدان و خانواده‌هاي شهيدان قتل عام 67 كلوپ ملي مطبوعات درشهر ژنو - مقراروپایی ملل متحد 12 بهمن 1396 - 1 فوريه 2018 درجلسه یی که با شرکت شماري از سازمان‌هاي غير دولتي داراي رتبه مشورتيِ ملل متحد، در کلوپ مطبوعات ژنو برگزار شد، سخنرانان تأكيد كردند كه سركوب و جنايات رژيم در جريان قيام بزرگ مردم ايران كه از هفتم دي‌ماه گذشته شروع شده، لزوم تحقيقات دربارة جنايت‌هاي رژيم و سپردن عاملان آن به دست عدالت را دوچندان مي‌كند. دراین جلسه که به ابتکار انجمنِ «عدالت براي قربانيان قتل عام سال ۶۷» تشکیل شد، برجسته‌ترين حقوقدانان بين‌المللي، زندانيان از بند رسته و شاهدان و خانواده‌هاي شهيدان قتل عام زندانیان سیاسی شرکت داشتند ، در اين جلسه، سخنرانان درحسابرسي از سرانِ حكومت آخوندي و توقف جنايت‌هاي رژيم عليه قيام‌كنندگان در زندان‌ها فراخوان دادند. سخنرانی برجسته‌ترين حقوقدانان بين‌المللي و حمايت سازمان‌هاي غير دولتي داراي رتبة مشورتي سازمان ملل در جلسة استماع شهود قتل عام و جنایات دیکتاتوری آخوندی که در كلوپ مطبوعات ژنو تشکیل شد، نمایندگان سازمان‌هاي غير دولتي داراي رتبه مشورتي ملل متحد و حقوقدانان برجسته، با اشاره به دستگيري‌هاي گسترده در جريان قيام بزرگ مردم ايران و قتل شماري از قيام‌كنندگان در زندان‌ها بر لزوم توقف این جنایات سرکوبگرانه تاکید کردند. در اين جلسه استماع كه با شركت و سخنراني شماري از برجسته‌ترين حقوقدانان متخصص در امور حقوق بشر بين‌المللي برگزار شده بود، تعدادي از شاهدان، زندانيان سياسي از بند رسته و اعضاي خانواده‌هاي شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ به اداي شهادت پرداختند. در اين اجلاس كه به‌مدت قريب به 8 ساعت ادامه داشت، نمايندگان هيأت‌هاي نمايندگي کشورهاي مختلف در سازمان ملل، سازمان‌هاي غيردولتي، شخصيت‌هاي مدافع حقوق بشر مستقر در ژنو و همچنين نمايندگاني از ملل متحد شرکت کردند و به تهيه گزارش پرداختند. جلسه استماع جامعه مدني در ژنو، بطور سمبليک در قالب يک دادگاه جامعه مدني و در ۴ قسمت برگزار شد. در شروع اين اجلاس، طاهر بومدرا در سخنان افتتاحية خود ضمن معرفي حقوقدانان برجسته و متخصصين حقوق بشر، علت و هدف برگزاري جلسه استماع را توضيح داد. وي گفت كه قتل عام (67 در ايران) هم‌چنان ادامه دارد و تأكيد كرد كه جنايات رژيم عليه قيام‌كنندگان، يكي از شواهد اين واقعيت است. کريستي بريملو- رئيس کميته حقوق بشر کانون وکلاي انگلستان و ولز کريستي بريملو، وکيل برجسته انگلستان با رتبه مشورتي ملکه و رئيس کميته حقوق بشر کانون وکلاي انگلستان و ولز به نيابت از جانب همة قتل عام شدگان سال ۶۷ و خانواده‌هاي آنها کيفرخواست خود را عليه عاملان اين جنايت ارائه کرد. خانم بريملو با استناد به فتواي جنايتكارانة خميني جلاد، نامه‌هاي منتظري و نوار صوتي ديدار او با ۴ تن از اعضاي هيأت‌هاي مرگ و همچنين اعترافات سران رژيم، نتيجه‌گيري کرد که به‌طور حتم آنچه در سال ۶۷ رخ داد، مصداق جنايت عليه بشريت است. وي با اشاره به اين‌كه اعضاي هيأت مرگ هم‌اكنون نيز از بالاترين سران رژيم آخوندي هستند تأكيد كرد كه جنايات سال ۶۷ در ايران هم‌چنان ادامه داشته است. كريستي بريملو با اشاره به دستگيري‌هاي گسترده در جريان قيام بزرگ مردم ايران و قتل شماري از قيام‌كنندگان در زندان‌ها بر لزوم پايان‌دادن به مصونيت عاملان اين جنايات تأكيد كرد و به تحقيقات بين‌المللي و قرار دادن تمامي مسئولان اين جنايت‌ها در مقابل عدالت در يك دادگاه بين‌المللي فراخوان داد او سپس از شش تن از زندانيان سياسي سابق و خانواده هاي شهيدان دعوت کرد تا در مورد مشاهداتشان شهادت بدهند. شهادت‌هاي تکان‌دهندة آنها از جنايات دژخيمان رژيم، حاضران در اين جلسة استماع را به‌شدت تحت تأثير قرار داد. قسمت دوم جلسه پنلي متشکل از متخصصان حقوق بشر بود. در اين پنل ژان زيگلر، نايب‌رئيس کميتة مشورتي شوراي حقوق بشر، اريک سوتاس از چهره‌هاي برجستة مدافع حقوق بشر که بمدت ۲۰ سال رياست سازمان جهاني عليه شکنجه را بعهده داشته، خوآن گارسه وکيل سرشناس بويژه در امر پيگیري مسئولان جنايت عليه بشريت و طاهر بومدرا، شرکت داشتند. :دكتر خوان گارسه –وكيل سرشناس درامر پيگيري مسئولان جنايت عليه بشريت خوان گارسه در سخنراني خود بر لزوم اقدام ارگان‌هاي بين‌المللي و تحقيقات دربارة قتل عام 67 تأكيد كرد، و گفت: جلسة امروز فقط گراميداشت قربانيان ديروز نيست، بلكه هم‌چنين كمكي به نسل كنوني و براي آيندگان است. ژان زيگلر نائب رئيس كميته مشورتي شوراي حقوق بشر ژان زيگلر در مقدمه صحبت هايش به بررسي تاريخي مقابله مجاهدين و خميني پرداخت و گفت از همان ابتدا مسعود رجوي به خميني گفت که مردم ايران براي آزادي انقلاب کرده‌اند و درخواست او براي همکاري را رد کرد. وي بعد از تشريح اين روند از جمله با استناد به فهرست اسامي و مشخصات ۲۰ هزار تن از شهيدان مجاهد خلق به بررسي قتل عام سال ۶۷ پرداخت. ژان زيگلر مردم ايران دوباره بپاخاسته‌اند؛ امروز با يك نسل جديد مواجهيم؛ جواناني كه با به خطر انداختن جان خود دست به تظاهرات زده‌اند... طبعاً در اعتراض به وضعيت وخامت‌بار اقتصادي و فساد آخوندها اين كار را انجام مي‌دهند؛ اما عميق‌تر از آن، نقطة انگيزش آنها، شهيدان سال 67 هستند. آنها به آزادي، دموكراسي و احترام به حقوق بشر فراخوان مي‌دهند. قطعاً آنها با الگوي قهرمانانة شهيدان سال 67 تغذيه مي‌شوند... ژان زيگلر تأكيد كرد: مبارزة مجاهدين و شوراي ملي مقاومت... براي آزادي ما نيز هست؛ چون با به اسلام روشنايي، هم‌زيستي و همكاري... نيازمنديم. ابعاد (اين مبارزه) جهاني است؛ نه فقط در فداكاراي شهيدان سال 67 بلكه هم‌چنين در فداكاري كساني كه امروز و همين الآن تحت شكنجه... قرار دارند...، يك رابطة ارگانيك بين فداكاري آنها و آزادي ما وجود دارد. ژان زيگلر در پايان سخنانش گفت: بايد ملل متحد يك دادگاه ويژه در رابطه با ايران تشكيل بدهد تا به مصونيت (مقامات اين رژيم) كه براي بشريت شرم‌آور است، پايان داده شود. طاهر بومدرا طاهر بومدرا در سخنانش وظايف سازمان ملل را مرور و نتيجه‌گيري کرد که گزارشگران موضوعي ملل متحد چه به صفت فردي چه به صفت جمعي موظفند در رابطه با اين جنايت عليه بشريت دست به اقدامات لازم بزنند و از جمله خواستار اقدامات مشخص از سوي کميسر عالي حقوق بشر بشوند. وي همچنين تأكيد کرد که کميسر عالي حقوق بشر موظف است يک هيأت حقيقت‌ياب و کميسيون تحقيق براي رسيدگي به اين موضوع اختصاص بدهد. :اريك سوتاس –رئيس پيشين سازمان جهاني عليه شكنجه اريك سوتاس در سخنانش به تحقيقات جامعة بين‌المللي در مورد جنايت‌هاي رژيم آخوندي در جريان قتل عام سال 67 فراخوان داد، و گفت: مبارزه با مصونيت، تنها عاملي است كه عدم تكرار (جنايات) را تضمين مي‌كند... سومين قسمت برنامه: خانم کريستي بريملو ۹ شاهد ديگر از زندانيان سابق سياسي و خانواده‌هاي شهيدان قتل عام را براي اداي شهادت فراخواند كه هر يك از آنها نيز وجوه مختلف مشاهداتشان را دربارة جنايت‌هاي رژيم در زندان‌ها و شواهد انكارناپذير جنايت عليه بشريت در قتل عام 67 را تشريح كردند. قسمت چهارم: جلسه استماع جامعه مدني پيرامون قتل عام سال ۶۷ سر جفري رابرتسون قاضي پيشين دادگاه ويژه سرالئون که توسط سازمان ملل براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت ايجاد شده بود و پروفسور اريک داويد حقوقدان برجسته در امور حقوق بشر انساندوستانه از بلژيک نظرات خود را دربارة ماهيت قتل عام ۶۷ و وظايف سازمان ملل در اين رابطه تشريح کردند. جفري رابرتسون-رئيس پيشين دادگاه ويژه ملل متحد براي سيرالئون جفري رابرتسون توضيح داد که هيچ توجيهي براي قتل عام سال ۶۷ وجود ندارد و با استناد به فاکت‌هاي مشخص تبليغات رژيم آخوندي را که براي گريز از حسابرسي و مجازات، تلاش مي کند آن‌را به عمليات کبير فروغ جاويدان ربط بدهد رد کرد. وي گزارشگر ويژه ملل متحد دربارة وضعيت حقوق بشر در ايران را فراخواند که خواستار تشکيل يک کميسيون تحقيقات مستقل بشود. :پروفسور اريك داويد-حقوقدان برجسته درامور حقوق بشر انسان دوستانه پروفسور اريک داويد نيز ضمن ارائه بحث مبسوطي حول قوانين بين‌المللي با استناد به مادة ۷ معاهدة رم تأکيد کرد که آن‌چه در سال ۶۷ در ايران رخ داد مصداق بارز جنايت عليه بشريت است و سازمان ملل بايد يک هيأت مستقل براي تحقيقات تشکيل دهد.
در آستانه تشکیل دادگاه برای سه تن از هموطنان مسیحی به خاطر فعالیتهای مذهبی و به بهانه اقدام علیه امنیت رژیم، چهار تن از گزارشگران ملل متحد در مورد نحوه محاکمه آنان هشدار دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد: عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر درایران, احمد شهید گزارشگر ویژه آزادی مذاهب و عقاید, فرناند دو وارنس گزارشگر ویژه امور اقلیت‌ها, و دینیوس پوراس گزارشگر ویژه حق دسترسی به سلامت. در بیانیه خود هشدار دادند كه اقلیتهای مذهبی در ایران با ” تبعیضهای شدیدی” مواجه هستند و سه مسیحی که قرار است این هفته مورد محاکمه قرار گیرند بایستی شرایط یک دادگاه عادلانه برای آنها مهیا شود. در بیانیه گزارشگران ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیتِ ارائه خدماتِ پزشکی به دستگیرشدگان آمده است: پیروان مسیحیت در ایران، خصوصا آنهائیكه مذهبشان را تغییر داده اند، با تبعیض شدید و آزار و اذیت مذهبی مواجه هستند.  
خانم کریستی بریملو، رئیس کمیته حقوق بشر انگلستان و ولز از سخنرانان این مراسم بود. نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» روز پنجشنبه جلسه ای با حمایت چهار سازمان غیر دولتی در ژنو برگزار کرد که طی آن از سازمان ملل خواست با رسیدگی به کشتار جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در ایران، جلوی کشتار بیشتر مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران گرفته شود. این نهاد که مقر آن در لندن است، انجمنی از خانواده های زندانیان سیاسی است که در سال ۱۳۶۷ خورشیدی توسط نظام ایران کشته و در گورهای دسته جمعی دفن شدند. در نشست نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» در ژنو برخی شاهدان عینی عکس هایی از خانواده خود که به رغم داشتن حکم زندان، اعدام شدند، نمایش دادند. در این جلسه، کارشناسان خواستند جامعه جهانی به عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنهائی که جرأت می کنند مخالف نظام سخن گویند، رسیدگی کند. در این نشست، برخی شاهدان عینی عکس هایی از خانواده خود که به رغم داشتن حکم زندان، اعدام شدند، نمایش دادند. یکی از شاهدان عینی کشتار ۶۷ ایران، در این نشست با اشاره تشابه کشتار ۶۷ و سرکوب های اخیر گفت: فکر می کنید آیا اتفاقی است که پس از تظاهرات ژانویه ۲۰۱۸، اجساد ۱۰ تن از آن معترضین را نمی بینیم؟ مقامات جمهوری اسلامی ایران می گویند آنها یا در زندان خودکشی کرده یا معتاد به مواد مخدر بوده و به این دلیل جان خود را از دست دادند... یا اینکه علناً اعلام کردند که یکی از آن افراد چنان از شرکت خود در تظاهرات پشیمان بود که در زندان دست به خودکشی زد. از جمله سخنرانان این مراسم، خانم «کریستی بریملو» رئیس کمیته حقوق بشر انگلستان و ولز ابود. خانم برایملو هشدار داد کسانی که هنوز در زندان هستند، در معرض خطر قرار دارند. برگزار کننده نشست از شماری قضات سازمان ملل، مقامات ارشد و کارشناسان حقوق بشر دعوت کرده بود مدارکی را که نهاد در اختیار دارد، بررسی کند. «طاهر بومدرا»، مشاور سابق نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای عراق «طاهر بومدرا»، مشاور سابق نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای عراق دیگر سخنرانی این نشست بود. آقای بومدرا گفت: در صورتیکه تحقیقاتی در مورد کشتار ۱۹۸۸ و کشتارهای اخیر انجام نشود، جامعه مدنی چاره ای دیگر ندارد جز این که خود دست به اینکار بزند و ما امیدوارم کارشناسان ما امروز، مدارک و شواهدی را که نشان میدهد در تابستان ۱۹۸۸ چه رخ داد، بررسی کنند. در پایان جلسه، همه شرکت کنندگان اعتقاد داشتند کشتار ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت تلقی می شود. خانم برایملو گفت شواهد نشان می دهد که شمار قربانیان حداقل ۳۰ هزار نفر است. شمار قابل توجهی از زندان سیاسی کشته شده، اعضای مجاهدین خلق بودند. برگرفته از سایت صدای آمریکا
طاهر بومدرا طی مقاله‌یی در مجله نیوزویک به تشکیل یک کمیته تحقیق ملل متحد برای تحقیقات درباره قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و حسابرسی از عاملان این جنایت فراخوان داد وی  نوشته است: «خشونت بی‌رحمانه و شدید مقامات (رژیم) ایران علیه تظاهرکنندگان (در قیام‌های اخیر)، یک شاخص دیگر است که (نشان می‌دهد) مصونیت از مجازات، رژیم آخوندها را در سرکوب مخالفان جری‌تر کرده است.... جامعه بین‌المللی باید یک پیام قوی به مقامات (این رژیم) بفرستد که مصونیت از مجازات دیگر پذیرفته و تحمل نخواهد شد». طاهر بومدرا در شروع مقاله خود در نیوزویک می‌نویسد: سازمان ملل معمولاً بخاطر بی‌عملی و مداخله‌نکردن فوری برای نجات قربانیان نقض‌های جدی حقوق بشری مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این ملاحظه‌یی است که من زمانی که در صحنه به‌عنوان رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل در عراق کار می‌کردم به ثبت می‌دادم. تحقیق درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ در ایران هم یک پرونده دیگر است که جامعه بین المللی در اقدام به‌موقع در ارتباط با آن شکست خورد. طاهر بومدرا با اشاره به دستگیری چندین هزار تن از قیام‌کنندگان و قتل شماری از آنها زیر شکنجه در زندان‌های رژیم آخوندی، افزود: “رژیم ایران بخاطر کشتار پنهانی مخالفان خود در زندان‌ها بدنام است و شاخص‌ترین پرونده در این میان مربوط به قتل عام سال ۱۹۸۸ است. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در آوریل گذشته گزارش داد که وزیر دادگستری کنونی و مقامات عالی‌رتبه دیگر (رژیم) ایران، عضو هیأت‌های مرگی بوده‌اند که قتل عام را انجام دادند. خشونت بی‌رحمانه و شدیدی که مقامات (رژیم) ایران اخیراً علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز استفاده کردند یک شاخص دیگر است که (نشان می‌دهد) مصونیت از مجازات، رژیم آخوندها را در سرکوب مخالفان جری‌تر کرده است. نباید به عاملان جنایت‌های شدید قبلی در ایران اجازه داده شود که دست به یک کشتار سیستماتیک جدید معترضان بزنند. جامعه بین‌المللی باید یک پیام قوی به مقامات (رژیم) ایران بفرستد که مصونیت از مجازات دیگر پذیرفته و تحمل نخواهد شد. یک کمیته تحقیق سازمان ملل برای حسابرسی از عاملان قتل عام ۱۹۸۸ باید اجازه اقدامات تنبیهی علیه اعضای مشخص حکومت و قضاییه (رژیم) ایران را بدهد که به‌صورت علنی اعتراف کردند و پذیرفتند که در روندی که به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۹۸۸ راه برد، شرکت داشته‌اند. کمیسر عالی (حقوق بشر ملل متحد) باید لحظه را دریابد و همه کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید حمایتشان را از وی در تشکیل یک کمیته برای تحقیق درباره قتل عام ۱۹۸۸ و خاتمه‌دادن به مصونیت از مجازات در ایران به‌عمل بیاورند.
به رغم تمامی مخالفتها و کارشکنی ها توسط قدرتها و دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل علیه قیام مردم ایران، جلسه شورای امنیت برای بحث در باره این موضوع به مدت ۲ ساعت در شبانگاه جمعه ۱۵ دی (۵ ژانویه ۲۰۱۸) برگزار شد. این نخستین جلسه شورای امنیت در ترکیب جدید در سال ۲۰۱۸ بود که با موضوع ایران آغاز گردید. دستیار دبیر کل ملل متحد گزارش کرد: تظاهر کنندگان در ایران در شعارهای خود خواهان توقف دخالتهای رژیم ایران در منطقه شده اند بر اساس اظهارات مقامات ایران ۲۰ تن از تظاهرکنندگان کشته و نزدیک به هزار تن دستگیر شده اند اما گزارشات هنوز حاکی از تداوم تظاهرات است. پس از گزارش دستیار دبیرکل نمایندگان دولتهای مختلف در موافقت و در مخالفت با قیام و در واقع در مخالفت و موافقت با رژیم آخوندی به شیوه مرسوم در شورای امنیت سخن گفتند. در یک تقسیم بندی آشکار نمایندگان گینه استوایی، حبشه، ساحل عاج، بولیوی همراه با چین و روسیه در طرف رژیم و بقیه اعضای شورای امنیت در طرف مردم ایران یا دارای مواضع بینابینی بودند. نماینده حکومت ساحل عاج در میان بهت و حیرت ناظران خواهان دفاع از حقوق کسانی شد که در تظاهرات در ایران شرکت نکرده اند! آخرین سخنران، نماینده رژیم بود که به نحو مضحکی ترامپ و آمریکا را به دامن زدن به خشونتها در ایران و همدستی با داعش متهم کرد. واضح است که صرفنظر از مواضع و محتوای اظهارات نمایندگان حکومتهای مختلف، نفس برگزاری اجلاس فوق العاده برای بحث در باره قیام مردم ایران علیه رژیم ولایت فقیه، دستاورد فوق العاده ای برای قیام آفرینان است. خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با درود به قیام آفرینان در سراسر ایران در این باره گفت: نفس پایان دادن به سکوت در باره ایران و در هم شکستن دیوار ستبر چهار دهه مماشات، ثمره قیام و خون شهیدان و رنج اسیران است چرا که تابحال دولت‌های بزرگ جهان به‌سرکوب وحشیانه مردم ما/ و به‌ اعدام ۱۲۰ هزار مجاهد و مبارز/ چشم بسته بودند. اما جوانان و مردم قیام آفرین اکنون در نخستین قدم تاریخچه شورای امنیت و سازمان ملل در رابطه با ایران را ورق زدند. این نشان میدهد که جوانانی که در خیابان‌های ایذه/ دورود/ تویسرکان/ قهدریجان و جوی‌آباد اصفهان و ۷۵ شهر دیگر بپاخاستند، میتوانند و باید تاریکترین صفحه تاریخ ایران را ورق بزنند. خانم رجوی افزود همچنانکه مسعود گفته است: «اگر ایستادگی کنید جهان با شما و در کنار شما خواهد ایستاد ». سخنرانی نیکی هیلی در جلسه شورای امنیت درمورد ایران نیکی هیلی: طی هفته گذشته آنچه که در کشور ایران اتفاق افتاده، چیزی است که جهان باید به آن توجه کند. این واقعه خود بیان خودجوش حقوق بشر است. مردم ایران در بیش از ۷۹ نقطه در سراسر کشور بپا خاسته‌اند. این نمایش قدرتمندی از سوی مردم شجاعی است که آنقدر جانشان از دولت سرکوبگر خود به لب رسیده که حاضرند در اعتراض علیه آن، جان خود را به‌خطر بیندازند. جهان باید شجاعت آنها را تحسین کند.صدای مردم ایران باید شنیده شود. ما درباره نقش واقعی حقوق بشر در شورای امنیت بحث کرده‌ایم و برخی از همکاران ما معتقدند که حقوق بشر جایی در اینجا ندارد. آنها معتقدند که حقوق بشر و آزادی‌های پایه‌یی، تنها به دولت‌هایی مربوط می‌شود که در کنترل این پدیده‌ها هستند.ایالات متحده در این عقیده با آنها هم نظر نیست. حقوق بشر هدیه‌یی از سوی دولت‌ها نیست، بلکه حق لاینفک خود مردم است. آزادی و شرافت انسانی قابل جداسازی از صلح و امنیت نیستند. وقتی حقوق مردم از آنها سلب می‌شود، مردم دست به یک مقاومت برحق می‌زنند. اگر به خواسته‌های آنها اعتنایی نشود، صلح و امنیت به‌خطر می‌افتد.ما در سراسر تاریخ انسان، شاهد این حقیقت بوده‌ایم. مورد سوریه شاهد وحشتناکی بر این حقیقت هستند و آن‌چه در شهرها و شهرستان‌های سراسر ایران در حال وقوع است، همین حقیقت پایه‌یی را به نمایش می‌گذارد. خوار شمردن حقوق مردم توسط رژیم ایران سال‌های متمادی است که به‌صورت گسترده‌یی ثبت شده است. مردم ایران سرانجام جانشان به لب رسیده و این‌را با آمدن به خیابان‌ها ابراز می‌کنند.مردم ایران ماهیت رژیم حاکم را می‌شناسند. اگر به شعارهایی که مردم در خیابان می‌دهند گوش کنید، این شناخت آنها نسبت به رژیم به وضوع تمام نمایان است. سازمان ملل گزارش داده که رژیم ایران دست‌کم ۶ میلیارد دلار در سال برای سرپا نگه‌داشتن رژیم جنایتکار اسد در سوریه خرج می‌کند.مردم ایران این‌را می‌دانند و به همین دلیل به حکومت خود می‌گویند: «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن». رژیم ایران میلیون‌ها دلار در سال خرج گروه‌های شبه نظامی در عراق می‌کند.میلیون‌ها دلار دیگر در سال به شبه نظامیان حوثی در یمن می‌دهد که شامل ارسال موشک‌های بالیستیک به آنهاست تا آن‌را به کشور‌های دیگر شلیک کنند.در همین حال، یک خانواده متوسط ایرانی، امروز ۱۵ درصد فقیرتر از ۱۰ سال پیش است. به همین دلیل مردم ایران می‌گویند: «فکری به حال ما کن». رژیم به نخبگان و کسانی که در ارتباط نزدیک با خودش هستند قرض با نرخ بهره پایین می‌دهد. رژیم قراردادهای ساختمانی به شرکت‌های وابسته به سپاه فاسد پاسداران می‌دهد. آنها ساختمان‌هایی بنا می‌کنند که فاقد ایمنی هستند. هزاران فقره از این ساختمان‌ها طی زلزله‌یی فروریخت و صدها تن کشته شدند و مردم ایران شعار می‌دهند: «فکری به حال ما کن». مردم ایران امروز حکومت را مخاطب قرار می‌دهند و پیام آنها غیر قابل انکار است: «حمایت از تروریسم را متوقف کن. پرداخت میلاردها دلار از پول ما به قاتلان و دیکتاتورها را متوقف کن. گرفتن پول ما و خرج‌کردن آن برای شبه نظامیان خارجی و جنگ‌های نیابتی را متوقف کن» «فکری به حال ما کن».کشور‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان، حمایت خود را از مردم ایران ابراز کرده‌اند. ولی ما باید کارهای بیشتری انجام بدهیم.رژیم ایران در تلاش برای قطع ارتباطات بین تظاهرکنندگان، دسترسی به اینترنت را قطع کرده است. آنها تلاش می‌کنند صدای مردم ایران را ساکت کنند. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم چنین اتفاقی بیفتد. هر کشور عضو سازمان ملل دارای استقلال است، ولی کشورهای عضو نمی‌توانند از استقلال خود به‌عنوان بهانه‌یی برای نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های پایه‌یی مردمشان استفاده کنند.من همه همکاران خود را فرا می‌خوانم تا برای بازتاب و تقویت پیام مردم ایران به من بپیوندند و حکومت ایران را فرا می‌خوانم که به سانسور صدای مردم ایران خاتمه دهد و دسترسی به اینترنت را مجدداً برقرار کند.زیرا در نهایت، این مردم ایران هستند که سرنوشت خود را تعیین خواهند کرد و جای هیچ گونه تردیدی نیست که ایالات متحده بی چون و چرا درکنار کسانی در ایران ایستاده است که در جستجوی آزادی خود، شکوفایی برای خانواده‌هایشان و شرافت برای میهنشان هستند. ما سکوت پیشه نخواهیم کرد.هیچ تلاش ناصادقانه‌یی برای این‌که تظاهرکنندگان را «عوامل قدرت‌های خارجی» بنامند، این موضع ما را تغییر نخواهد داد. مردم ایران حقیقت را می‌دانند و ما هم حقیقت را می‌دانیم. کارهای آنها به اراده خودشان، از سوی خودشان و برای آینده خودشان است. هیچ چیز مانع آن نخواهد شد که آمریکایی‌ها در همبستگی با مردم ایران باشند. در سال ۲۰۰۹، جهان با بی‌عملی به تماشا ایستاد در حالی‌که امید‌های مردم ایران توسط حکومت نابود می‌شد. در سال ۲۰۱۸، ما سکوت پیشه نخواهیم کرد. مردم ایران بار دیگر قیام کرده‌اند. آنها خواهان چیزی هستند که هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور مشروع آنها را از آن منع کند: حقوق بشر و آزادی‌های پایه‌یی. آنها با صدای بلند فریاد میزنند: «فکری به حال ما کن». اگر اصول بنیادین این نهاد هیچ‌گونه‌یی معنایی داشته باشد، ما نه تنها به فریاد آنها گوش فرا خواهیم داد، بلکه بالأخره به آن پاسخ خواهیم داد. اکنون رژیم ایران در مدار اخطار قرار گرفته است: جهان آن‌چه را که شما انجام می‌دهید، زیر نظر خواهد داشت.به گزارش رسانه‌های آمریکا، نیکی هیلی بعد از اتمام جلسه اضطراری شورای امنیت درباره وضعیت ایران، این جلسه را یک پیروزی توصیف کرد.موضعگیری نیکی هیلی بعد از جلسه شورای امنیتیک ستون نویس نیویورک پست در این باره نوشت: «نیکی هیلی همین الان به من گفت که جلسه امروز یک موفقیت بود. و اضافه کرد که امروز صدای مردم ایران شنیده شد این هدف ما بود و ما پیروز شدیم.» برگرفته از سایت همبستگی ملی
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که اخراج اجباری پناهجویان افغان از آلمان با توجه به وضعیت کنونی افغانستان نقش قوانین بین‌المللی و غیرمسئولانه است. به گزارش «دویچه وله»، در حالی که قرار است ششم ماه دسامبر سال جاری گروه دیگری از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شوند. عفو بین الملل با این تصمیم برلین مخالفت کرده است. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که یک روز قبل از نشست وزیران امور داخلی ایالت‌های آلمان در شهر «لایبزیک»، 50 نفر از شهروندان افغان به کابل بازگردانده خواهند شد. براساس آمار عفو بین الملل از ماه اکتوبر 2016 تاکنون 132 نفر از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها رد شده بود، از آلمان اخراج شده‌اند. این سازمان اعلام کرد که اخراج به افغانستان با توجه به وضعیت کنونی امنیتی این کشور نقض قوانین بین المللی محسوب می‌شود و عملی غیرمسئولانه است. با این حال، کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز اخراج پناهجویان به کشورهایی که امکان خطرجانی در آنها وجود دارد را محکوم کرده است. روند اخراج پناهجویان افغان که پس از انفجار بزرگ در نزدیکی سفارت آلمان در کابل به حالت تعلیق درآمده بود قرار است دوباره از سر گرفته شود.این در حالی است که وزارت کشور و وزارت خارجه آلمان توافق کردند که قبل از هر اقدامی مبنی بر اخراج اجباری پناهجویان افغان از آلمان، باید از وضعیت امنیتی در افغانستان ارزیابی جدیدی صورت گیرد. پس از این ارزیابی نیز گفته شد که تنها خلافکاران، یعنی پناهجویانی که احتمال ارتکاب اعمال تروریستی توسط آن‌ها وجود دارد و همچنین پناهجویانی که در مورد تعیین هویت خود همکاری نمی‌کنند به صورت اجباری از آلمان اخراج خواهند شد. با این حال سازمان‌های حامی پناهجویان در آلمان تاکید کرده است که به دلیل دوام جنگ در افغانستان مردم در حال فرار از این کشور هستند و کسانی که در روند اخراج اجباری پناهجویان افغان دخیل هستند  با اقدام غیر مسئولانه شان جان آنها را به خطر می‌اندازند.  
روز سه‌شنبه ۷آذر (۲۸نوامبر۲۰۱۷)كنفرانسي در شهرداري منطقة 5 پاريس، ، در حمايت از جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام 67 و همچنين در همبستگي با مردم زلزله زده استان كرمانشاه برگزار شد. در اين كنفرانس ، فلورانس برتو-شهردار منطقه 5 پاريس، ژان فرانسوا لوگاره-شهردار منطقه يك پاريس، سيلوي فاسيه-شهردار پيشين لوپن، برنارد كوشنر-وزيرخارجه پيشين فرانسه، راما ياد-وزير پيشين حقوق بشر فرانسه، ژان پير برار-نماينده پيشين مجلس ملي فرانسه، ويليام بوردون-وكيل برجسته فرانسوي، اينگريد بتانكور، سيد احمد غزالي، طاهر بومدرا و سروناز چيتساز-مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت سخنرانی کردند. در کنفرانس شهرداری منطقه ۵ پاریس که با سخنان سیمین نوری از سوی كميته حمايت از حقوق بشر در ايران و خیر مقدم و تشکر از شرکت کنندگان آغاز شد؛ سخنرانان ضمن محكوم‌كردن نقض حقوق بشر توسط رژيم آخوندي، به تحقيقات بين‌المللي دربارة قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 و ضرورت محاكمه مسئولان اين قتل عام بمثابه جنايت عليه بشريت فراخوان دادند. آنان همچنين همبستگي خود را با مردم زلزله زده استانهاي غرب كشور ابراز كردند و از تلاشهاي مقاومت ايران براي كمك رساني به مردم قدرداني كردند. در این كنفرانس ، هيأت‌هايي از مادران شهیدان و شاهدان و قربانيان قتل عام 67 و جنايات ضد بشري رژيم آخوندي مشاهدات خود را از جنايات رژيم براي شركت‌كنندگان بازگو كردند. و فيلم هايي از خسارات و ضايعات زلزله در استان كرمانشاه و اعتراضات مردم به بي عملي رژيم و ارگانهاي حكومتي در كمك رساني به زلزله زدگان پخش شد. در ورودی شهرداری منطقه ۵ پاریس که در مجاورت پانتئون، آرامگاه مشاهير فرانسه، واقع است، نمايشگاهی درگرامیداشت خاطره شهيدان قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال 67 و هم چنین نمایشگاهی از تصاویر مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه برپا شد. كه مورد بازديد سخنرانان و شركت كنندگان قرار گرفت. سيمين نوري بنام كميته حمايت از حقوق بشر در ايران خوشوقتم كه به همه شما بخاطر شركت در اين كنفرانس خير مقدم بگويم و از خانم فلورانس برتو شهردار ناحيه 5 پاريس ، به گرمي تشكر كنم كه از اين كنفرانس و نمايشگاه قتل عام 67 استقبال ميكنند. اين نمايشگاه تنها يادآوري يك خاطره از گذشته نيست. بلكه جزئي از مبارزه امروزي براي عدالت و حقوق بشر است. چرا كه نسل جديدي كه خواستار توضيح و كسب اطلاع در مورد آن ميشود مورد پيگرد رژيم قرار ميگيرد. و عاملان اين جنايت كماكان به اعدام و سركوب در ايران ادامه ميدهند. اين جنايت بحث روز است چرا كه امسال گزارش سازمان ملل به آن به عنوان يك پرونده ويژه ميپردازد و دبير كل سازمان ملل متحد براي اولين بار سركوب فعالين و خانواده هاي قربانيان را كه در مورد اين جنايت تحقيق ميكنند را محكوم كرده است. گردهمايي امروز ما با سخنرانيهاي شخصيتهاي برجسته و گواهيهاي شاهداني كه خواهيم شنيد غني خواهد شد. باز هم تشكر ميكنم فلورانس برتو-شهردار منطقه 5 پاريس آقاي نخست وزير، خانمها و آقايان وزرا، خانمها و آقايان نماينده مجلس و منتخبين، خانمها و آقايان رؤساي انجمنها (بويژه خانم رئيس كميته حمايت از حقوق بشر و نماينده آن، و رئيس انجمن زنان ايراني در فرانسه)، و همه خانمها و آقاياني كه براي حقوق بشر مبارزه مي‌كنيد. يكسال پيش، دقيقا در همين تاريخ، ما در سالن موتوآليته گرد هم آمده بوديم. ما در آن سالن در حضور خانم رجوي كه داراي شهامتي باورنكردني است گرد هم آمده بوديم. آن گردهمايي هم به دعوت كميته حمايت از حقوق بشر در ايران و انجمن زنان ايراني در فرانسه برگزار شده بود. مايه مباهات و افتخار من است كه شما شهرداري ناحيه 5 را انتخاب كرده‌ايد. براي من اين شهرداري قبل از هر چيز، خانه مردم به حساب مي‌آيد؛ خانه خلقها براي برگزاري گردهماييهايشان. براي مردم ایران و براي تمام بشريت، تابستان 1988 (1367) سال سياهي بود و جنايت فجيعي در آن صورت گرفت كه هنوز به اندازه كافي شناخته شده نيست و طي آن هزاران مخالف حكومت ايران اعدام شدند و اين بزرگترين موج اعدام زندانيان سياسي بعد از جنگ جهاني دوم به شمار مي‌رود. مطمئنم كه شهامت بازماندگان و خانواده‌هاي اعدام‌‌شدگان و کارزار مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان باعث پيروزي حقيقت بر دروغهايي كه تلاش مي‌شود به ما تحميل كنند، خواهد شد. امروز ديگر شك و ترديد نسبت به واقعيت اين جنايات مجاز نيست. مدارك و گزارشهای غيرقابل انكار فراوانند و من قدرداني مي‌كنم از فعاليتهاي سازمانهاي غيردولتي زيادي كه سال پيش از دبير كل سازمان ملل خواستار تشكيل يك دادگاه بين‌المللي مستقل شدند. اين اولين مرحله براي به رسميت شناختن اين جنايات به عنوان جنايت عليه بشريت مي‌باشد. اميدوارم كه فعاليتهاي شما، فعاليتهاي ما نزد سازمانهاي بين‌المللي بالاخره محصول خود را بدهد و باعث پيشرفت حقوق بشر در ايران و در همه كشورهايي كه اين فجايع رخ داده‌اند بشود. هيچ خلقي نمي‌تواند آرام بگيرد تا وقتي حقايق تاريخش برملا نگردد و مجرمين محاكمه نشوند. من همصدا مي‌شوم با خانم گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه ماه پيش در اعلاميه دلگرم‌كننده‌اي اين وقايع را يادآوري كرد. شما اين اعلاميه را در نمايشگاهتان به ما يادآوري كرديد. وي اهميت دادخواهي براي خانواده‌هاي قربانيان كشتار سال 1988 را يادآور شد. دادخواهي التيام دادن به زخمهاي گذشته است و اولين گام در اين روند طولاني وظيفه به خاطر سپردن است. ما وظيفه داريم كه فراموش نكنيم، چون فراموشي معادل حق دادن به جنايتكاران است. الي ويزل چه زيبا گفته است كه «دژخيم دوبار مي‌كشد، بار دوم با فراموشي!». در اينجا در قلب محله «كارتيه لاتن»، در مركز ناحيه‌اي كه تبادلات اطلاعات و دانشها در آن صورت مي‌گيرد، واژه حقايق تاريخي جايگاه خاص خودش را دارد. از شهامت عظيم شما قدرداني مي‌كنم و قدرداني مي‌كنم از همه شخصيتهايي كه هر روز در جهت برملا شدن حقيقت مي‌كوشند. مايه غرور و خوشحالي من است كه امروز بعد از ظهر پذيراي شما باشم. سيلوي فاسيه-شهردار پيشين لوپن با تشكر از فلورانس. با تشكر از اين پذيرايي و از سخناني كه مقدمه اين برنامه بود. من مثل هميشه حاضرم. شما ديگر مرتب داريد مرا مي‌بينيد چون من مصمم هستم كه تا آخر از آنها حمايت كنم و اميدوارم كه اين تلاشها سرانجام نتيجه بدهند. دو سه سال پيش، در شهر كوچكم، شهر لوپن در استان سن-اه-مرن نمايشگاهي برگزار كرده بودم . اين نمايشگاه از آن جهت با ارزش بود، چون كه هيچ واقعه‌اي ناچيز نيست، و ارتباط برقرار كردن و اطلاع‌رساني به فرانسويان امر مهمي است، خبرهاي چنداني در رابطه با زلزله و همه فجايع و ممانعتها از كمك‌رساني نشنيديم. بنا براين برای ما خيلي مهم است كه درباره اين موضوعات اطلاع‌رساني بكنيم. اكنون هم اين كنفرانس برپا هست و شما دوستان وفادار و هميشه حاضرتان را داريد كه در بين ما هستند و تا آخر وفادار باقي خواهيم ماند. بنابراين گوش مي‌دهيم به سخنان رئيس‌جمهور (منتخب) شوراي ملي مقاومت ايران. گزارش اسكاي نيوز از كنفرانس در شهرداري منطقه 5 پاريس اپوزیسیون ایران در پاریس كنفرانسی در باره نقض حقوق بشر در ایران برگزار كرد. در این كنفرانس دیپلمات ها و مقامات فعلي و پيشين فرانسه شركت داشتند. همچنین مدافعان حقوق بشر از كشورهای مختلف از جمله سوریه و یمن نيز در اين كنفرانس شركت داشتند. حاضران گزارشهاي بین المللی در باره قتل عام مخالفین توسط  رژیم ایران را خاطرنشان كردند و خواستار محاكمه سران رژیم ایران شدند. افشین علوي خواستار محاكمه سران رژيم آخوندي به خاطر جنايات ضدانساني شد و درباره برنامه موشكي و تهديد رژيم آخوندها براي كشورهاي منطقه به اسكاي نيوز گفت: جامعه جهانی در تمامیت آن، از كشورهای منطقه گرفته تا كشورهای اروپایی باید براي متوقف كردن برنامه موشكی رژيم ایران اقدام كنند و سپاه پاسداران و شبه نظامیانش را از كشورهاي منطقه بويژه سوريه اخراج كنند راما یاد وزیر پيشين حقوق بشر فرانسه به اسكاي نيوز گفت: فكر می كنم كه رژیم فعلی حاكم بر ایران تهدیدی تنها برای منطقه نیست بلكه تهدیدی برای كل جهان است زیرا آنچه كه در خاورمیانه می گذرد بر روی كل جهان تاثیر خواهد گذاشت.آنچه كه در سوریه و عراق می گذرد و حضور شبه نظامیان وابسته به رژيم ايران فضاحت بار است و نمی تواند باعث صلح در منطقه بشود بلكه نتيجه عكس خواهد داد. رژيم ایران از گروههای تروریستی حمایت می كند كه كاری بسیار خطرناك است
احتراما ما زندانیان سیاسی گوهردشت کرج مطلع شدیم که در ارتباط با مسئله حقوق بشر عازم ایران هستید، اگرچه احتمالا از وضعیت زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی و شمار اعدام ها و… مطالبی را در گزارشات شورای حقوق بشر و یا گزارشگران ویژه (آقای شهید و خانم جهانگیر) شنیده اید ولی همه آن ها تنها بخش کوچکی از واقعیات بسیار بزرگتر است.برای نمونه” محمد جواد لاریجانی” به اصطلاح نماینده حقوق بشر ایران در سازمان ملل راجع به سفر شما به ایران ناخواسته به گروگان بودن مردم ایران اذعان کرد و تهدید کرد که اگر اقدامات اخیر (اعتصاب ها و محکومیت های حقوق بشری) را ادامه بدهند، ما هم سیاست ها و اقدامات خودمان را داریم(نقل به مضمون).این تهدید یعنی حقوق بشر مورد نظر جامعه جهانی (اعلامیه حقوق بشر) را رعایت نمی کنیم و اقدامات ضد حقوق بشری علیه مردم ایران را ادامه می دهیم یا شدیدتر می کنیم…!!!لذا از شما می خواهیم بخشی از سفرتان را به بازدید از زندان ها و به ویژه زندان گوهردشت کرج اختصاص دهید تا به طور دقیق تر و عینی تر از وضعیت حقوق بشر به خصوص در زندان های ایران مطلع شوید .زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج — 28 آبان, 1396
دویست تن از شخصيتهاي سياسي و حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر از كشورهاي سوريه، عراق ، يمن، عربستان سعودي، بحرين، اردن، امارات متحده عربي، كويت، لبنان، مصر ومراكش طي يك فراخوان از سازمان ملل متحد خواستار تشكيل يك کمیته تحقیق در مورد كشتار زندانيان سياسي در تابستان سال 1367 شدند. در فراخوان 200شخصيت سياسي و مدافع حقوق بشراز كشورهاي عربی، خطاب به آنتونيو گوترز دبيركل ملل متحد آمده است: قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 در ايران، بزرگترين قتل عامي است كه بعد از پايان جنگ جهاني دوم در مورد زندانيان سياسي روي داده است. بيشتر قربانياني كه اعدام شدند جواناني بودند كه تنها به خاطر شركت در تظاهرات مسالمت آميز يا خواندن نشريات سياسي دستگير شدند و بسياري از آنان مدت محكوميت خود را سپري كرده بودند. اعدام شدگان بصورت دسته جمعي در گورهاي جمعي دفن شدند. كميته هاي مرگ در زندانها، اين زندانيان را بعد از طرح يك سوال ساده روانه چوبه دار مي كردند. بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل در 2 نوامبر 2007 : «در فاصله 27 ژوئيه 1988 تا پايان آن سال، هزاران زنداني سياسي در زندانهاي سراسر ايران اعدام شدند كه از جمله آنها زندانياني بودند كه بخاطر اعتقاداتشان زنداني شده بودند... نبايد هيچگونه مصونيتي براي نقض حقوق بشر وجود داشته باشد و تفاوتي نمي كند كه در كجا و كي انجام شده باشد. اعدام هاي سال 1988 بايد مورد تحقيقات بيطرفانه و مستقل قرار بگيرد و بايد همه مسئولان اين قتل عام به عدالت سپرده شوند تا به مجازات شايسته خود برسند.» عاملان و مجريان اين كشتار از ابتداي حكومت آخوندها تا كنون، داراي بالاترين مناصب قضايي و سياسي و اطلاعاتي بوده اند. آنها از اين جنايت ضد بشري دفاع كرده اند و همچنان به قتل و اعدام ادامه مي دهند. نوار صوتي آقای منتظري كه در سال 1988 جانشين خميني بود، شواهد جديدي در باره قتل عامي كه بيش از 30 هزار زنداني سياسي در زندانهاي ايران در تابستان 1988 را فاش مي كند. قتل عامي كه زنان و كودكان و همه زندانيان سياسي را شامل مي شد. در اين نوار حسين علي منتظري جانشين وقت خميني اعضاي «كميته مرگ» را كه احكام اعدام اين قتل عام را صادر مي كردند، مخاطب قرار مي دهد و مي گويد: «اين بزرگترين جنايتي است كه جمهوري اسلامي مرتكب شده و تاريخ ما را محكوم خواهد كرد». ما امضا كنندگان اين بيانيه از شما خواستار تشكيل يك كميته مستقل توسط «گزارشگر ويژه سازمان ملل براي حقوق بشر در ايران» و «شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل» براي تحقيقات كامل در مورد اين قتل عام هستيم تا همه شواهد لازم و اسامي عاملان و نقش آنها در اين جنايت جمع آوري شود و عدالت در مورد آنان اجرا شود.        
مريم رجوي ملل متحد را به تشکیل کمیته تحقيق پيرامون قتل عام ۶۷ و محاكمه و مجازات مسئولان آن فرا می خواند خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ضمن استقبال از تصويب شصت و چهارمین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران كه ساعاتي پيش توسط كميته سوم ملل متحد به تصويب رسيد گفت: اكنون زمان آن است كه جامعه بين المللي و به ويژه شوراي امنيت ملل متحد به اقدامهاي مؤثر و عملي عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران به خاطر نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران به ويژه اعدامهاي وحشيانه، جمعي و خودسرانه دست بزند.   خانم رجوي با اشاره به فراخوان قطعنامه «براي ايجاد روند حسابرسي موارد جدي نقض حقوق بشر از جمله مواردي كه ارگانهاي قضايي و امنيتي در آنها نقش داشته اند» و «خاتمه دادن به مصونيت از مجازات براي عاملان اين نقضها» گفت بالاترين مصداق نقض جدي حقوق بشر، قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ است كه تمامی ارگانهاي رژيم آخوندي و سران آن از خامنه اي تا رئيس جمهور، دستگاه قضاييه و مجلس آخوندي و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم...در آن دست داشته و از آن دفاع مي كنند و تا كنون از هر مجازاتي مصونيت داشته اند. از اين رو تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ عليه بشريت و محاكمه مسئولان آن يك آزمايش بزرگ در مقابل جامعه جهاني است. وي با اشاره به گزارش دبيركل ملل متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران كه «به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ » فراخوان مي دهد، خواستار تشكيل يك كميته تحقيق توسط ملل متحد در اين رابطه شد و گفت اين اولين قدم براي پايان دادن به مصونيت جنايتكاراني است كه ۳۸ سال است بر ايران حكومت مي كنند. قطعنامه كميته سوم «نگرانی جدی خود را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجراي مجازات اعدام...از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و اعدامهاي انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرائم بسيار جدی نیستند و در اساس متكي بر اعترافات اجباری بوده اند» ابراز داشته و رژیم ايران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است. قطعنامه همچنین از رژیم ایران خواستار شد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز... قرار نگيرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند. این قطعنامه رژیم ايران را «به رسيدگي به شرايط بد زندانها، به از بين بردن محروميت دسترسي به درمان پزشكي مکفی و خطر مرگ كه زندانيان با آن مواجه هستند» به پایان بخشیدن به «اعمال محدوديتهاي گسترده و جدي عليه حق آزادي بيان، عقيده، اجتماع و تجمع صلح آميز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی و «خاتمه دادن به اذيت و آزار و تهديد و ارعاب شكنجه مخالفان سياسي، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقليتها، رهبران كارگري، فعالان حقوق دانشجويان، فيلمسازان، روزنامه نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه هاي اجتماعي، كاركنان رسانه ها، رهبران مذهبي، هنرمندان، وكلا و افراد متعلق به اقليتهاي مذهبي شناخته شده و شناخته نشده و خانواده هاي آنها»، و به «آزاد كردن افرادي كه به خاطر اعمال اين حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ كردن محكوميتهاي سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعيد داخلي طولاني مدت به‌خاطر اعمال چنين آزاديهاي بنيادي، و خاتمه دادن به انتقام گيري عليه افراد به خاطر همكاري آنها با مكانيسمهاي حقوق بشري سازمان ملل» و به پایان دادن به «تمامي اشكال تبعيض و نقض حقوق بشر زنان و دختران» و « افراد متعلق به اقليتهاي قومي، زباني» فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ۲۳ آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر۲۰۱۷)    
در جلسه شامگاه سه‌شنبه 14 نوامبرکميته سوم ⁧سازمان ملل⁩ ، قطعنامه‌اى عليه رژیم ايران به خاطر نقض گسترده حقوق بشر در این کشور را با اکثریت آرا تصويب كرد. اين قطعنامه كه با ۸۳ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید به زودى در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رای گذاشته خواهد شود این قطعنامه به موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران از جمله آمار بالای اعدام‌ها، تبعیض علیه زنان، قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی  مذهبی و بازداشت‌های خودسرانه را محکوم كرده است. در این جلسه کشورهای مختلف ضمن محکومیت نقض حقوق بشر در ایران خواهان افزایش فشارها علیه حکومت ایران جهت متقاعد کردن آن به اجرای تعهدات بین‌المللی شدند. نماينده کانادا كه كشورش قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران را تهیه كرده در سخنرانى‌اش ضمن ارایه اين قطعنامه گفت: "آمار بالای اعدا‌م‌ها، اعدام نوجوانان و وضعیت حقوق زنان و کودکان در ایران نگران كننده است".
در یک كنفرانس بين المللي در پاریس،که تحت عنوان «باهم براي مبارزه عليه تروريسم وجنايات سازمانيافته»، برگزار شد، شخصیتها وكارشناسان بين المللي در سخنرانيهای خود مباني تئوريك و نمودهاي عملي تروريسم و جنايات سازمانيافته در منطقه وجهان را مورد بررسي قراردادند و بر نقش رژیم آخوندی و سپاه پاسداران در این پدیده شوم، تاکید کردند. این کنفرانس به دعوت كانون صلح و توسعه و آژانس بين المللي مطبوعات و پژوهشهاي استراتژيك، برگزار شد. اين كنفرانس توسط جمال العواضي رئيس آژانس بين المللي مطبوعات وپژوهشهاي استراتژيك برگزار شد. برخي سخنرانان اين كنفرانس عبارت بودند: دكتر آلخو ويدال كوآدراس رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت طاهر بومدرا استاندار ايو بونه رئيس پيشين سازمان ضد جاسوسي فرانسه بشير المحلل محقق يمني فرانسوا فريسون روش محقق فرانسوي واز تدوين كنندگان قانون اساسي يمن نوريه حفصي رييس اتحاديه زنان الجزاير ايزابل كرسيمون ديويد ولات نويسنده كفا حشيلي روزنامه نگار وحسو هورمي از عراق دكتر آلخو ويدال كوآدراس رئيس كميته بين المللي در جستجوي عدالت در سخنراني خود به بررسي نقش سپاه پاسداران بعنوان حافظ نظام ولايت فقيه و سركوب كننده قيام ها و خواسته هاي مردم ايران پرداخت و گفت: کمیته بين المللي در جستجوی عدالت، گزارش های کاملی در مورد وضعیت در ایران منتشر کرده است .... ما دريافتيم كه سپاه پاسداران در امور 14 کشور مسلمان در منطقه خاورمیانه دخالت کرده و به طور مستقیم درگیر دخالت در عراق، سوریه، یمن و لبنان است... سپاه پاسداران مراکز بسیاری در ایران دارد که تروریست های خارجی را آموزش می دهند. هر ماه، صدها تن نیرو از عراق، سوریه، یمن، افغانستان و لبنان در آنجا آموزش نظامی مي گيرند و سپس براي دامن زدن به تروریسم و جنگ ​​افروزی به كشورهاي مختلف اعزام میشوند. سپاه پاسداران نقش تعیین کننده ای در سیاست خارجی رژيم ايران دارد. در بسیاری از کشورهای منطقه، سپاه پاسداران به طور موثر کنترل سیاست خارجی را از طریق سفارتخانه ها در دست دارد و در عین حال از مصونیت دیپلماتیک هم سوء استفاده میکند. سپاه پاسداران مهمترین قدرت اقتصادی در ایران است و توانمندی های مالی و اقتصادی خود را به دخالت در کشورهای دیگر اختصاص داده است... رژيم ايران بالغ بر 100 میلیارد دلار تنها برای عملیات سپاه پاسداران در سوریه خرج کرده است. دكتر آلخو ويدال كوادراس افزود: اكنون كه سپاه پاسداران توسط وزارت خزانه داری آمریکا بعنوان یک سازمان تروریستي ليست گذاري شده، شرکت های اروپایی که با ایران تجارت می کنند، به شدت در خطر تحریم های آمریکا قرار می گیرند... به همين خاطر به دولتهاي اروپايي نسبت به عواقب ارتباطات تجاری با رژیم ایران هشدار ميدهیم.» طاهر بومدرا در سخنراني خود با يادآوري دجالگري رژيم و سوء استفاده از قران و اسلام براي گسترش تروريسم و دخالت در كشورهاي اسلامي گفت: ماده شماره 4 منشور سازمان ملل دولت هاي عضو سازمان ملل را ملتزم ميكند كه از خشونت دست بردارند و به راه حل مسالمت آميز وعدم بكارگيري زور در مناسبات بين كشورها پاي بند باشند . اين از شرايط عضويت در سازمان ملل است. اما مي بينيم كه در برخي كشورها از جمله رژيم حاكم بر ايران، با سوا استفاده از آيه هاي قران ، از آن براي توجيه دخالت هايشان در امور كشورهاي مجاور وحتى براي تحقق خواسته هايشان براي توليد بمب اتمي استفاده مي كنند طاهر بومدرا همچنين تاكيد كرد: هرجا كه كانون تنش در منطقه وجود دارد همانجا سپاه پاسداران حضور دارد.... جنايتي كه حشد الشعبي در تاجي و جناياتي كه عليه مردم در رمادي و صلاح الدين وموصل مرتكب شدند، بزرگترين جنايت عليه بشريت بود كه با دخالت و هدايت سپاه پاسداران صورت گرفت. ...» استاندار ايو بونه محقق برجسته ضدتروريسم ورئيس پيشين سازمان ضد جاسوسي فرانسه در دوران رياست جمهوري فرانسوا ميتران، به بررسي انواع تروريسم پرداخت و گفت : «امروز با نوع ديگري از تروريسم مواجهيم كه جزئي از ماهيت برخي حكومتها از جمله رژيم ايران شده. رژيم ايران حكومتش را با خشونت حفظ كرده. در دستگاه آگاهي اسم اين را «خشونت سياسي» ميگذارند و در سازمان اطلاعات، آنرا «خرابكاري خشونت‌بار» مي‌نامند. اينچنين است كه تروريسم تبديل به يك تروريسم حكومتي شده كه جزئي از ماهيت حكومت ايران شده است. اين تروريسم بالاترين تهديد براي صلح جهاني ، و حقوق مردم است. استاندار ايوبونه سپس درباره علت عدم مقابله كشورهاي غربي با تروريسم دولتي رژيم آخوندي گفت چگونه مي‌خواهيد با تروريسم حكومتي مبارزه كنيد، اگر آمران، سازماندهنگان و رؤسا و صاحبان اين تروريسم حكومتي طرف‌حسابهاي شما هستند؟
کمیته علیه شکنجه روز دوشنبه، شصت و دومین جلسه خود را با شنیدن یك بیانیه توسط دیوید پائولو, رئیس بخش کشف ظرفیت و هماهنگی اداره معاهدات حقوق بشر در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ... آغاز كرد. در این بیانیه آمده است:‌ شكنجه جرمی است كه هرگز قابل توجیه یا مجاز نیست حتی در ایام جنگ یا در مبارزه علیه تروریسم. آنهایی كه مرتكب جرم شكنجه شده اند باید حسابرسی شوند و قربانیان شكنجه حق دارند ادعای خسارت کنند
آقای زید رعد حسین   کمیسر عالی‌  حقوق بشر سازمان ملل همانطور که مطلع هستید  میهن ما ایران به علت نقض شدید حقوق بشر  از طرف سردمداران رژیم حاکم بر آن  ۳۶ سال است که زیر مانیتور  سازمان ملل  قرار دارد . به همین منظور تا بحال از طرف سازمان متبوع شما ۵ گزارشگر در زمانهای مختلف این مانیتورینگ را به عهده داشته و همگی‌ به نقض حقوق اولیه شهروندان ایرانی توسط سیستم بغایت ستمگر حاکم  رای داده و گزارش تهیه  کرده اند . آقای کمیسر مردم ایران علاوه بر رنج روزانه از نقض حقوق بشر به طور مستمر ، از یک درد عمیق و طولانی‌ به نام قتل‌عام ۶۷ زخم‌های شدید بر قلب و روح خود دارند. آنها همانطور که گزارشگر شجاع شما خانم عاصمه جهانگیر در جلسه چهار شنبه ۲۵ اکتبر در نیویورک بیان کرد  خواهان جوابگویی در مورد این قتل‌ها و آگاهی‌ از محل دفن عزیزانشان هستند . امری که رژیم ایران نه قدرت انکار آنرا دارد و نه توان جوابگویی . آقای رئیس تمامی تلاش قاتلین این قتل‌عام که اینک در سمت‌های بالای مدیریتی در این رژیم مشغول به کار هستند   زدودن خاطره این جنا یت‌ از حافظه تاریخی‌ جامعه ایران  است  . متاسفانه باید به عرض شما برسانیم که ۴ گزارشگر قبلی‌ سازمان ملل با سکوت و عدم پرداختن به این فاجعه ملی‌ رژیم ایران را در مقصود ش یاری رساندند . عالیجناب: اتحاد زندانیان سیاسی ایران که متشکل از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ میباشد  و اعضای آن از شاهدین صدیق این قتل‌عام هستند معتقد است اینک که بر پوزه شتر مماشات بین المللی دهنه زده شده ، اینک که حقوقدان ارشد بین المللی خانم عاصمه جهانگیر با شجاعتی مثال زدنی‌ در آخرین نشست سازمان ملل خواهان تحقیق در مورد این قتل‌عام شده است بهترین زمان برای به جریان انداختن این پرونده است . ما ضمن تشکر و قدردانی عمیق و صمیمانه از خانم عاصمه جهانگیر از جنابعالی می‌‌خواهیم که پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران رابه جریان انداخته و کار ارزشمند گزارشگر ویژه خود را تکمیل کنید .  بخاطر داشته باشید مادران داغدیده بسیاری منتظر اقدام عملی شما در این زمینه هستند . باشد که این کار شما فراز ارزشمندی از کارنامه درخشانتان را در انظار عمومی‌ به نمایش بگذارد. اتحاد زندانیان سیاسی ایران 31 اکتبر 2017 / 9 آبان 1396 رونوشت به دفتر خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان