02022023پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

اعتصاب غذا در برلين

• يكبار ديگر مجاهدين پيروز شدند و دشمنانشان از خامنه اي و مالكي و عوامل جنايتكارشان، گرفتار شدن خود در چنگال عدالت را در چشمانداز ديدند و بر خود لرزيدند!• هزار تبريك، هزار درود و هزار گل سبز و سپيد و سرخ، نثار 52 شهيد قهرمان حماسه 10 شهريور در دژ آزادي اشرف، نثار هفت گروگان كه لحظه مره پايداري ميكنند• هزار تبريك و هزار شاخه گل نثار تك تك مجاهدان و اشرف نشانان بيقرار كه در زندان ليبرتي و در اقصي نقاط جهان از ژنو، ملبورن، لندن، واشنگتن، رم، استكهلم و اوتاوا تا همين برلين بي چشمداشت ولي شجاعانه و با ايماني پولادين برخواسته برحق خود پاي فشردند و گفتند كه ”تا به آخر ايستاده ايم” و اينگونه پيروزي را تا اين مرحله تضمين كردند. درود بر شما• و هزاران تبريك و درود به قلب تپنده انقلاب رهبر پاكبار برادر مسعود رجوي و رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي، خالق واقعي اين پيروزي بزرگ و سلسله پيروزيهاي اخير كه دشمن را ديوانه كرده استدوستان، ياران،108 روز اعتصاب غذا ثمر داد. 108 روز كارزار بي وقفه سياسي، حقوقي كه در واقع يك نبرد تمام عيار انساني و اخلاقي بود به بار نشست. 108 روز نبرد اراده ها ما را به يك قله بزرگ پيروزي رساند.امروز دادگاه اسپانيا اعلام كرد كه «اين دادگاه تحقيقات در مورد مشاور امنيت ملي عراق بخاطر جنايت عليه جامعه بين المللي را آغاز ميكند.»در حكم دادگاه اسپانيا آمده است كه «جنايتكار فالح فياض متهم به ارتكاب جنايات تحت قانون بين الملل عليه ساكنان اشرف ميباشد.» اين پيروزي بزرگ بي شك يك نقطه عطف در كارزار 108 روزه ماست و عزم ما را در پيگيري خواسته هايمان راسخ تر ميكند كه همانا آزادي هفت گروگان اشرفي، تضمين حفاظت براي ليبرتي از طريق استقرار كلاه آبي هاي سازمان ملل و تحقيقات بي طرفانه و به مجازات رساندن آمران و عاملان جنايت عليه بشريت عليه مجاهدان آزادي در اشرف بوده است. ما به فراخوان رئيس جمهور عزيزمان خانم مريم رجوي براي پايان دادن به اعتصاب غذاي 108 روزه در برلين پاسخ مثبت مي دهيم. همزمان ما بر پيمانمان با همه اشرف نشانها و بويژه با قهرمانان مجاهد خلق در زندان ليبرتي تاكيد ميكنيم كه تا به آخر ايستاده ايم و حق مان را از حلقوم ولي فقيه جنايتكار و دست نشاندگانش در عراق خواهيم گرفت.و رو به جلاد ميگوييم: خامنه اي – اي ولي سفيه مفلوك - خوب ما را نگاه كن، بعد از 108 روز، بدن مان نحيف اما اراده هايمان براي سرنگوني تو هزار بار پولادين تر شده است. ما با مسعود پيمان بستيم كه هزار اشرف نو بسازيم و بر اين عهد استواريم، آري:1، 2، 3، 100، هزار اشرف مي سازيم. اتحاديه جوامع ايراني در آلمان هفده دسامبر 2013
در صد و ششمين و صد و هفتمين روز اعتصاب غذا در برلين, تعداد ديگري با شعار "پيوستيم, پيوستيم, تا آخرش ما هستیم" به اعتصاب غذا در برلين پيوستند.
اطلاعيههمبستگي با اعتصاب غذاي 3000 زنداني زندانهاي قزلحصار،اوين،اروميه، ديزل آباد،بندرعباسدر نودمين روز اعتصاب غذا 4 نفر به بيمارستان منتقل شدنددر نودمين روز اعتصاب غذاي خانواده ها و حاميان ساكنان زندان ليبرتي براي آزادي 7 گروگان اشرفي در ميدان براندنبورگ برلين، 4 اعتصابي بدليل افت شديد فشار دچار بيهوشي يا بيحالي مفرط شده و بصورت اورژانس به بيمارستان منتقل گرديدند. يكنفر ديگر توسط پزشكان اورژانس در صحنه چك و مداوا گرديد. اين در حالي است كه اغلب اعتصاب غذاكنندگان دچار كاهش وزني بين 16 تا 20 كيلو هستند و عليرغم همه عوارض ناشي از اين اعتصاب، كه بعضا برگشت ناپذير نيز است، حاضر به شكستن اعتصاب خود نشده اند.نودمين روز اعتصاب در زندان ليبرتي و برلين و ساير شهرهاي دنيا را در شرايطي پشت مي گذاريم كه حدود 3000 زنداني در زندانهاي قرون وسطايي ديكتاتوري مذهبي حاكم برايران، در اعتصاب غذ بسر مي‌برند. اين افراد منجمله در زندانهاي قزلحصار كرج، بند 350 اوين، اروميه، بندرعباس، ديزل آباد كرمانشاه در اعتراض به اعدامهاي دسته جمعي همبنديهاي خود، فشارهاي ضدانساني و افزايش خفقان و سركوب، از روز دوشنبه 4 آذر در اعتصاب غذا بسر مي برند. بسياري از آنها در همين حال، توسط نيروهاي يگان ويژه، مورد ضرب و شتم وحشيانه قرار گرفته اند تا دست از اعتراض و اعتصاب بكشند و اجازه دهند جنايتكاران، ساير زندانيان را دسته دسته به جوخه هاي اعدام بسپارند.در عين حال شنيع‌تر از جوخه هاي اعدام و مسلسل بدست برجهاي نگهباني زندانها، جوخه هاي تروري هستند كه پادوهاي رژيم و حاميان شرمگين ديكتاتوري در خارج از ايران عليه اعتصاب غذا براه انداخته و تلاش مي كنند اين حربه مقدس را كه آخرين سلاح مظلوميت ستمديدگان است، اهريمني جلوه داده و دستان خون آلود جلاد را بشويند اين شبكه اهريمني كه دقيقا توسط وزارت منفور اطلاعات تغذيه ايدئولژيكي مي شوند بسيار تلاش مي‌كنند جاي جلاد و قرباني را عوض كنند به همين دليل، آنها جوخه هاي پاسداران سياسي ديكتاتوري محسوب مي شوند. بايد به آنها و آمرانشان تاكيد كرد براي جهاني كه فاشيسم هيتلري، موسوليني و فرانكو و... را پشت سرگذاشته و خميني و ديكتاتوري مذهبي حاكم برايران را طي 33 سال تجربه كرده است. همه اين شيوه ها كاملا شناخته شده و لو رفته است.حساب مردم ايران با ديكتاتوري و پاسخ‌مان به او و عواملش كاملا روشن است، اما سوال اصلي ما اين است كه چرا امريكا كه اولين خيانت را در حق اشرفيان كرده و مسئول همه جانهاي اشرفيان است همچنان در سكوت است؟ آقاي اوباما ! مگر شما و دولت تان قول حفاظت نداديد؟ مگر شما آنها را از خانه 26ساله شان آواره نكرديد؟ پس كو آن حكومت دمكراتيكي كه شما برحزب تان نام گذاشته ايد و كجاست آن انسانيت و عدالتي كه شما دم مي‌زنيد؟ آيا علت اين سكوت، تلاش شما براي باج بيشتر دادن در معاملات ژنو و جلب رضايت ملايان پليد نبوده و نيست؟ آيا محصول 30 سال سكوت و باج دادن شما به كثيف‌ترين ديكتاتوري تاريخ ايران، يك رژيم وحشي در آستانه اتمي شدن نبود؟ آيا ميدان دادن به بنيادگرايي كه قلب آن در تهران مي تپد عليه شهروندان خودتان نبوده و نيست؟ كوته فكر نكنيد و مطمئن باشيد كه آخوندها در سراشيب سرنگوني، حاضر بودند براي بقاي چندروز بيشتر، از همه ادعاهايشان نيز دست بشويند و هيچ نيازي به اينهمه امتياز و باج از جيب ملت ايران نبود.اتحاديه جوامع ايراني در آلمان، يكبار ديگر دولت امريكا، شخص آقاي اوباما و سازمال ملل را براي براي بعهده گرفتن تعهدات انساني و حقوقي شان، فراميخواند. آقاي اوباما و بان كيمون هشدار ميدهيم، جانها در خطرند، فردا دير است همين امروز اقدام كنيد به مالكي براي آزادي گردگانها فشار بياوريد و گرنه مورد لعن و نفرين ابدي مردم ايران خواهيد بود و تاريخ شما را بعنوان همدستان ديكتاتورها عليه شهروندانشان بخاطر خواهد سپرد. اتحاديه جوامع ايراني در آلمان 29 نوامبر 2013 ـ 8 آذر 1392
هشتاد و ششمين روز اعتصاب غذاي خانواده هاي ساكنان ليبرتي و حاميان اشرفيان در برلين در هواي سرد برگزار گرديد. امروز 5 نفر ديگر شامل آقاي بهرام مودت, علي فلاحي, احسان نياكان و خانمها زهره روشن و نسرين مفيدي  به اعتصاب كنندگان در برلين پيوستند تا به آقاي اوباما نشان بدهند كه نبايد و نمي تواند نسبت به جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف و گروگانگيري 7 تن از بهترين فرزندان ايران بي تفاوت باقي بماند. عليرغم فشار جسماني بالا, شرايط نا مساعد جوي و محدوديتهاي موجود, اعتصاب كنندگان و متحصنين در برلين با روحيه اي بسيار بالا و عزمي جزم به اعتصاب غذاي خود ادامه مي دهند. چهره هاي  استخواني و وضعيت جسمي بسيار ضعيف اعتصاب كنندگان از يكطرف و روحيه بالا و سرزنده و اراده هاي پولادين آنها براي ادامه راهشان تا آزادي گروگانها و تضمين امنيت و حفاظت ساكنان ليبرتي, هزاران شهروند برليني را كه روزانه از اين نبرد آزادي بازديد مي كنند تحت تاثير قرار مي دهد و قلوب بسياري را تسخير مي كند.
در شصت و نهمين روز اعتصاب غذاي خانواده ها و حاميان ساكنان زندان ليبرتي در برلين، كه براي آزادي 7 گروگان و تضمين حفاظت ساكنان به اعتصاب غذا دست زده اند، وضعيت جسماني آنها بشدت به وخامت گرائيده است. جمعه 8 نوامبر 2013 سه بار آمبولانس‌هاي اورژانس برلين براي معالجه يا انتقال اعتصاب غذا كنندگان به محل اعتصاب در مقابل سفارت امريكا در ميدان براندنبورگ فراخوانده شدند.
پنج شنبه, 16 آبان 1392 ساعت 01:05

برلین: اعدام در ایران را متوقف کنید

در شصت و هفتمين روز اعتصاب غذا در برلين براي آزادي 7 گروگان اشرفي و تضمين حفاظت اشرفيان زندان ليبرتي, جمعي از ايرانيان ساكن برلين, اعتصاب غذا كنندگان را گل باران نمودند.
در شصت و ششمين روز اعتصاب غذا در برلين براي آزادي 7 گروگان اشرفي, اعتصاب غذاكنندگان و متحصنين  اعدام هاي گسترده و روزمره هموطنان عرب, كرد, بلوچ  و ساير هموطنان را محكوم نمودند   آنها همچنين بر عزم خود براي ايستادگي تا آخرين نفس, در راه كسب آزادي و استقلال ميهن پافشاري كردند
در شصت و پنجمين روز اعتصاب غذاي خانواده مجاهدان اشرفي و هواداران مجاهدين در برلين, آنها بر عزم خود تا آزادي 7 گروگان اشرفي و رسيدن به خواسته هاي عهادلانه شان تاكيد كردند .همچنين اعتصاب غذا كنندگان در برلين, همبستگي و حمايت خود را از اعتصاب غذاكنندگان و زندانيان سياسي زندانهاي اولين و گوهر دشت ابراز نموده و اعلام كردند كه زندان ليبرتي يا زندان اوين و گوهر دشت, صخنه هاي نبرد مشترك براي رسيدن به آزادي و دمكراسي در ايران است. جنايات وحشيانه و اعدام هاي قساوت بار در اشرف يا زندان و اروميه و كرمانشاه و ساير شهرهاي ميهن, خللي در عزم مردم ايران براي رسيدن به آزادي ايجاد نكرده و هر روز جوانان بيشتري را بسوي مبارزه براي آزادي, در داخل يا خارج ميهن به صحنه نبرد مي كشاند.
در پنجاه و ششمين روز شهادت 52 قهرمان اشرفي و در همبستگي با مجاهداني كه در ليبرتي و 5 كشور جهان به اعتصاب غذا دست زده اند, روز شنبه 5 آبان هنرمندان آزاده و متعهد مينهمان در "تظاهرات همبستگي هنرمندان با اشرفيان و اعتصابي ها" در برلين شركت كرده و حمايت خود را از اهداف آنها تا رسيدن به خواسته هاي برحق شان اعلام نمودند .
پنجاه و چهار و پنجاه و پنجمین روز اعتصاب غذا در برلین با حضور گیسو شاکری و رحمان کریمی هنرمندان مقاومت
خبرگزاري آسوشيتدپرس 18 اكتبر 2013(برلين) مخالفين ايراني در حال تظاهرات در مقابل سفارت آمريكا در برلين مي‌باشند، و بعد از كشتار 52تن هم ميهنانشان در عراق، براي دست زدن به اقدام فشار مي آورند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان